Tuotantotalouden opiskelijoita opiskelemassa
Tutkinto-ohjelma

Tuotantotalous,Teknis-taloudellinen koulutus

Tuotantotalous kouluttaa menestyviä moniosaajia johtotehtäviin

Menestyvät yritykset ovat yhteiskunnan perusta, ja niiden keskeisissä tehtävissä tarvitaan ammattilaisia, joilla on vahvaa liiketoimintaosaamista sekä valmiudet ymmärtää ja johtaa organisaatioita teknisenä, taloudellisena ja sosiaalisena kokonaisuutena. Tuotantotalous tarjoaa tavoitteellisen ja poikkitieteellisen reitin kansainvälisen liiketoiminnan monipuolisiin tehtäviin. Tuotantotalouden opinnot yhdistävät tasapainoisesti tekniikkaa ja taloutta. Opit paitsi tunnistamaan ja ymmärtämään erilaisia yrityksen prosesseja, myös kehittämään matemaattis-luonnontieteellistä ajattelutapaasi ja hyödyntämään sitä yritystoiminnan ongelmanratkaisussa. Samalla kartutat osaamistasi valitsemallasi tekniikan alueella ja kehität työurasi kannalta tärkeitä viestintätaitojasi mielenkiintoisten, usein yritysten kanssa yhteistyössä laadittujen harjoitustöiden parissa.

DI-tutkinnossa voit valintasi mukaan syventyä talouden ja liiketoiminnan hallintaan, tuotannon ja toimitusketjun hallintaan, strategiseen teknologia- ja projektijohtamiseen tai myyntiin ja hankintaan kansainvälisessä toimintaympäristössä. Tuotantotalouden diplomi-insinöörit ovat haluttuja työmarkkinoilla ja he työllistyvät erinomaisesti; vuonna 2018 valmistuneista 97% oli työpaikka valmistumishetkellä. Tuotantotalouden diplomi-insinöörit voivat työskennellä esimerkiksi projekti-, asiakas-, tai talouspäällikkönä, tuotannon- tai logistiikkasuunnittelijana, analyytikkona tai controllerina. Opinnot antavat hyvät eväät myös teknologiayrittäjyyteen.

Vuosina 2018 ja 2019 valmistuneiden tuotantotalouden diplomi-insinöörien ajatuksia

"Opettajat ja kurssit ovat olleet hyviä ja mielenkiintoisia!"

"Kiitos elämäni parhaista viidestä vuodesta! Tampereen yliopisto on tarjonnut parhaan mahdollisen ympäristön opiskella tuotantotalouden alan asiantuntijaksi, mutta myös kasvaa ihmisenä."

"Opetus ollut ammattitaitoista ja motivoivaa."

"Tätä paikkaa jään kaipaamaan. Kerran teekkari, aina teekkari."