Henkilöprofiili

Matti Sommarberg

dekaani, Johtamisen ja talouden tiedekunta