Tuotantotalouden DI-opiskelijoita opiskelemassa
Tutkinto-ohjelma

Tuotantotalouden DI-ohjelma

Tuotantotalouden DI-opiskelijoita opiskelemassa

Menestyvän yrityksen kehitys- ja johtotehtävissä tarvitaan vahvaa liiketoimintaosaamista

Monipuolinen ja haastava koulutus rakentaa kokonaisvaltaista näkemystä yritystoiminnasta.

Tuotantotalouden DI-opinnot tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden laajentaa osaamista tiedoilla ja taidoilla, joita tarvitaan vaativissa yritysten johto-, asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Tuotantotalouden opinnot eivät rajaa työskentelymahdollisuuksia tiettyyn alaan, vaan tuotantotalouden diplomi-insinöörejä työskentelee hyvin erilaisissa organisaatioissa.

Tuotantotalouden DI-ohjelmaan voi hakeutua, mikäli on suorittanut soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon (tekniikan/luonnontieteiden kandidaatti tai AMK-insinööri). Mikäli opiskelijalla ei ole tuotantotalouden taustaa, alkuvaiheen opinnoissa keskitytään yritysten toiminnan ilmiöiden ja niiden taloudellisten vaikutusten ymmärtämiseen. Tuotantotalouden taustalla maisteriopintoihin hakeutuvat puolestaan laajentavat teknistä osaamistaan valitsemallaan alalla.

Tuotantotalouden diplomi-insinöörit hallitsevat talouden, teknologian, teollisen arvontuotannon ja organisaatioiden kokonaisuuksia sekä osaavat ratkoa moniulotteisia yritystoiminnan ongelmia käytännössä. Opiskelija syventyy valintansa mukaan talouden ja liiketoiminnan hallintaan, tuotannon ja toimitusketjun hallintaan, strategiseen teknologia- ja projektiliiketoimintaan tai myyntiin ja hankintaan kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Tuotantotaloudesta valmistuneet pitävät alan parhaana puolena monipuolisen mutta haastavan koulutuksen luomaa kokonaisvaltaista näkemystä yritystoiminnasta. Opiskelijoiden mukaan tuotantotalous on ala, jota arvostetaan todella paljon yrityksissä.

Vuosina 2018 ja 2019 tuotantotalouden diplomi-insinööreiksi valmistuneiden ajatuksia

"Tampereen yliopisto on ollut loistava paikka opiskella. Opiskelijoiden viihtyvyyttä on tuettu monipuolisesti mm. kerho- ja liikuntatoiminnan osalta."

"Yliopisto tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet opiskelijayhteisön monipuoliselle toiminnalle. Opinnot on hyvin järjestetty ja kurssit ovat laadukkaita."

"Hyvää ja laadukasta opetusta. Vain positiivisia kokemuksia opiskeluajalta."

"Arvostan koulutusta ja opetusta suuresti. Olen mielestäni oppinut erittäin paljon. Lisäksi yliopisto on hyvin antanut valmiuksia myöhempään oppimiseen ja oppimisen jatkamiseen."