Iloisia opiskelijoita tuulettamassa korkeakouluyhteisön tiloissa.

Kestävä kehitys koulutuksessa

Tampereen korkeakouluyhteisön tavoitteena on, että yhteisön jokainen tieteen- ja koulutuksenala kykenee tunnistettavasti osallistumaan yhteiskunnan kestävään kehittämiseen. Kestävyyden ja vastuullisuuden teemat nousevat luontevasti esiin monessa kohtaa monialaista koulutusta. Kestävä kehitys on olennainen osa korkeakouluyhteisön koulutustarjontaa ja se on integroitu osaksi tutkinto-ohjelmia. Muutamat tutkinto-ohjelmista on rakennettu kokonaan kestävän kehityksen teemojen ympärille.