Hyppää pääsisältöön

Sampsa Pursiainen

professori, sovellettu matematiikka

Oma esittely

Olen tutkinut käänteisongelmien numeerista matematiikkaa vuodesta 2001. Vuonna 2009 valmistunut väitöskirjani koski numeerisia suoria ja käänteisiä menetelmiä biolääketieteellisessä kuvantamisessa. Tällä hetkellä työni keskittyy biolääketieteen ja geotieteiden matemaattisen ja laskennallisen metodologian kehittämiseen sovelluksissa, joissa mittausdata on epätäydellistä ja jotka sen vuoksi johtavat huonosti asetettuihin käänteisongelmiin. Käänteiselle kuvantamiselle on ominaista, että mittausten lisäksi tulosten laatu riippuu myös useista muista tekijöistä, kuten sovelletusta mittausmenetelmästä ja matemaattisesta metodologiasta. Laskennallisten resurssien ja datan käsittelymahdollisuuksien viimeaikaisen nopean kasvun ansiosta numeerisesti lähestyttävien käänteisongelmien määrä kasvaa jatkuvasti.

Tammikuusta 2019 lähtien olen toiminut matematiikan apulaisprofessorina Tampereen yliopistossa, jossa tavoitteenani on jatkaa ja laajentaa kansainvälistä tutkimusyhteistyötäni. Olen tiiminvetäjä Suomen akatemian rahoittamassa inversiomallinnuksen ja -kuvantamisen huippuyksikössä (2018-2025).