Hyppää pääsisältöön
Opiskelijat

Viestintä, Viestinnän monitieteinen koulutus

Tampereen yliopisto

Valmistu viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntijaksi

Viestinnän opintosuunnasta valmistuneet ovat viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntijoita, joilla on työelämässä arvostettua laaja-alaista osaamista ja he työllistyvät erinomaisesti.

Koulutustyyppi

Kandidaatti ja maisteri

Tutkintonimike

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Suunniteltu kesto

3 + 2 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 + 120 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

Keskustakampus

 

Viestinnän opintosuunnassa perehdytään ihmisten keskinäiseen viestintään ja vuorovaikutukseen digitalisoituvassa yhteiskunnassa, työelämässä ja erilaisissa vuorovaikutussuhteissa. Opinnoissa kehität osaamista, joka perustuu laaja-alaiseen, ajankohtaiseen ja tutkimusperustaiseen ymmärrykseen viestinnästä ja vuorovaikutuksesta.

Opit soveltamaan viestinnän teoreettista ja tutkittua tietoa viestinnän asiantuntijatehtävissä. Opintoihin kuuluu myös harjoittelu. Opiskelijoita rohkaistaan kansainvälistymään opiskelijavaihdossa.

Voit työskennellä esimerkiksi viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntijana, konsulttina, tiedottajana tai viestintäpäällikkönä. Koulutuksesta voi valmistua myös puheviestinnän opettajaksi. Voit sijoittua yhteiskunnan eri sektoreille, kuten yrittäjäksi, pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, kansainvälisiin organisaatioihin ja suuryrityksiin, järjestöihin ja yhdistyksiin, kunta-alalle tai valtiolle.

Viestinnän kandidaatin tutkinto on osa viestinnän monitieteistä koulutusta, johon kuuluu opintosuuntien yhteisiä sekä vain viestinnän opiskelijoille tarkoitettuja kursseja. Maisterivaiheessa voit keskittyä asiantuntemuksesi syventämiseen. Voit rakentaa juuri omaan kiinnostukseesi perustuvan erityisosaamisen hyödyntämällä Tampereen korkeakouluyhteisön opetustarjontaa.

Tampereen yliopiston viestinnän opintojen lähtökohtana on yhdessä oppimisen kulttuuri, eettisyys ja moninaisuuden arvostus. Viestijöiden kesken on tunnetusti erinomainen ilmapiiri, joten liity mukaan!

Viestinnän opiskelijoilla on oma aktiivinen ainejärjestö Reettorit ry