Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston profilaatioalat

Tampereen yliopisto vahvistaa tutkimusprofiiliaan strategisilla aloilla Suomen Akatemian myöntämän kilpaillun profiloitumisrahoituksen avulla.

Suomen Akatemia vahvistaa yliopistojen tutkimusedellytyksiä profiloitumisrahoituksella. Profi-rahoituksen tavoite on tukea ja nopeuttaa yliopistojen strategioiden mukaista profiloitumista tutkimuksen laadun kehittämiseksi.

Tampereen yliopistolle on myönnetty yli 40 miljoonaa euroa rahoitusta Suomen Akatemian kuudessa ensimmäisessä Profi-rahoitushaussa. 

Profilaatioalat

PROFI7: Kestävät turvallisuuskäytännöt (SUPRA)

Profilointialan tavoitteena on kehittää monitieteistä tutkimusta turvallisuustutkimuksen saralla.

Kestävät turvallisuuskäytännöt vaativat osaamista moniulotteisten ja monimutkaisten, sekä luonnonkatastrofien että ihmisen aiheuttamien katastrofien, konfliktien ja dilemmojen vaikutuksista ja yhteyksistä. Tällaiset katastrofit vaihtelevat tällä hetkellä ilmastonmuutoksen vaikutuksista, energiatoimituksista, pandemioista ja rahoituskriiseistä kyberhyökkäyksiin ja konflikteihin sekä suureen sotaan, mukaan lukien laaja kansainvälinen vastakkainasettelu ja ydinuhat.

Vaikka turvallisuuden perimmäisenä tavoitteena on selviytyä monien uhkien keskellä, kestävän turvallisuuden käytäntöjen erottuva eetos on ylläpitää demokratiaa, avoimuutta sekä yhteiskunnan pitkän aikavälin kehitystarpeita ja oikeuden kunnioittamista.

Profilaatioalaan liittyvä uutinen: Rauhanrakentamisen ammattilaiset ja tutkijat kohtaavat uudessa tapahtumassa

PROFI7: Yksilöiden ja yhteiskuntien sopeutuminen pitkäikäisyyteen (CLL)

Yksilöiden ja yhteiskuntien sopeutuminen pitkäikäisyyteen -profilaatioala tarkastelee monitieteisesti pitkäikäisyyttä ja sen yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Yhä useampi ihminen voi odottaa elävänsä pitkän elämän: vuosituhannen alussa syntyneistä jopa puolen ennustetaan elävän yli 100-vuotiaaksi. Tähän mennessä pitkäikäisyys on ymmärretty yhteiskunnallisena, väestölliseen huoltosuhteeseen ja eläkejärjestelmän kestävyyteen, kytkeytyvänä haasteena. Lisäksi pitkäikäisyys on ymmärretty kehityksenä, joka koskee vain elämänkaaren loppupuolta. Tarvitsemme kuitenkin kokonaisvaltaisempaa näkemystä, joka huomioi laajemmin sen, miten pitkä elämä vaikuttaa yhteiskuntiin ja yksilöihin läpi elämänkaaren erityisesti pohjoismaisen hyvinvointivaltion kontekstissa.

Lue lisää: Yksilöiden ja yhteiskuntien sopeutuminen pitkäikäisyyteen

PROFI7: Autonomiset liikkuvat työkoneet

Profilointialue keskittyy uuden viestintä- ja anturiteknologian sekä niihin liittyvien edistyneiden järjestelmäpiirien kehittämiseen, erityisesti älykkään liikkuvan työkoneen osalta.

Työkoneet ovat tyypillisesti suuria ja monimutkaisia, toimivat ankarissa olosuhteissa, siirtävät ja käsittelevät materiaalia, kuluttavat huomattavia resursseja, kuten energiaa ja työntekijöiden huomiota. Tavoitteemme on tehdä tulevaisuuden koneista entistä autonomisempia, energiatehokkaampia, kustannustehokkaampia ja turvallisempia.

Lue lisää: System-on-Chip and Wireless Technology for Intelligent Machines

Profilaatioalaan liittyvä uutinen: Autonomisista liikkuvista työkoneista yhä tehokkaampia ja turvallisempia

PROFI7: Uudet pehmeät materiaalit (SUSBIO)

Profilointialueen ideana on rakentaa eri tieteenalojen rajat ylittävä tutkimusyhteisö, joka keskittyy kestävien pehmeiden materiaalialustojen ja edistyneiden in vitro -menetelmien kehittämiseen ihmisen fysiologian ymmärtämiseksi ja monimutkaisten sairauksien vaikutusmekanismien ja etenemisen jäljittelemiseksi.

Tavoitteena on tutkimuksen avulla löytää uusia tapoja mallintaa ihmiskehoa, mikä mahdollistaa monimutkaisten fysiologisten prosessien syvemmän ymmärtämisen, mikä edelleen tasoittaa tietä uusien hoitojen ja diagnostiikan kehittämiselle ja vähentää eläinkokeiden tarvetta. Lisäksi uusien biohajoavien funktionaalisten materiaalien avulla voitaisiin myös pitkällä aikavälillä vähentää mikromuovien kertymistä erilaisiin elinympäristöihin.

Lue lisää: Sustainable Biomedical and Toxicological Research

Profilaatioalaan liittyvä uutinen: Uudet pehmeät materiaalit vähentävät mikromuoveja ja eläinkokeita

PROFI6: Terveyden datatiede

Terveyden datatiede pyrki parantamaan ihmisten terveyttä koneoppimisen ja tekoälyn avulla keräämällä ja analysoimalla terveysdataa ja kehittämällä algoritmeja. Hankkeeseen osallistuu laajasti lääketieteen, terveystieteiden, informaatiotekniikan, yhteiskuntatieteiden ja insinööritieteiden tutkijoita. Datatieteen menetelmät avaavat mahdollisuuksia sairauksien ehkäisemiseen ja yksilöllisten hoitojen kehittämiseen.

Toiminnan tavoitteena on lisätä datatieteen ja terveyden erikoisosaajien välistä tutkimusyhteistyötä Tampereen yliopistossa ja Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Tutkimusta tuetaan myös kohdennettujen rekrytointien avulla, jakamalla siemenrahoitusta uusille tutkimushankkeille, kehittämällä koulutusohjelmia ja nostamalla tutkimusalan kansainvälistä profiilia.

Hankkeella on Suomen Akatemian PROFI6-rahoitus vuosille 2021–2026.

Lue lisää: Health data science (sivusto englanniksi)

Profilaatioalaan liittyvä uutinen: Terveyden datatiede tutkii sairauksien hoitoa koneoppimisen ja tekoälyn avulla

PROFI6: Games as a platform to tackle grand challenges

Tampereen yliopisto on kansainvälinen edelläkävijä peli- ja pelillisyystutkimuksessa. Games as a Platform to Tackle Grand Challenges -tutkimuskokonaisuuden tavoitteena on löytää kestävää kehitystä tukevia innovatiivisia pelipohjaisia ratkaisuja vastaamaan globaaleihin haasteisiin sekä kehittää alan kansainvälistä yhteistyötä ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Tutkimus pohjautuu yliopiston kansainväliseen huippututkimukseen pelien, pelillisyyden ja laajennetun todellisuuden alueilla. 

Pelillisyyteen pohjautuva strateginen tutkimusalue perustuu monitieteelliseen lähestymistapaan. Tutkimusyhteistyötä tehdään muun muassa pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikön ja UNITE-lippulaivan kanssa.

Hankkeella on Suomen Akatemian PROFI6-rahoitus vuosille 2021–2026.

Lue lisää: Games as a platform to tackle grand challenges (sivu englanniksi)

Profilaatioalaan liittyvä uutinen: Kestäviä pelipohjaisia ratkaisuja maailman megahaasteisiin

PROFI6: TAU imaging research platform

Kuvantamisessa yhdistyvät valo, sähkömagneettiset aallot, optiset materiaalit ja rakenteet, valon sähköisiksi ja digitaalisiksi signaaleiksi muuttavat anturit sekä signaalinkäsittelyn menetelmät, joita käytetään kuvia muodostamiseen, kokoamiseen ja automaattiseen analysoimiseen. TAU Imaging Research Platform on profilaatioala, jonka tavoitteena on tarjota edistyneitä kuvantamispalveluita eri tieteenaloille ja teollisuudelle ja edistää kuvantamisen tutkimusta tuomalla yhteen kaikki alan toimijat Tampereen yliopistossa.     

Tarjoamme edistyneitä kuvantamisteknologioita Tampereen yliopiston tutkimusyhteisölle ja tuemme tutkimusyhteistyötä, jossa fotoniikkakomponentteja yhdistetään kehittyneisiin kuvantamisalgoritmeihin ja tietokonegrafiikan tehokkaaseen renderöintiin. Tavoitteemme on nopeuttaa uusimpien kuvantamisteknologioiden leviämistä ja käyttöä tieteentekijöiden keskuudessa. 

Hankkeella on Suomen Akatemian PROFI6-rahoitus vuosille 2021–2026.

Lue lisää: TAU imaging research platform (sivusto englanniksi)

PROFI6: Sustainable transformation of urban environments (STUE)

Tampereen yliopiston tutkimusyhteisö ja profilaatioala Sustainable Transformation of Urban Environments (STUE) syventyy kaupunkien kestävyysmurrokseen monitieteisen tutkimuksen ja yhteiskunnallisen osallistamisen keinoin. Kaupunkiympäristöt käsitetään hankkeessa laajasti ja niihin sisältyvät sosiaaliset, luonnolliset, liiketoiminnalliset ja fyysiset infrastruktuurit. Tutkimusta tehdään kolmella toisiinsa linkittyvällä osa-alueella: 1) terveys ja hyvinvointi kaupungistuneessa yhteiskunnassa, 2) hiilineutraalit infrastruktuurit ja elinvoimaiset yritykset, ja 3) inklusiiviset yhteisöt ja käytäntöön perustuva politiikka.

STUE tukee kestävän kaupunkikehittämisen tutkimusta luomalla monitieteellisen yhteistyön mahdollisuuksia tutkijoiden ja yhteiskunnan välillä, jakamalla hankeavustuksia ja nostamalla tutkimusalueen profiilia. 

Hankkeella on Suomen Akatemian PROFI6-rahoitus vuosille 2021–2026.

Lue lisää: Sustainable transformation of urban environments (sivusto englanniksi)

Profilaatioalaan liittyvä uutinen: STUE tavoittelee kaupunkien kestävyysmurrosta tutkimuksella ja yhteistyöllä

Aiemmat profilaatioalat

PROFI5: Kestävät hyvinvointijärjestelmät

Kestävät hyvinvointijärjestelmät on Suomen Akatemian rahoittama profilointihanke, joka vahvistaa tutkijoiden ja muiden toimijoiden yhteistyötä Tampereen yliopiston kolmella kärkialalla (terveys, yhteiskunta ja tekniikka). Hankkeessa terveys- ja hyvinvointijärjestelmien haasteita tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. 

Hankkeessa on hyödynnetty ja pilotoitu alusta- ja ekosysteemipohjaisia malleja, jaettu hankerahoitusta ja luotu verkostoitumismahdollisuuksia hyvinvointijärjestelmien tutkijoille. Olemme käynnistäneet uusia yhteistyöaloitteita terveys- ja hyvinvointialan tutkijoiden ja ammattilaisten välille tukemaan sote-uudistusta. Vuodesta 2022 jatkamme osana uutta Transform-tutkimusalustaa (Transforming Welfare Services).

Hankkeella on Suomen Akatemian PROFI5-rahoitus vuosille 2020–2023.

Lue lisää: Sustainable Welfare Systems (sivusto englanniksi)

PROFI4: The Intelligent Society Platform (INSO)

Intelligent Society Platform (INSO) vahvistaa tutkimusyhteistyötä Tampereen yliopiston yhteiskunnan ja tekniikan kärkialueilla. Tutkimuskohteena on organisaatioiden kestävä ja vastuullinen uudistuminen nopeasti kehittyvän teknologian kontekstissa sekä dataan perustuvien ja älykkäiden teknologioiden riskit ja mahdollisuudet. INSO on järjestänyt säännöllisesti työpajoja yhteiskuntatieteiden ja tekniikan tutkijoille yhteisten tutkimusaiheiden löytämiseksi.

Lue lisää: The Intelligent Society Platform (sivu englanniksi)

PROFI4: Tampere ImmunoExcellence (TIE)

Tampereen yliopistolla on kansallisesti ainutlaatuinen asema rokotteita ja immunologiaa tutkivalla Tampere ImmunoExcellence-profilaatioalalla. Yliopistossa tutkitaan rokotteiden ja immuunijärjestelemän säätelyä sekä tehdään mittavaa kliinistä tutkimusta (Rokotetutkimuskeskus; 150 kliinistä rokotetutkimusta). Yliopistolla on myös merkittävää osaamista tartuntatautien esiintyvyydestä ja rokotusten vaikutuksista väestötasolla. Tätä kautta rokotukset ja rokotusohjelmat linkittyvät kansanterveyteen ja talouteen. Vahva tutkimusperinne on tehnyt Tampereen yliopistosta kansallisesti ainutlaatuisen ja kansainvälisesti merkittävän rokotusosaamisen keskuksen.

Lue lisää: Tampere ImmunoExcellence (sivusto englanniksi)

PROFI4: The University Platform for Circular Economy (UPCE)

University Platform for Circular Economy (UPCE) kehittää kiertotalouden ratkaisuja. Hankkeen tavoitteena on nopeuttaa siirtymää kiertotalouteen monitieteellisen tutkimuksen keinoin. Hankkeessa tutkitaan lukuisia ajankohtaisia kiertotalouteen liittyviä yhteiskunnallisia aiheita.

Lue lisää: The University Platform for Circular Economy (sivusto englanniksi)

PROFI3: New Social Research (NSR)

New Social Research on Tampereen yliopiston tieteellisesti rohkea tutkimusohjelma, jonka tavoitteena on luoda uudenlaista tieteidenvälistä yhteiskuntatutkimusta. NSR tuottaa tietoa yhteiskunnallisesta kehityksestä ja sen haasteista ja ongelmista tavalla, joka hyödyttää sekä suomalaista yhteiskuntaa että ihmiskuntaa laajasti. NSR tuo yhteen tutkimusohjelmaan rekrytoituja uusia tutkijoita sekä avaintoimijoita eri tieteenaloilta ja tiedekunnista. NSR yhdistää teoreettisen ja empiirisen sekä ongelmasuuntautuneen ja konstruktiivisen tutkimusotteen monimutkaisten yhteiskunnallisten haasteiden tutkimuksessa.

Lue lisää: New Social Research (NSR)

PROFI2: Advanced Photonics Technologies

Profi-rahoituksella vahvistettiin edistyneiden valoon perustuvien teknologioiden osaamista ja tutkimusta Tampereen yliopistossa. Tutkijayhteisön koko lähes tuplaantui, koska Akatemian rahoituksella ja yliopiston tuella palkattiin 14 uutta tenure track -professoria vuosina 2016–2020. Tampereen yliopistosta on muodostunut kansallisesti johtava fotoniikan tutkimuksen edelläkävijä. Yliopisto koordinoi fotoniikan tutkimuksen ja innovaatioiden PREIN-lippulaivaa, joka yhdistää tutkijoita yliopistoista, tutkimuskeskuksista ja teollisuudesta tutkimuksen vahvistamiseksi ja läpimurtoteknologioiden kehittämiseksi.

PROFI1 and PROFI2: Älykkäät koneet

Älykkäiden koneiden profilaatioalan tavoitteena oli yhdistää huippuluokan tutkimus signaalinkäsittelyn ja älykkäiden koneiden alueilla. Osaamista vahvistettiin avaamalla kaksi uutta tenure track -tehtävää. Yliopiston tuella ja Profi-rahoituksella yhteensä kymmenen uutta tehtävää täytettiin vuosina 2015-2019. Ensimmäisellä Profi-rahoituskaudella kehittämistoimet keskittyivät älykkäisiin koneisiin. Toisella kaudella mukaan tuli sulautettujen järjestelmien tutkimus. Hankkeessa käynnistettiin useita aloitteita, joiden avulla tutkimustuloksia vietiin käytäntöön, kuten RAAS (Rethinking Autonomy and Safety), Sustainable Industry X (SIX), AI Hub for Intelligent Machines sekä SoC Hub.

PROFI1: BioMediTech

Vanha Tampereen yliopisto (UTA) ja Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) käynnistivät BioMediTech-instituutin ensimmäisen Profi-rahoituskauden aikana. Lääketiedettä, bioteknologiaa ja biolääketieteen tekniikkaa yhdistävän keskuksen perustaminen oli tärkeä strateginen hanke, joka toi merkittävää lisäarvoa tutkimukselle. Keskuksen menestys toimi tärkeänä kimmokkeena yliopistojen yhdistämiselle, joten Suomen akatemian profilointirahoitus on vaikuttanut viime vuosikymmenten suurimpaan muutokseen Suomen yliopistokentässä.