Hyppää pääsisältöön

Tutkimuksen huiput Tampereen yliopistossa

Tampereen yliopisto koordinoi neljää Suomen Akatemian rahoittamaa huippuyksikköä. Yliopistossamme työskentelee myös useita Euroopan tutkimusneuvoston ERC-rahoituksen saaneita huippututkijoita. Lisäksi koordioimme Suomen Akatemian lippulaivahanketta.

Tutkimuksen huippuyksiköt

Tutkimuksen huippuyksiköt ovat Suomen Akatemian rahoittamia korkeatasoisia tutkimus- ja tutkijankoulutusyksiköitä, jotka muodostuvat yhdestä tai useammasta tutkimusryhmästä.

Tampereen yliopisto koordinoi neljää tutkimuksen huippuyksikköä:

Lisäksi Tampereen yliopisto on mukana kuudessa muussa huippuyksikössä:

Euroopan tutkimusneuvoston ERC-rahoitus

Euroopan tutkimusneuvosto (European Research Council, ERC) rahoittaa korkeatasoista ja uraauurtavaa tutkimusta. ERC-rahoitusta myönnetään eri uravaiheisiin: Starting grant (STG) 2-7 vuotta väitöksestä (PhD defense), Consolidator grant (COG) 7-12 vuotta väitöksestä ja Advanced grant (ADG) yli 12 vuotta väitöksestä. Proof of Concept (POC) -rahoituksella voidaan tutkia muissa ERC-hankkeissa syntynyttä kaupallista ja sosiaalista innovaatiopotentiaalia.

Tampereen yliopiston ERC-rahoitukset:

 • Mikko Joronen, Dwelling with Crisis: Home at Spaces of Chronic Violence (HOMCRI), ERC-2022-COG.
 • Arri Priimägi, Light-driven surface shaping for holographic optical elements (HoloShape), ERC-2022-POC2.
 • Humeyra Caglayan, Time Keeping with Epsilon-Near-Zero Metamaterials (TIMEKEEPER), ERC-2022-POC2.
 • Hao Zeng, From light fueled self-oscillators to light communicating material networks (ONLINE), ERC-2022-STG.
 • Arri Priimägi, Light-reconfigurable substrate for cell cultures (L-CELL), ERC-2021-POC.
 • Arri Priimägi, Multimodal Sensory-Motorized Material Systems (MULTIMODAL), ERC-2021-COG.
 • Olli Pyyhtinen, Ontologies of Waste: A Relational Study of How Waste Comes to Matter for Humans, Society, and Future (WasteMatters), ERC-2021-COG.
 • Dario Greco, dAta-dRiven integrated approaches to CHemIcal safety assessMEnt and Drug dEvelopment (ARCHIMEDES), ERC-2021-COG.
 • Robert Fickler, Twisted Ions – A novel tool for quantum science (TWISTION), ERC-2021-STG.
 • Matti Rissanen, Autoxidation of Anthropogenic Volatile Organic Compounds (AVOC) as a Source of Urban Air Pollution (ADAPT), ERC-2020-COG.
 • Timo Laaksonen, Photoactivatable Drug Releasing Implants (PADRE), ERC-2020-COG, yhteisprojekti: Helsingin yliopiston osuus 60 %, Tampereen yliopiston osuus 40 %.
 • Eeva Puumala, Coexistence and conflict in the age of complexity: An interdisciplinary study of community dynamics (EmergentCommunity), ERC-2020-STG.
 • Paavo Rasilo, Multiscale Magnetic Models for Emerging Energy Conversion Applications (MULTIMAG), ERC-2019-STG.
 • Humeyra Caglayan, QUAntum nanophotonics in Rolled-Up Metamaterials (aQUARiUM), ERC-2018-STG.
 • Billy Brumley, Side-Channel Aware Engineering (SCARE), ERC-2018-STG.

Aiemmin rahoitetut:

 • Eeva Luhtakallio, Imagi(ni)ng Democracy: European youth becoming citizens by visual participation (ImagiDem), ERC-2018-STG.
 • Johanna Kantola, Gender, party politics and democracy in Europe: A study of European Parliament’s party groups (EUGenDem), ERC-2017-COG. Siirtynyt Helsingin yliopistoon 1.1.2023.
 • Arri Priimägi, Optical sensing of relative humidity using photoswitchable molecules (Optosense), ERC-POC-2017.
 • Tuomas Virtanen, Pre-Commercialisation of Sound Recognition for Surveillance Applications (Smartsound), ERC-POC-2016.
 • Mircea Guina, Advanced III-V Materials and Processes Enabling Ultrahigh-efficiency ( 50%) Photovoltaics (Ametist), ERC-ADG-2015.
 • Arri Priimägi, Tunable Photonic Structures via Photomechanical Actuation (Phototune), ERC-STG-2015.
 • Tuomas Virtanen, Computational Analysis of Everyday Soundscapes (Everysound), ERC-StG-2014.

Suomen Akatemian lippulaivaohjelma

Suomen Akatemian lippulaivaohjelma tukee korkeatasoista tutkimusta ja vaikuttavuutta, jolla luodaan tulevaisuuden osaamista ja kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin sekä edistetään taloudellista kasvua.  

Tampereen yliopisto koordinoi yhtä lippulaivaa:

 • PREIN  Fotoniikan tutkimuksen ja innovaatioiden lippulaiva. PREIN keskittyy valoon perustuviin teknologioihin ja niiden sovelluksiin. Fotoniikka on keskeisessä roolissa tietoliikenteessä, biolääketieteissä, energia- ja ympäristötekniikassa, valmistustekniikassa ja kuluttajatuotteissa. Lippulaivaa johtaa professori Goëry Genty. PREIN-lippulaivakonsortion muut partnerit ovat Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopisto ja VTT.

Lisäksi Tampereen yliopisto on mukana kahdessa muussa lippulaivassa:

Profilaatioalat

Tampereen yliopisto vahvistaa tutkimusprofiiliaan strategisilla aloilla Suomen akatemian myöntämän kilpaillun profiloitumisrahoituksen avulla. Profi-rahoituksen tavoite on tukea ja nopeuttaa yliopistojen strategioiden mukaista profiloitumista tutkimuksen laadun kehittämiseksi.

Tampereen yliopistolle on myönnetty yli 40 miljoonaa euroa rahoitusta Suomen akatemian kuudessa ensimmäisessä Profi-rahoitushaussa.