Hyppää pääsisältöön

Vastuullisen liiketoiminnan maisteriohjelma

Tampereen yliopisto

Keskiössä vastuullisuus ja eettisyys yritysten toiminnassa

Mikä on yritysten rooli yhteiskunnan hyvinvoinnin tuottamisessa?

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Kauppatieteiden maisteri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Vastuullisen liiketoiminnan maisteriopinnot suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alainen ymmärrys liiketoiminnasta ja siihen liittyvistä vastuullisuusnäkökulmista ja hän pystyy kehittämään liiketoiminnan vastuullisuutta ja kestävyyttä. Valmistunut opiskelija on vastuullisuuden asiantuntija ja tiedostava päätöksentekijä.

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida kriittisesti yritystoiminnan johtamista, mittaamista ja raportointia taloudellisesta, sosiaalisesta ja ekologisesta näkökulmasta ja hän kykenee analysoimaan yritysten roolia yhteiskunnan hyvinvoinnin tuottamisessa. Opiskelija pystyy jäsentämään ja kehittämään sidosryhmävuorovaikutusta ja eettistä johtamista. Hän tuntee vastuullisen liiketoiminnan mittaamisen ja raportoinnin keskeiset menetelmät ja osaa soveltaa ja arvioida niitä erilaisissa liiketoimintaympäristöissä ja -malleissa.

Opiskelija osaa tarkastella ja kehittää liiketoiminnan vastuullisuuteen liittyviä käytäntöjä, argumentoida tekemiään päätöksiä ja arvioida kriittisesti niiden seurauksia. Hänellä on valmiudet sekä tavoitteelliseen itsenäiseen että ryhmässä toimimiseen. Hänellä on hyvät esiintymis- ja kommunikaatiotaidot sekä vahva kielitaito. Hän osaa etsiä, analysoida, arvioida ja tuottaa tieteellistä ja käytännöllistä tietoa kirjallisesti ja suullisesti.