Hyppää pääsisältöön

Mitä JOKO-johtamiskoulutus voi antaa sinulle?

Julkaistu 29.11.2023
,
päivitetty 29.11.2023
Tampereen yliopisto
Oletko miettinyt erilaisia johtamiskoulutuksia? Entäpä mietityttääkö miksi valita yliopiston JOKO-johtamiskoulutusohjelma? JOKO perustuu tutkittuun tietoon ja on monipuolinen liiketoiminnan osaamisen koulutusohjelma. Valmiiksi koostettu ohjelma tarjoaa helppoutta, jolloin sinä saat rauhassa keskittyä asiantuntijoiden ja oppimisen antiin. Koulutuksesta saat myös mahtavan verkoston, kollegoita, joiden kanssa jakaa johtajuuden matkaa pitkälle tulevaisuuteen.

Nykyään tietoa on kaikkialla ja helposti saatavissa. Haasteeksi saattaa muodostua, miten löytää omia ammatillisia kehittymistavoitteita tukevia oppimissisältöjä.
JOKO-johtamiskoulutus on koostettu ennakolta valikoiduista ja laadullisesti korkeatasoisista sisällöistä, jotka perustuvat uusimpiin tutkimuksiin. Ne ovat helposti hyödynnettävissä niin omassa työssä kuin oman organisaation eduksi. Näin sinun ei tarvitse käyttää aikaa tiedon etsimiseen tai sen laadun arviointiin.

JOKO on monipuolinen liiketoiminnan osaamisen paketti

JOKO-ohjelma koostuu useasta liiketoiminnan osa-alueesta, jonka perusteemat pysyvät läpi vuosien samoina, mutta teemojen sisällöt muovautuvat ajan mukaan. Toki melkein 40 vuoteen, jota JOKOa on järjestetty, mahtuu uusiakin teemoja. Ohjelma siis elää ajassa ja JOKOa on helppo suositella, koska se taipuu niin moneen tarpeeseen.

Mukana on asiantuntijoita niin yliopistomaailmasta kuin ympäröivästä yhteiskunnasta. Meillä on käytössämme vuosien kokemus sekä laajat kansalliset ja kansainväliset verkostot, joten voimme tarjota parhaita asiantuntijoita. Korkealaatuiset kouluttajat saavatkin ohjelmissamme kiitosta.

Kouluttajat eivät kuitenkaan ole ainoita tietolähteitä, vaan arvokasta näkemystä ja tietoa tuovat myös kanssaopiskelijat! Ryhmässä opiskellen pääsee kuulemaan ja jakamaan näkemyksiä laajasti toisten osallistujien kanssa.

JOKOn teemat ja opit

 • JOKO-ohjelmassa lähdetään liikkeelle isosta kuvasta ja laajemmista trendeistä. Aluksi käsitellään ennakoinnin teemaa. Aihe herättelee ajattelua ja luo katseita tulevaisuuteen. Tulevaisuudessa ei kuitenkaan ole oikeaa tai väärää vaan monenlaisia näkemyksiä, jotka virittävät keskustelua eteenpäin.
   
 • Työyhteisön hyvä operatiivinen johtaminen koskettaa kaikenlaisia organisaatioita toimialasta riippumatta. Jaksolla opitaan organisaation toimivasta rakenteesta sekä ihmisten johtamisesta. Panostus hyvään johtamiseen työyhteisössä kannattaa, ja siksi johtamistaitoja on tärkeää myös opiskella. Jakso saa kiitosta erityisesti siitä, että vankan asiantuntija-alustuksen jälkeen pureudutaan aitoihin työelämän esimerkkeihin ja opitaan yhdessä.
   
 • Strategia-jaksolla käsitellään mm. strategiatyötä prosessina ja ajattelutapana, jonka tavoitteena on tuottaa arvoa, omistaja- ja asiakashyötyä ja liiketoimintamalleja. Strategia on monelle tärkeä aihe, joka näkyy myös monen osallistujan kehittämistehtävän aiheena. Tätä tärkeän teeman osaamista syvennetään myös oppimistehtävällä.
   
 • Tiedolla johtaminen on nopeasti noussut johtotason tehtävissä toimivien keskeiseksi kompetenssiksi. JOKOn tietojohtamisen jakso antaa hyvät tiedot modernista tietojohtamisesta. Teemassa käsitellään mm. aineettoman pääoman johtamista ja tietoa johtamisen muutoksessa.
   
 • Viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä kaikissa kohtaamisissa ja kuten tiedämme, johtaminen on vahvasti viestintää. Varsinkin tiukoissa esihenkilötilanteissa viestintätaidot punnitaan. Viestinnän jaksolla opitaan ja harjoitellaan näitä taitoja.
   
 • Jokaisen johtajan ja esihenkilön tulee ymmärtää talouden tunnusluvut ja tuntea myös investointilaskennan perusteita. Toimiva talous on kestävän organisaation perusta. Jaksolla päästään laskemaan lukuja ja viedään näin osaamista käytäntöön.
   
 • Asiakkuuksien johtamisen jaksolla mietitään mistä muodostuu hyvä asiakaskokemus: miten se toimii kilpailuetuna; miten asiakasarvo rakentuu; miten palveluliiketoiminta toimii asiakkuuksien johtamisen perustana ja miten asiakasarvoa luodaan monikanavaisilla palvelumalleilla.
   
 • Jokaisen johtotehtävissä toimivan työnkuvaan kuuluu erilaisten sopimusten laadintaa sekä juridisten velvoitteiden noudattamista. Juridiikka-jaksolla ei ole tarkoitus tehdä kenestäkään lakimiestä, mutta kokonaisuus auttaa ymmärtämään työnjohdollisia asioita ja sopimuksia. Tämä jakso onkin ohjelmasta toiseen ollut erityisen pidetty.
   
 • JOKOon liittyy myös Eurooppaan suuntautuva ulkomaan opintomatka, jonka teemoina ovat brändit ja markkinointi. Viimeisimmät opintomatkat tehtiin Prahaan ja Dubliniin. Opintomatkalla tehdään organisaatiokäyntejä, joilla kuullaan organisaation toiminnasta ja tutustutaan toimintaan paikan päällä. Aiemmissa ohjelmissa vierailujen kohteina on ollut mm. Guiness, Bank of Ireland ja Google.
  Opintomatka on tärkeä verkostoitumisen kannalta. Siellä on enemmän aikaa tutustua, kuulla toisista ja kertoa itsestä. Opintomatkaa usein kutsutaankin aikuisten leirikouluksi, jollaiseen ei muuten tule mahdollisuutta!

JOKO-verkosto tuo merkittävän lisän oppeihin

JOKO-osallistujat tulevat laajasta kohderyhmästä, joten erilaiset näkökulmat rikastuttavat omaa katsantokantaa. On ollut erittäin hienoa huomata valmistavan teollisuuden osallistujan oppivan sosiaali- ja terveysalan osallistujalta ja päinvastoin. Tätä toimialarajaton ohjelma parhaimmillaan tarjoaa!

JOKO-ryhmä tarjoaa hienon tilaisuuden kokemusten jakamiseen ja siksi ohjelman alussa tehdään luottamuslupaus. Luottamuksellisissa keskusteluissa on helppo jakaa aitoja kokemuksia ja kokemusten jakaminen kiinnittää teoreettisen tiedon käytäntöön. Yhdessä voidaan löytää uusia ratkaisuja ja joskus jopa ravistellaan teoriaa. Omia ajatuksia onkin hyvä välillä tuulettaa, sillä aina voi oppia jotakin uutta.

Oppimiskokemuksien jakaminen, luottamukselliset keskustelut ja yhdessä ratkaisujen etsiminen tapahtuu parhaiten livekoulutuksissa. Lähitapaamiset tarjoavat myös tilaisuuden keskittyä täysillä oppimiseen ja silloin ”saa luvan kanssa” olla poissa omien työasioiden äärestä.

JOKOssa luodut verkostot elävät vielä pitkään varsinaisen koulutuksen päätyttyä. Omaa ryhmää on mukava tavata alumnitapaamisissa tai ottaa yhteyttä ja kysyä kuulumisia. Verkostolta saa myös apua ja kaivattua tukea tarpeen tullen.

Kokonaisuudessaan JOKO on siis kattava paketti johtamisen teoriaa, käytäntöä ja upeita verkostoja. Hae mukaan ohjelmaan – lupaamme, että se antaa sinulle paljon!

Lue myös miten JOKOssa kehittyminen varmistetaan tavoitteilla ja oppimisen tuella