Hyppää pääsisältöön

Rauhanrakentamisen ammattilaiset ja tutkijat kohtaavat uudessa tapahtumassa

Julkaistu 9.11.2023
Tampereen yliopisto
Henkilö piirtää vihreällä kynällä rauhankyyhkyn viereen lehvää.
Kuva: Jenni Toivonen
Rauhaa ja konflikteja tutkivat ja niitä maailmalla ratkovat kohtaavat Tampereen yliopiston keskustakampuksella. Rauhankentillä on valtava tarve ajatustenvaihdolle, kun muuttuvan maailman haasteet edellyttävät uusia lähestymistapoja ja käytänteitä. Niistä keskustellaan ensi kertaa järjestettävässä Tampere Peace Day -tapahtumassa marraskuussa.

Tampereen yliopistossa järjestetään rauhan- ja konfliktintutkimusta sekä käytännön rauhanrakentamista yhdistävä kansainvälinen kongressi.

Ensimmäistä kertaa pidettävä Tampere Peace Day tuo rauhanrakennuksen, kansainvälisten konfliktien ja turvallisuuden parissa työskentelevät yhteen keskustelemaan siitä, miten sopeutua nykyisiin globaaleihin haasteisiin ja työskennellä rauhanomaisen huomisen puolesta. Suomesta on tähän saakka puuttunut foorumi, joka toisi yhteen niin tutkijat kuin rauhanrakentamisen ammattilaiset.

Tampere Peace Day -tapahtuman järjestää Tampereen yliopiston Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus TAPRI yhdessä CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundationin kanssa.

TAPRIn tutkimusjohtaja Marko Lehti tunnistaa, miten akateeminen tutkimus on jäänyt ulkopuolelle, kun olemassa olevat foorumit ovat koonneet rauhantekijöitä yhteen. Akateemisen rauhantutkimuksen ja rauhanrakentamisen ammattilaisten kontaktit ovatkin jääneet satunnaisiksi. TAPRI ryhtyi Lehden aloitteesta ideoimaan uutta konseptia CMI:n kanssa. Organisaatioiden kansainvälinen luonne muovasi tapahtumasta kansainvälisen, mikä toteutuu marraskuussa konferenssin luento- ja panelistivierailuissa.

– CMI ja rauhantutkijoiden yhteisö tuottavat eri tavoilla tietoa, toinen tutkimuksellisesti ja toinen rauhanrakentamisen operaatioissa. Vaikka lähtökohtamme ovat erilaisia, olemme silti samojen kysymysten äärellä. 

– Rauhantutkimuksen perusideana on vaikuttaa maailmaan ja tukea sen rauhanomaista kehitystä. Työlle on tarvetta vaikeina aikoina. Pyrimme yhdessä siihen, että rauhanrakentamisella ja -välityksellä olisi vielä sijansa maailmassa, Lehti toteaa.

Tampere Peace Day -tapahtumasta tavoitellaan yhteisöllisyyden ja keskustelun foorumia. Konseptiin kuuluvat muun muassa nojatuolipaneelit, keynote-esitelmät ja ryhmäkooltaan vaihtelevat keskustelut.  

Rauhalta on murentunut yhdenmukainen perusta – haastettu kenttä tarvitsee uutta ajattelua

Marko Lehti näkee rauhanrakennuksen ja laajemmin monenkeskisen maailman olevan voimakkaassa muutoksessa. Samalla rauhanrakentamisen tila on kaventunut, eikä YK:lla tai EU-kriisinhallinnalla ole pääsyä suureen osaan maailman konflikteista. 

– Venäjän aloitettua hyökkäyssodan kansainväliseltä yhteisöltä ovat puuttuneet toimintamallit ratkaista tällaisia konflikteja, joiden uskottiin jo kadonneen maailmasta. Samalla kollektiivinen väkivalta poliittisten päämäärien ajamiseksi nähdään maailmalla yhä hyväksyttävämpänä, Lehti sanoo.

Lehden mukaan rauhaa on pitkään rakennettu läntisistä lähtökohdista. Tutkijat ja rauhanrakentajat ovat korostaneet, ettei rauhaa voi tuoda, vaan rauhantyön perusta on paikallisten yhteisöjen tukeminen rauhanomaisessa rinnakkaiselossa ja dialogissa. Tutkimusjohtajan mielestä onkin selvää, että rauhanrakentamiselle ei ole enää yhtä perustaa, eikä hän pidä toimivina ulkopuolisista lähtökohdista tulevia normeja tai sanelua rauhanteossa. Muuttuvassa ja kompleksisessa maailmassa tämän ideaalin toteuttaminen on vain muuttumassa entistä vaikeammaksi.

Lehti muistuttaa, että autoritaariset valtiot kuten Kiina ja Venäjä ovat haastaneet läntisen rauhanrakentamisen ideaalit. Maiden käsitys rauhasta samaistuu valtion turvallisuuteen ja kontrolliin.

– Valtion suvereniteetin korostaminen kaventaa entisestään rauhanrakennuksen tilaa ja mahdollisuuksia. Samalla korostuu monenkeskisten instituutioiden kyvyttömyys ennaltaehkäistä ja sovitella valtioiden välisiä konflikteja ja yleisemmin valtioiden harjoittamaa voiman käyttöä. 

– Tarvitsemme uusia tapoja ajatella, miten uudessa tilanteessa ja tulevaisuuden vielä tuntemattomassa mutta muuttuvassa maailmassa toimitaan. Ne tavat, joita olemme oppineet viimeisen 25 vuoden aikana rauhasta, eivät enää päde, Lehti sanoo.

Tampere Peace Dayn tapahtumatiedot ja järjestäjien logot.

Tampere Peace Day järjestetään ensimmäistä kertaa

Presidentti Martti Ahtisaaren (1937–2023) perustama ja hänen perintöään jatkava CMI on maailman johtavia yksityisiä rauhanvälitysorganisaatioita, joka toimii ympäri maailmaa. TAPRI puolestaan on johtavia rauhan- ja konfliktintutkimuksen keskuksia koko Euroopassa.

Lehti kuvaa ainutlaatuiseksi tapaa, miten Ahtisaari pääsi yksityisenä pääneuvottelijaksi Acehin rauhanprosessiin. Lopputulos on Lehden mukaan kestänyt kohtuullisen hyvin.

– Martti Ahtisaari ajatteli, että kaikki konfliktit ovat ratkaistavissa, koska ne ovat seurausta ihmisten toimista. Ahtisaaren rauhanvälittäjän rooli oli erittäin merkittävä vielä presidenttikauden jälkeenkin. Hänen innoittamanaan rauhanvälitys otettiin myös Suomen ulkopolitiikan päälinjauksiin, Lehti muistuttaa.

Tampere Peace Day -kongressi järjestetään Profi 7 -hanke Sustainable Security Practices (SUPRA) rahoittamana. Kongressi on SUPRAn aloitustapahtuma. SUPRA on tutkimusyhteisönä yksi Tampereen yliopiston profilaatioaloista vuosina 2023–2028, ja sen muodostavat yhdessä professori Pami Aallon johtama hanke MAB-tiedekunnassa ja Lehden johtama TAPRin hanke. TAPRin osuus profilaatioalalla keskittyy monenkeskiseen maailmaan ja rauhankäytänteisiin.

Tampere Peace Day -kongressi 27.11.2023 klo 10:15-17:00 Tampereen yliopiston keskustakampuksella, A210 (Päätalo). Ilmoittautuminen käynnissä TAPRIn sivuilla 19.11. saakka.

Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja Marko Lehti, marko.lehti [at] tuni.fi