Hyppää pääsisältöön

Tuotantotalous,Teknis-taloudellinen koulutus

Tampereen yliopisto

Tuotantotalous kouluttaa menestyviä moniosaajia johto- ja asiantuntijatehtäviin

Koulutustyyppi

Kandidaatti ja maisteri

Tutkintonimike

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Suunniteltu kesto

3 + 2 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 + 120 op

Kaupunki

Tampere

Menestyvät yritykset tarvitsevat keskeisiin tehtäviinsä ammattilaisia, joilla on vahvaa liiketoimintaosaamista sekä valmiudet ymmärtää ja johtaa organisaatioita teknisinä, taloudellisina ja sosiaalisina kokonaisuuksina. Tuotantotalous tarjoaa tavoitteellisen ja poikkitieteellisen reitin kansainvälisen liiketoiminnan monipuolisiin tehtäviin. Tuotantotalouden opinnot yhdistävät tasapainoisesti tekniikkaa sekä taloutta huomioiden kestävän kehityksen liiketoiminnalle asettamat alati kasvavat vaatimukset. Opit paitsi tunnistamaan ja ymmärtämään erilaisia yrityksen prosesseja, myös kehittämään matemaattis-luonnontieteellistä ajattelutapaasi ja hyödyntämään sitä yritystoiminnan kehittämisessä. Samalla kartutat osaamistasi valitsemallasi tekniikan alueella ja kehität työurasi kannalta tärkeitä viestintätaitojasi mielenkiintoisten, usein yritysten kanssa yhteistyössä laadittujen harjoitustöiden parissa.

DI-tutkinnossa voit valintasi mukaan syventyä talouden ja liiketoiminnan hallintaan, tuotannon ja toimitusketjun hallintaan, strategiseen teknologia- ja projektijohtamiseen, riskien ja turvallisuuden hallintaan tai liiketoiminnan kehittämiseen kansainvälisissä B2B-verkostoissa. Tuotantotalouden diplomi-insinöörit ovat haluttuja työmarkkinoilla ja he työllistyvät erinomaisesti. Valmistuneiden palautteissa tutkinto-ohjelman laatu ja tyytyväisyys omiin opintoihin onkin arvioitu erinomaisiksi. Tuotantotalouden diplomi-insinöörit voivat työskennellä esimerkiksi projekti-, asiakas-, tai talouspäällikkönä, tuotannon- tai logistiikkasuunnittelijana, analyytikkona tai controllerina. Opinnot antavat hyvät eväät myös yrittäjyyteen.  

Tutustu tuotantotalouden opiskelijoiden oman killan Indecsin toimintaan

Tampereen yliopistosta valmistuneiden tuotantotalouden diplomi-insinöörien ajatuksia

"Opettajat ja kurssit ovat olleet hyviä ja mielenkiintoisia!" "Kiitos elämäni parhaista viidestä vuodesta! Tampereen yliopisto on tarjonnut parhaan mahdollisen ympäristön opiskella tuotantotalouden alan asiantuntijaksi, mutta myös kasvaa ihmisenä." "Opetus ollut ammattitaitoista ja motivoivaa." "Tätä paikkaa jään kaipaamaan. Kerran teekkari, aina teekkari."

Katso videolta lisätietoja tuotantotalouden opiskelusta

Katso tuotantotalouden diplomi-insinöörin mietteitä urapolustaan ja DI-opintojen merkityksestä (video DIA-yhteisvalinnan yhteismarkkinointimateriaalia)