Hyppää pääsisältöön

Twitter suomalaisten yritysjohtajien viestintävälineenä

Hanke tutkii suomalaisten yritysjohtajien viestintää ja vuorovaikutusta Twitterissä. Hankkeen tarkoituksena on ymmärtää, millaista toimitusjohtajien Twitter-viestintä on ja millaiset viestintästrategiat voivat hyödyttää toimitusjohtajaa.

Tausta

Pörssiyhtiöt henkilöityvät yhä vahvemmin toimitusjohtajiinsa, ja toimitusjohtaja antaa omalla toiminnallaan ja viestinnällään kasvot edustamalleen yritykselle. Toimitusjohtajan henkilökohtainen viestintä voikin olla yritykselle merkittävämpää kuin organisaation virallinen viestintä. Twitter tarjoaa johtajille uuden kanavan, jonka kautta viestiä, luoda positiivista mielikuvaa yrityksestä ja olla vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa.

Tavoite ja tehtävät

Tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää, mitä viestinnällisesti tapahtuu, kun toimitusjohtaja twiittaa henkilönä ja yrityksensä edustajana  mistä aiheista viestitään, kenen kanssa ja mihin sävyyn. Lisäksi tavoitteena on selvittää, millaiset viestintästrategiat auttavat johtajia tavoittamaan laajan yleisön Twitterissä. Koska onnistunut viestintä on yrityksille tärkeä menestystekijä, on tuloksista hyötyä myös yrityksille ja toimitusjohtajille.

Tutkimusaineisto on kerätty seitsemän kuukauden ajanjaksolla ja koostuu yhteensä 133 toimitusjohtajan tällä aikavälillä lähettämistä twiiteistä. Tutkimukseen on sisällytetty kaikki Twitterissä olevat Helsingin pörssiin listautuneiden yritysten ja  500 suurimman yrityksen toimitusjohtajat. Tutkimusaineistona toimii laadullinen ja osin määrällinen sisällönanalyysi. Tutkimuksessa tarkastellaan paitsi twiittien sisältöä, myös toimitusjohtajien Twitter-tilien seuraajien määrää sekä twiittaamisen aktiivisuutta.

Rahoituslähde

Liikesivistysrahasto

Koordinoiva organisaatio

Comet / Tampere University

 

Yhteistyötahot

Tampereen yliopisto

Hämeen ammattikorkeakoulu

Yhteyshenkilöt

Professori

Pekka Isotalus

pekka.isotalus [at] uta.fi

+358 50 3605221