Hyppää pääsisältöön

Kirjallisuustiede

Tampereen yliopisto
Puhelinnumerovaihde (03) 355 111
SijaintiYhteiskuntatieteiden tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto
Käyntiosoite: Pinni B, 5. krs., Kanslerinrinne 1

Kirjallisuustiede tarjoaa syvällisen ymmärryksen länsimaisesta kirjallisuudesta ja kulttuurista sekä laaja-alaisen asiantuntemuksen tekstien analyysiin, tulkintaan ja ymmärtämiseen. Viimeaikainen kehitys on laajentanut alaa myös perinteisesti ymmärretyn kaunokirjallisuuden ulkopuolelle analysoimaan sellaisia lajeja kuten sarjakuva, videopelit ja lasten kuvakirjat. Suuntaudumme laajasti nykykulttuurille tyypillisten tekstien analyysiin, sillä yhteiskunta on mediavälitteistynyt ja tekstualisoitunut ennennäkemättömällä tavalla ja sen ymmärtäminen vaatii syvällistä teoreettista ja historiallista käsitystä merkitysten muodostumisesta, välittymisestä ja tulkinnasta. Kirjallisuustiede tarjoaa välineet eritellä kriittisesti kulttuurisia esityksiä ja diskursseja, jotka merkityksellistävät maailmaa ympärillämme sekä tuottavat todellisuuskäsityksiä, identiteettejä ja valtaa. Oppiaine on vahvasti mukana nykykulttuuriin ja yhteiskuntaan kohdistuvassa monitieteisessä tutkimuksessa. 

Oppiaineen opetus ja tutkimus kohdistuu laaja-alaisesti Suomen ja muiden länsimaisten kirjallisuuksien historiaan ja nykyisyyteen. Tutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus erikoistua kirjallisuustieteen eri lähestymistapoihin, teorioihin ja menetelmiin kandidaatti-, maisteri- ja tohtoriopinnoissa. Tampereen yliopiston kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma painottaa erityisesti tekstianalyyttista osaamista, jolla on laaja soveltamismahdollisuus erilaisten kulttuuristen ja yhteiskunnallisten ilmiöiden tutkimuksessa. Opiskelija voi myös suorittaa äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan pätevyyden edellyttämät opinnot kirjallisuustieteessä. Oppiaine hallinnoi tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoiden julkaisusarjaa Kriittisiä tutkielmia: Opiskelijoiden julkaisusarja. Tutkimuksen saralla oppiaineessa toimii useita tutkimusprojekteja. Se organisoi myös Tampereen yliopiston monitieteistä tutkimuskeskusta Narrare: Centre for Interdisciplinary Narrative Studies.

Tule mukaan tiedeyhteisöömme!