Hyppää pääsisältöön

JOKOssa kehittyminen varmistetaan tavoitteilla ja oppimisen tuella

Julkaistu 29.6.2023
,
päivitetty 29.11.2023
Tampereen yliopisto

Usein törmää ajatukseen, ettei aika riitä opiskeluun, kun on vaativa työ ja vapaa-aikaakin pitäisi jäädä. Aikaa emme voi antaa lisää, mutta voimme auttaa sen tehokkaammassa kohdistamisessa ja käyttämään sitä optimaalisella tavalla.

JOKO-johtamiskoulutusohjelmaan (JOKO) on rakennettu oppimisen tuen prosessi tukemaan tavoitteiden saavuttamista, sillä meille on tärkeää, että osallistujan oppimiskokemus on paras mahdollinen. JOKO tarjoaakin osallistujalle parhaat mahdolliset edellytykset kehittyä ja saavuttaa tuloksia niin henkilökohtaisella tasolla kuin omassa organisaatiossakin.

JOKO-ohjelma on rakennettu työn ohella tehtäväksi ja oppimisen tuen prosessi kulkee läpi koko ohjelman. Prosessi auttaa osallistujaa asettamaan, saavuttamaan ja arvioimaan tavoitteitaan paremmin. Oppimisen tuen avulla voikin parantaa merkittävästi oppimistuloksia!

Suunnitelma ja tavoitteet oppimisen tueksi

Koulutuksen tavoitteita on hyvä tarkastella useasta katsantokannasta. Tavoitteet ovat siitä mielenkiintoisia ja antoisia asioita, että ne ohjaavat toimintaa, koulutuksen ulkopuolellakin. Ihmiset havaitsevat helpommin niitä asioita, jotka ovat mielessä. Tavoitteet saattavat muuttaa toimintaa jo hyvinkin varhaisessa vaiheessa, kun omaan toimintatapaansa kiinnittää huomiota. Lisäksi opiskelutavoitteiden asettaminen on erittäin tärkeää siksi, että voidaan arvioida saavutettuja tuloksia.

Tavoitteita on syytä katsella ensin omasta henkilökohtaisesta näkökulmasta:

  • Mitä itse haluan oppia ja tällä hetkellä tarvitsen työssä?
  • Mitä ja millaista oppia tarvitsen tulevaisuudessa?
  • Millaisia urasuunnitelmia minulla on?

Tavoitteita kannattaa katsoa myös oman organisaation tarpeista lähtien. Oman esihenkilön kanssa on hyvä miettiä koulutukselle asetettavia tavoitteita, kuten:

  • Mitä meidän organisaatiomme odottaa sinun tuovan mukanasi opinnoista organisaatiomme käyttöön?
  • Millaista osaamista meillä tarvitaan tulevaisuudessa?

JOKO-koulutuksen alussa osallistujat täyttävät lisäksi oppimistavoitelomakkeen, joka toimii pohjana yksilöllisille oppimistavoitteille. Oppimistavoitteissa mietitään, mitkä teemat ovat erityisen tärkeitä, mitä niistä halutaan oppia ja miten näitä tarpeita kannattaa priorisoida. Me jatkuvan oppimisen asiantuntijat vuorostamme luomme yhdessä osallistujan kanssa tavoitteista mahdollisimman konkreettisia niin, että niitä voi mitata ja arvioida. Selkeä suunnitelma auttaa fokusoimaan aikaa ja panoksia oikeisiin asioihin.

Arvioimalla varmistetaan kehittymisen onnistuminen

Aika ajoin on hyvä arvioida, onko oikealla tiellä tavoitteisiin nähden ja toisaalta, ovatko tavoitteet muuttuneet. Tässä tilanteessa voi pohtia, mitä vielä voisi tehdä, jotta saavuttaa omat tavoitteensa. Muistuttaminen, siis oman itsensä, on tavoiteprosessissakin tärkeää. Esimerkiksi ennen koulutusjaksoa on hyvä tarkistaa oppimistavoitteensa teemaan liittyen ja arvioida niitä vielä.

Mitään tietoa ei ns. kaadeta päähän, vaan oppiminen vaatii aktiivisuutta. Kaksipäiväisiin opintojaksoihin kannattaa panostaa, vaikka ne ovatkin pois varsinaisesta työstä. JOKOn opintojaksot energisoivat ja niistä saa lisäbuustia omaan työhön pitkäksi aikaa. Jaksoilla syntyy valtavasti uusia ajatuksia, verkostoja ja synergiaa. Osallistujien kannattaa myös kysyä, haastaa, kertoa kokemuksia ja näkemyksiä. JOKOsta onkin jo vuosia sanottu: ”JOKO antaa sinulle niin paljon kuin itse olet valmis siihen investoimaan”. Kannattaa siis olla aktiivinen.

Oppimisen tuki kulkee läpi koko JOKO-ohjelman. Puolivälissä arvioimme yhdessä osallistujan kanssa tavoitteiden toteutumista: missä on onnistuttu, mikä tarvitsee vielä työtä ja tarvitseeko joitain tavoitteita kenties päivittää.

Lopuksi juhlitaan kehittymisen oppimismatkaa

Oppimisen kannalta on hieno tunne, kun voi todeta, että on saavuttanut tavoitteet. Toisaalta jos joku tavoite ei vielä täyty, niin todennäköisesti on tietoinen asiasta ja voi silti olla tyytyväinen omaan etenemiseen. On helpompi olla, kun tietää mitä vielä on tehtävänä. Erittäin tärkeää on tunnistaa onnistumiset, olla tyytyväinen omaan suoritukseen ja palkita itseään onnistumisista! Tätäkin varten on tärkeää olla selkeät mittarit.

JOKOn päättyessä juhlitaan yhteistä oppimismatkaa ja suunnataan katseet tulevaisuuteen. Tämä on tärkeää niin osallistujalle itselleen kuin ohjelman kehittymiselle.

Millaisia tavoitteita sinulla on työssäsi, mitä haluaisit kehittää ja miten haluaisit kehittyä?