Hyppää pääsisältöön

Viestintä, Viestinnän monitieteinen koulutus

Tampereen yliopisto

Valmistu viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntijaksi

Viestinnän opintosuunnasta valmistuneet ovat viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntijoita, joilla on työelämässä arvostettua laaja-alaista osaamista ja he työllistyvät erinomaisesti.

Koulutustyyppi

Kandidaatti ja maisteri

Tutkintonimike

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Suunniteltu kesto

3 + 2 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 + 120 op

Kaupunki

Tampere

Viestinnän opintosuunnassa perehdytään ihmisten keskinäiseen viestintään ja vuorovaikutukseen kasvokkaisessa ja digitalisessa vuorovaikutuksessa. Opinnoissa syvennytään viestinnän rooliin yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, yhteistyössä ja johtamisessa sekä ammatillisten ja yksityisten vuorovaikutussuhteiden ja hyvinvoinnin yhteyksiin.

Opinnoissa kehität osaamista, joka perustuu laaja-alaiseen, ajankohtaiseen ja tutkimusperustaiseen ymmärrykseen viestinnästä ja vuorovaikutuksesta. Opintoihin kuuluu harjoittelu sekä kansainvälistymisopintoja, jotka voi suorittaa esimerkiksi opiskelijavaihdossa.

Viestinnästä valmistut viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntijaksi, jotka työllistyvät erinomaisesti. Voit työskennellä esimerkiksi konsulttina, tiedottajana, viestintäpäällikkönä tai yrittäjänä. Koulutuksesta voi valmistua myös puheviestinnän opettajaksi. Viestinnän maisterit sijoittuvat yhteiskunnan eri sektoreille yrityksiin, kansainvälisiin organisaatioihin, järjestöihin ja yhdistyksiin, kunta-alalle tai valtiolle.

Viestinnän kandidaatin tutkinto on osa viestinnän monitieteistä koulutusta, opinnoissasi teet viestinnän opintojen lisäksi opintosuuntien yhteisiä kursseja. Maisterivaiheessa syvennät asiantuntemustasi. Tampereen korkeakoulutusyhteisön opetustarjonta mahdollistaa juuri sinulle räätälöidyn erityisosaamisen rakentamisen.

Tampereen yliopiston viestinnän opintojen lähtökohtana on yhdessä oppimisen kulttuuri, eettisyys ja moninaisuuden arvostus. Viestijöiden kesken on tunnetusti erinomainen ilmapiiri, joten liity mukaan!

Viestinnän opiskelijoilla on oma aktiivinen ainejärjestö Reettorit ry