Hyppää pääsisältöön

Verkostoissa oppimisen ja osaamisen tutkinto-ohjelma

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tule opiskelemaan monialaiseksi asiantuntijaksi

Verkostoissa oppimisen ja osaamisen tutkinto-ohjelmasta valmistut monialaiseksi asiantuntijaksi, jolla on ajantasainen erityisosaaminen omalta, ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen valitulta koulutusalalta sekä valmiutta ja kykyä tiimioppimiseen, jatkuvaan oppimiseen sekä muutoskyvykkyyteen erilaisissa tilanteissa.

Koulutustyyppi

AMK-tutkinto

Tutkintonimike

Medianomi (AMK)
Sosionomi (AMK)
Tradenomi (AMK)

Suunniteltu kesto

4 vuotta

Koulutuksen laajuus

210 op - 240 op

Kaupunki

Tampere

Opiskelumuoto

Päivätoteutus

Ensimmäisen vuoden aikana saat kattavan kuvan neljästä koulutusalasta (liiketalous, tietojenkäsittely, sosionomi, medianomi), sekä työelämästä yleensä. Tavoitteena on, että saat sekä käytännön että teorian tasolla eri aloista selkeän kuvan, ja samalla mietit omia vahvuuksiasi ja mielenkiinnon kohteitasi niihin liittyen. Tämän perusteella olet valmis valitsemaan tutkintosuuntasi ensimmäisen vuoden päätteeksi. Toisesta vuodesta eteenpäin tulet jatkamaan työskentelyä tiimissäsi, mutta nyt toimintasi tulee suuntautumaan enemmän valittua alaasi kohti tutkintovalmentajasi avustamana. Lopulta tulet saaman valitun alan tutkintotodistuksen, mutta osaamisesi on monialaista, laajaa ja omiin vahvuuksiisi ja kiinnostuksenkohteisiisi vahvasti perustuvaa.

Valmistuttuasi voit työskennellä suuntautumisesi mukaisissa asiantuntija- tai esimerkiksi esimiestehtävissä. Tavoitteena on saavuttaa sellaiset tiedot, taidot ja verkostot, että voit jatkaa valitun ammattialasi mukaisissa työtehtävissä, mutta monialainen opiskelu mahdollistaa myös sijoittumisen työtehtäviin tai tehtäviin, jotka edellyttävät monialaista ja -ammattimaista osaamista. Sinulla on hyvät valmiudet toimia myös kansainvälisissä toimintaympäristöissä, ja koska opiskelu on vahvasti oman tiimin kanssa työskentelyä, tiimityötaitosi ja viestintätaitosi kehittyvät ohjelman aikana vahvoiksi.

"Vapaus on toisaalta myös haaste, koska vaatii vahvaa luonnetta ja sinnikkyyttä räätälöidä oma polku korkeakoulussa. Onneksi ihanat luokkatoverini ja valmentaja tarjoavat tukea."