Hyppää pääsisältöön

Mikko Joronen

yliopistotutkija
Johtamisen ja talouden tiedekunta | Hallintotieteet | Ympäristöpolitiikka ja aluetiede

Oma esittely

Mikko Joronen (filosofian tohtori; poliittisen maantieteen dosentti) työskentelee yliopistotutkijana Tampereen yliopiston tutkijakollegiumissa . Hänen tutkimuksensa painottuu kolmeen pääteemaan: haavoittuvaisuuden politiikkaan, jokapäiväisen väkivallan rytmeihin ja temporaalisuuksiin, sekä maantieteen teoriaan, etenkin ontologian, politiikan ja tilallisuuden kysymyksiin. Hänen julkaisunsa käsittelevät useita näihin teemoihin linkittyviä näkökulmia, muun muassa hidasta väkivaltaa, odottamista ja nopeuden politiikkaa, tulevaisuuden ja kodin kolonisaatiota, sekä haavoittuvaisuuden ontologista yhteyttä erilaisiin vallan, hallinnan ja arjen vastarinnan muotoihin. Tällä hetkellä hän keskittyy tutkimuksessaan erilaisiin atmosfäärisiin hallintatekniikoihin sekä kodin purkupäätösten materialistiseen ja affektuaaliseen politiikkaan, etenkin miehitetyillä palestiinalaisalueilla. Hän toimii Palestiina-tutkimusryhmän ja ERC:n rahoittaman (consolidator grant) 'Dwelling with Crises: Home at Spaces of Chronic Violence' tutkimusprojektin vetäjänä, sekä Transactions of the Institute for British Geographers -journaalin editorina. 

Osaamisalueiden kuvaus

Poliittinen maantiede, ihmismaantiede, kriittinen maantiede, maantieteen teoria ja metodologia  

Tutkimuskohteet

Valta ja hallinta, kolonialismi, jokapäiväinen väkivalta, tilan poliiittinen ontologia, sodan maantiede, Palestiina/Israel, Lähi-itä, materiaalisuus, asuminen/koti, hajun politiikka, atmosfäärinen väkivalta, turvallisuuslogiikat, globalisaatio, uusliberalismi, mannermainen filosofia

Tutkimusrahoitus

ERC, Suomen Akatemia

Uusimmat julkaisut