Tuotantotalouden sisääntuloaula Hervanta
Yksikkö

Tuotantotalous

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Johtamisen ja talouden tiedekunta | Organisation sub unit: Tuotantotalous
Tuotantotalous yksikön henkilökuntaa

Tuotantotalous tarkastelee teknologialähtöisten organisaatioiden taloudellista ja tuotannollista toimintaa kokonaisuutena. Tuotantotalouden tutkijoille tyypillistä on laaja ja monialainen yhteistyö, jossa käsittelemme yhteiskunnan ajankohtaisia haasteita. Tutkimuksemme on kohdistunut viime aikoina esimerkiksi kiertotalouteen ja sen vaatimuksiin yritysverkostoissa, tuotannon globaaliin muutokseen, teknologiayritysten palvelullistumiseen, autonomisiin järjestelmiin sekä kilpailukyvyn kehittämiseen teknologian, innovaatioiden, talousanalytiikan ja johtamisen keinoin.

Tuotantotalous tarjoaa perusopinnoissa tavoitteellisen ja poikkitieteellisen reitin yritystoiminnan monipuolisiin kehittämis- ja johtamistehtäviin. Tuotantotalouden opinnot yhdistävät tasapainoisesti tekniikkaa, taloutta, organisaatioita ja ihmisiä koskevaa tietoa. Perustutkintojen koulutus tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden tunnistaa ja oppia ymmärtämään yritysten erilaisia prosesseja, kehittää matemaattisluonnontieteellistä ajattelutapaa ja hyödyntää sitä yritystoiminnan ongelmanratkaisussa. Teknis-taloudellinen tohtorikoulutus syventää tuotantotalouden valikoidun aihepiirin erityisosaamista sekä tarjoaa valmiudet tieteellisen tutkimuksen tekemiseen ja uuden tiedon tuottamiseen tutkimusalalla.