Hyppää pääsisältöön

Profilaatioalat esittelyssä: STUE tavoittelee kaupunkien kestävyysmurrosta tutkimuksella ja yhteistyöllä

Julkaistu 28.10.2021
Tampereen yliopisto
Professorit Liisa Häikiö ja Marko Seppänen.
Professorit Liisa Häikiö ja Marko Seppänen kutsuvat mukaan kestävyysmurroksen tekemiseen. (Kuva: Jonne Renvall/Tampereen yliopisto).
Elämme lukuisten kestävyyshaasteiden keskellä. Ilmastonmuutos, luontokato, sairaudet ja taudit sekä eriarvoistuminen vaativat ripeää vastausta, mutta vielä on mahdollista toimia. Tampereen yliopisto on käynnistänyt tutkimusyhteisön ja profilaatioalan Sustainable Transformation of Urban Environments (STUE), joka syventyy kaupunkien kestävyysmurrokseen monitieteisen tutkimuksen keinoin. Suomen Akatemia rahoittaa kokonaisuutta PROFI6-ohjelmasta vuosina 2021–2027.

Suurin osa Suomen ja maailman väestöstä asuu kaupungeissa tai niiden kehysalueilla. Eri kokoiset kaupungit ovatkin avainroolissa kestävyyshaasteiden ratkaisulle. Samalla niihin kiteytyy keskeinen tulevaisuushaaste. Jotta kaupungit voivat tarjota tulevaisuudessa turvallisen ja kestävän elinpaikan, niissä toteutettavien elämäntapojen, instituutioiden ja infran täytyy muuttua.

– Jos kestävyysmurros ei toteudu kaupungeissa, on vaikea kuvitella, että pystymme vastaamaan haasteeseen, joka meillä on vastassa ihmiskuntana, sanoo professori Liisa Häikiö.

Häikiö johtaa Tampereen yliopiston uutta STUE-tutkimusyhteisöä ja profilaatioalaa, jonka tavoitteena on luoda tutkimukseen perustuvia ratkaisuja edistämään kestävyysmurrosta kaupungeissa. STUE vahvistaa Tampereen yliopiston jo ennestään vahvaa tutkimusperinnettä kaupunkien kestävän muutoksen tutkimuksessa.

– Tampereen yliopistossa on erittäin monialaisesti tutkimusta, joka käsittelee kestävän kaupunkikehittämisen teemoja. Lähtökohta ei siten ole uusi, vaan painopiste on historiallisesti erittäin vahva. Kaupunki rajauksena mahdollistaa sopivan mittakaavan ja tarjoaa lähtökohdan monialaiselle tutkimukselle.

Vaikka toimintaa suuntaavat julkilausumat ja globaalit sitoumukset tehdään perinteisesti valtioiden tasolla, monet käytännön kestävyystoimet tapahtuvat kunnissa ja kaupungeissa.

–  Suomessa kuntien toimilla on ollut ja on edelleen suuri merkitys esimerkiksi asukkaiden ja elinkeinoelämän hiilidioksidipäästöihin. Uskon, että jokainen suomalainen kaupunki on ymmärtänyt asian merkityksen. Jos kaupunki haluaa menestyä ja olla hyvä elinympäristö tulevaisuudessa, ei kestävyyskysymyksiä voi sivuuttaa ja siksi niihin haetaan aktiivisia toimia.

Monitieteistä yhteistyötä tutkijoiden ja laajemman yhteiskunnan välillä

STUE on avoin kaikille tieteenaloille, joissa kestävyysaihetta tutkitaan. Monitieteisen johtoryhmän jäsen, professori Marko Seppänen katsoo, että profilaatioala yhdistää luontaisesti Tampereen yliopiston osaamiskärjet tekniikan, terveyden ja yhteyskunnan. Lääke- ja terveystieteet sekä rakennetun ympäristön ja tekniikan osaaminen täydentävät kestävän kaupunkikehittämisen teemaa.

– Emme ole yksittäinen hanke, vaan toimimme ikään kuin sateenvarjona. Toiminnassamme on fasilitointitavoite. Pyrimme luomaan puitteita, joissa monitieteinen tutkimus on mahdollista ja tutkijat voivat kohdata teeman ympärillä. Kaikki ovat tervetulleita ideoimaan ja osallistumaan toimintaamme.

– Yksi näkökulma on infra ja sen uudistaminen. Teknologiset ratkaisut raamittavat kestävyyttä ja vaikuttavat planeetan kokonaiskuormitukseen, professori Seppänen sanoo.

Profilaatioala STUE rakentaa yhteyksiä ja luo tutkimukseen perustuvaa tietoa kaupunkien ja koko yhteiskunnan käyttöön. Sen on tarkoitus olla kohtaamispaikka kahdellakin tapaa. Paitsi että se fasilitoi yhteistyötä tutkijoiden ja yhteiskunnan välillä, se myös kutsuu mukaan edistämään kestävyysmurrosta niin organisaatioiden, järjestöjen kuin yhteisöjen tasoilla.

– Kaupunkien ja sen lukuisten organisaatioiden ohella tärkeitä kumppaneita ovat yritykset, jotka ovat sitoutuneet tekemään muutoksia ja edistämään kestävyyttä omissa verkostoissaan, Seppänen sanoo.

–  Kaikki kiinnostuneet tutkijoista organisaatioihin, yhteisöihin ja kaupunkilaisiin ovat tervetulleita mukaan. Se, että voimme tuoda ihmisiä laajasti yhteen, on tärkeää muun muassa tutkimuskysymysten ja -tehtävien määrittelylle.

– Haluamme tuottaa merkityksellistä tietoa, ja silloin on hyvä kuunnella monia toimijoita, Häikiö muistuttaa. 


STUE profilaatioalustan toiminta käynnistyi syyskuussa avaustilaisuudella. Syyskuussa järjestettiin lisäksi ensimmäinen teemaseminaari Pandemic city, jossa keskusteltiin pandemioista monitieteisesti. Seuraavaksi on tiedossa kaupunkiluontoon syventyvä Green city -seminaari 4.11. ja ikääntymisen teemoja käsittelevä Aging city -seminaari 16.–17.12.2021.

Tutustu STUEn toimintaan tarkemmin ja liity mukaan: projects.tuni.fi/stue/

Lisätietoja:
Tutkimuskoordinaattori Alisa Vänttinen, alisa.vanttinen [at] tuni.fi ja Professori Liisa Häikiö, liisa.haikio [at] tuni.fi
 

Sustainable Transformation of Urban Environments (STUE)

 • Monitieteinen tutkimusyhteisö ja yksi Tampereen yliopiston profilaatioaloista 2021-2027.
 • Tavoittelee kestävän kaupunkikehityksen ratkaisuja tutkimuksella ja yhteisöjä osallistamalla.
 • Luo mahdollisuuksia tutkijoiden, viranomaisten, päättäjien, yhteisöjen, järjestöjen ja yritysten yhteistyölle.
 • Tarkoituksena on tarjota osallistumismahdollisuuksia monille yhteiskunnan toimijoille.
 • Aikoo muun muassa järjestää yhteistyötapahtumia sekä jakaa tutkimustuloksia ja uusia ideoita. Eri tahojen ideat toiminnan kehittämiseen ovat tervetulleita.
 • Keskittyy erityisesti kolmeen tutkimusalueeseen:
  1) terveys ja hyvinvointi kaupungistuneessa yhteiskunnassa
  2) hiilineutraalit infrastruktuurit ja elinvoimaiset yritykset ja
  3) inklusiiviset yhteisöt ja käytäntöön perustuva politiikka.
   

Suomen Akatemian Profi6-rahoitus

 • Suomen Akatemia teki vuoden 2021 alussa Profi6-rahoituspäätökset, joiden tavoitteena on nopeuttaa yliopistojen strategioiden mukaista profiloitumista ja tukea tutkimuksen laadun kehittämistä.
 • Akatemia myönsi Tampereen yliopistolle yhteensä 12,7 miljoonaa euroa yliopiston strategian mukaisen profilaation vahvistamiseen.
 • Tampereen yliopiston kärkialoilla tekniikassa, terveydessä ja yhteiskunnassa rahoitetaan neljää profiloitumisaluetta:
  1) Health Data Science
  2) Games as a Platform to Tackle Grand Challenges
  3) TAU Imaging Research Platform
  4) Sustainable Transformation of Urban Environments.  

Suomen Akatemia vahvistaa yliopistojen tutkimusedellytyksiä uudistetulla profiloitumisrahoituksella (Suomen Akatemia, www.aka.fi)