Hyppää pääsisältöön

Musta renessanssi ja sen pohjoiset kytkökset

Tampereen yliopisto
1.9.2021–31.8.2024
KärkialueYhteiskunta

Tutkimukseni tarkastelee, miten debatit rodusta, rasismista ja yhdenvertaisuudesta kehittyivät ja matkasivat osana kaunokirjallisia tekstejä Yhdysvaltojen ja Pohjoismaiden välillä 1900-luvun ensimmäisen puoliskon aikana. Keskityn analysoimaan Mustana renessanssina tai Harlemin renessanssina tunnettua afrikkalaisamerikkalaisen kulttuurin kukoistuskautta, jolle oli ominaista modernistisen taiteen kehittäminen osana taistelua rodullistettujen oikeuksien puolesta. Vaikka monet Mustan renessanssin kirjailijoista lukivat pohjoismaisia tekstejä ja vaikuttivat keskusteluihin rasismin, kulttuurin ja yhteiskunnan suhteista Pohjoismaissa, ei heidän teoksiaan ole käännetty pohjoismaisille kielille, eikä liikkeen siteitä Pohjoismaihin ole kattavasti tutkittu.

Projektini tarjoaa diakronisen ja vertailevan analyysin siitä, miten modernistinen kirjallisuus ja käsitykset rasismista kehittyivät ylirajaisesti Yhdysvaltojen ja Pohjoismaiden välillä. Tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa siitä, millainen rooli kirjallisuudella ja kulttuurilla on ollut solidaarisemman ja yhdenvertaisemman yhteiskunnan kehittämisessä. Analysoimalla Yhdysvaltojen ja Pohjoismaiden kulttuurisia kytköksiä 1900-luvun alkupuolella projektini tarjoaa historiallista ymmärrystä myös nykypäivän keskusteluihin rodullisesta tasa-arvosta.

Yhteyshenkilö

Iida Pöllänen, tutkijatohtori, iida.pollanen [at] tuni.fi

Tutkimusrahoitus

Suomen Akatemia

Partnerit

Projekti sijoittuu kertomuksen tutkimuksen keskukseen Narrareen.

Projektin yhteistyötahoina toimivat Centre for Multidisciplinary Studies on Racism (CEMFOR) Uppsalan yliopistossa ja English Department Cornellin yliopistossa.