Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon

Voit hakea korkeakoulujen yhteishaussa ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

 • lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
 • Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinnon (RP) tai Deutsche Internationale Abitur -tutkinnon (DIA)
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai näitä vastaavat aikaisemmat opinnot
 • näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon (ks. laki ammatillisesta koulutuksesta) tai
 • ulkomaisen tutkinnon, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Joihinkin tutkinto-ohjelmiin voi olla rajattu pohjakoulutusvaatimus. Katso mahdolliset tarkennukset oman hakukohteesi valintaperusteista.

Pakolaisasemassa oleva tai turvapaikanhakija

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, korkeakoulu voi myöntää hakijalle oikeuden osallistua valintakokeeseen. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä TAMKin hakijapalveluihin 10.4.2019 klo 15.00 mennessä.

Terveydelliset edellytykset sosiaali- ja terveysalalle hakeuduttaessa

Kun haet sosiaali- ja terveysalalle, terveydentilasi ja toimintakykysi tulee olla sellainen, että kykenet opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

 • Bioanalytiikkokoulutukseen haettaessa sinulla tulee olla mikroskoopilla työskentelyyn riittävä näkökyky ja normaali värinäkö. Koulutukseen valittujen on toimitettava silmälääkärin, optikon tai optometristin todistus ammattikorkeakoulun antamien ohjeiden mukaisesti. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli et toimita todistusta määräajassa tai sinua ei voida todistuksen perusteella pitää soveltuvana bioanalyytikko-opiskelijaksi.

Sosiaali- ja terveysalalle hakeutuvan tulee huomioida, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä 
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista
 • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita ja niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa.

Ennen opintoihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää sinulta rikosrekisteriotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. 

Sinun tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto aiemman opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Aiemmin peruutettu opiskeluoikeus

Jos aiempi opiskeluoikeutesi on peruutettu terveydentilan tai muiden henkilöiden terveyden tai turvallisuuden vaarantamisen vuoksi, sinun on ammattikorkeakoulun pyynnöstä toimitettava tieto aiemman opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Hakulomakkeella kysytään sekä terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyvistä mahdollisista esteistä että aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Jos vastaat näihin kysymyksiin "kyllä", sinun on varauduttava toimittamaan selvitys terveydentilastasi ja/tai aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisesta valintakokeen yhteydessä. 

Selvitys terveydentilasta

Jos saat kutsun TAMKin valintakokeeseen, sinun tulee täyttää valintakoekutsun mukana saamasi selvityslomake ja tuoda se mukanasi valintakokeeseen. Lomakkeen liitteeksi tarvitaan kopio laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön lausunnosta ja/tai aiemman opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Sinun ei tarvitse vielä hakuaikana toimittaa terveydentilaselvitystä.