Hyppää pääsisältöön

Kirjallisuustieteen koulutus

Tampereen yliopisto

Kirjallisuuden ja tekstien asiantuntijaksi

Ajantasainen näkemys kirjallisuudesta osana taiteen ja kulttuurin kenttää.

Koulutustyyppi

Kandidaatti ja maisteri

Tutkintonimike

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Suunniteltu kesto

3 + 2 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 op + 120 op

Kaupunki

Tampere

Tekstualisoituneessa nyky-yhteiskunnassa on tärkeää ymmärtää syvällisesti merkitysten muodostumisen, välittymisen ja tulkinnan prosesseja. Kirjallisuustieteestä valmistuu kirjallisuuden ja tekstintutkimuksen asiantuntijoita, jotka voivat toimia laaja-alaisesti tehtävissä, joissa edellytetään taitoa ymmärtää, eritellä ja hyödyntää kulttuurissa ja yhteiskunnassa käytettyjä esittämisen tapoja.

Kirjallisuustieteen koulutuksen perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta yhdistävä monitieteinen profiili tukee opiskelijoiden itsenäistä ammatillista suuntautumista esimerkiksi tutkimus-, opetus-, kulttuuri-, kirjasto- tai viestintäaloille. Kirjallisuustieteen koulutuksesta valmistuvalla voi olla äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan pätevyys.

Koulutus tarjoaa ajantasaisen näkemyksen kirjallisuudesta osana taiteen ja kulttuurin kenttää sekä perehdyttää kirjallisten esitysmuotojen historiaan ja kirjallisuudentutkimuksen nykymetodeihin. Opinnoissa painottuvat poetiikka, kertomuksen teoria, kirjallisuushistoria ja kirjallisten käsitteiden muutos sekä eri medioiden analyysi.  

Oman koulutuksen opintojen lisäksi voit hyödyntää laajasti Tampereen korkeakouluyhteisön opetustarjontaa, joka pohjaa yhteiskunnan, tekniikan ja terveyden monitieteiseen tutkimukseen. Joustavat opintopolut mahdollistavat oman alan syvällisen osaamisen yhdistämisen juuri itsellesi sopivaan osaamiskokonaisuuteen ja ammatilliseen suuntautumiseen.

Tutustu ainejärjestöön