Tutkimuksen huiput

Uudessa yliopistossa tekniikka, terveys ja yhteiskuntatieteet kohtaavat toisensa ainutlaatuisella tavalla.

Tutkimusryhmissämme ja -hankkeissamme tehdään monitieteistä ja -alaista tutkimusta yli organisaatiorajojen. Yliopistomme ylpeydenaiheita ovat muun muassa Suomen Akatemialta ja Euroopan tutkimusneuvostolta tunnustusta saaneet tutkimusryhmät ja tutkijat.

Recent and current research spearheads_TAU
Tutkimuksemme kärkialat on todettu kansainvälisissä arvioinneissa erinomaisiksi.

Huippuyksiköt

Tutkimuksen huippuyksiköt ovat Suomen Akatemian rahoittamia korkeatasoisia tutkimus- ja tutkijankoulutusyksiköitä, jotka muodostuvat yhdestä tai useammasta tutkimusryhmästä.

Tampereen yliopisto koordinoi neljää tutkimuksen huippuyksikköä:

Lisäksi Tampereen yliopisto on mukana kuudessa muussa huippuyksikössä:

Euroopan tutkimusneuvoston ERC-rahoitus

Euroopan tutkimusneuvosto myöntää rahoitusta huippututkijoille korkeatasoiseen ja uraauurtavaan tutkimukseen. Hakemuksen tieteellinen laatu on ainoa rahoitettavien hankkeiden arviointikriteeri.

ERC Starting Grant -rahoitus (StG) uran alkuvaiheessa oleville huippututkijoille, joilla on 2 - 7 vuotta väitöksestä; ERC Consolidator Grant -rahoitus (CoG) tutkijoille, joilla on 7 - 12 vuotta tutkijauraa takanaan väitöksen jälkeen; ERC Advanced Grant -rahoitus (AdG) tutkijoille, jotka ovat oman alansa johtajia. 

Tampereen yliopiston ERC-rahoitukset

  • Tuomas Virtanen, Computational Analysis of Everyday Soundscapes (ERC-2014-StG) and Pre-Commercialisation of Sound Recognition for Surveillance Applications (ERC-2016-PoC).
  • Arri Priimägi,Tunable Photonic Structures via Photomechanical Actuation (ERC-2015-StG) and Optical sensing of relative humidity using photoswitchable molecules (ERC-2017-PoC).
  • Mircea Guina, Advanced III-V Materials and Processes Enabling Ultrahigh-efficiency (50%) Photovoltaics (ERC-2015-AdG).
  • Humeyra Caglayan, QUAntum nanophotonics in Rolled-Up Metamaterials (ERC-2018-StG).
  • Billy Brumley, Side-Channel Aware Engineering (ERC-2018-StG).
  • Johanna Kantola, Gender, party politics and democracy in Europe: A study of European Parliament’s party groups (ERC-2017-CoG).
  • Eeva Luhtakallio, Imagi(ni)ng Democracy: European youth becoming citizens by visual participation (ERC-2018-StG).

Akatemiaprofessori

Suomen Akatemian akatemiaprofessuurien tavoitteena on antaa kansainvälisellä huipulla olevalle tieteenharjoittajalle mahdollisuus tehdä täysipäiväistä tieteellistä tutkimustyötä. Akatemiaprofessorin odotetaan edistävän alansa tutkimusta merkittävästi ja kehittävän luovaa tutkimusympäristöä.

Tampereen yliopistosta akatemiaprofessoriksi (2016 - 2020) on valittu professori Pertti Alasuutari.

Alasuutari on kansainvälisesti tunnettu ja verkottunut yhteiskunnan tutkija, joka valittiin Vuoden professoriksi vuonna 2014. Alasuutari on johtanut useita Suomen Akatemian rahoittamia tutkimushankkeita ja ollut akatemiaprofessorina myös vuosina 2009–2013.

Alasuutarin tutkimushankkeen keskeisenä teemana ovat yhteiskunnan käytäntöjen ja valtasuhteiden kytkennät. Alasuutari tutkii kansainvälisten järjestöjen syntyä ja toimintaa sekä politiikan tekijöiden kaksoisroolia toisaalta järjestöjen toimijoina, toisaalta kansallisen politiikan vaikuttajina. Tutkimuksen avulla voidaan vastata kysymykseen kansainvälisen verkottumisen tehtävästä kansallisten toimijoiden näkökulmasta.