Hyppää pääsisältöön

Organisaation osaaminen näkyviin luovasti unelma- ja vahvuuskarttatyöskentelyllä

Julkaistu 2.10.2023
,
päivitetty 14.11.2023
Tampereen yliopisto
Valmis unelmakartta. Sisältää lauseita kuten yhteinen sävel, hyvä mieli, aina on aikaa, kokeile rohkeasti uutta. Kuvina pioneja ja seinämakramee.
Osallistuimme tänä vuonna kolmatta kertaa Tampereen yliopiston työelämäyhteydet ja jatkuva oppiminen yksikkönä Osaaminen näkyviin -viikolle. Aiemmilla kerroilla olemme tehneet näkyväksi muiden organisaatioiden osaamista & asiantuntemusta, mutta tänä vuonna halusimme keskittyä itseemme; sekä henkilökohtaiseen että työyhteisömme yhteiseen osaamiseen. Rakensimme unelma- ja vahvuuskarttatyöpajan, jossa osaamisen lisäksi pyrimme tunnistamaan yksilöiden vahvuuksia, motivaatiotekijöitä ja arvoja.

Kun puhumme osaamisesta, puhumme myös vahvuuksista

Miksi näiden teemojen tunnistaminen on niin tärkeä taito? Osaamisen tunne on meille voimavara, joka luo työhyvinvointia - ja sillä on myös yhteiskunnallista merkitystä. Kun puhumme osaamisesta, puhumme samanaikaisesti myös vahvuuksista. Nämä kaksi asiaa kulkevat käsikädessä. Vahvuuksien ja osaamisen tunnistaminen vahvistaa työhyvinvoinnin lisäksi myös itsetuntoa sekä työhön sitoutumista.

Unelmakarttatyöskentelyä fasilitoidessamme olemme huomanneet, että me ihmiset olemme tietoisempia heikkouksistamme kuin vahvuuksistamme - ehkäpä sen vuoksi vahvuuksien ja osaamisen tunnistaminen on meille usein niin vaikeaa. Meitä ei ole rohkaistu vahvuuksien käyttöön. Keskitymme mieluummin osaamispuutteiden paikkaamiseen kuin vahvuuspotentiaalin aktivoimiseen. Meidät on opetettu näkemään vahvuudet ja osaaminen kapea-alaisesti muodollisen koulutuksen kautta. Kuitenkin meillä kaikilla on ainutlaatuisia osaamisyhdistelmiä, joita emme välttämättä itse tunnista. Kun työyhteisön kaikki erilaiset osaamisyhdistelmät laitetaan yhteen, puhutaankin jo huomattavasti laajemmasta osaamisen kokonaisuudesta. Kuinkahan monessa organisaatiossa tämä on tunnistettu - saatikka hyödynnetty?

Henkilökohtaisten arvojen merkitys työssä

Unelma- ja vahvuuskarttatyöskentelyssä tunnistimme myös työhön liittyviä henkilökohtaisia arvoja. Arvojen jakaminen työyhteisössä voi joskus avata aivan uusia näkökulmia esimerkiksi ristiriitatilanteisiin ja lisätä ymmärrystä sekä arvostusta kollegaa kohtaan. Arvojemme tunnistaminen auttaa meitä tekemään oikeita valintoja ja selkeyttää myös tavoitteita, joita haluamme työelämässä saavuttaa. Omien arvojen näkyväksi tekeminen auttaa meitä löytämään merkityksen elämälle ja lisää hyvinvointiamme jokaisella elämänalueella.

Silloin kun vahvuuksia ja osaamista tunnistetaan ja hyödynnetään laaja-alaisesti, puhumme osaamisidentiteetin rakentamisesta. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat niin omien kiinnostuksen kohteiden ja arvojen kirkastaminen kuin motivaatiotekijöiden ja voimavarojen tunnistaminen.

Pöydällä lehtiä ja niistä leikattuja sanoja ja kuvia. Kädet selaamassa lehteä ja valitsemassa kuvia ja sanoja unelmakarttaan.

Työyhteisön yhteinen osaaminen

Toiset ihmiset toimivat usein henkilökohtaisen osaamisemme peilinä, mutta osaammeko työyhteisönä nostaa yhteisön osaamista riittävästi esille? Tätä aiomme tutkia seuraavassa työyhteisömme yhteisessä työpajassa, jossa jaamme henkilökohtaisia työhön liittyviä unelmia toisillemme. Kuinka paljon meissä onkaan vielä hyödyntämätöntä potentiaalia? Uskomme, että paljon näkymätöntä hiljaista tietoa tulee näkyväksi unelmien kautta. Uskomme myös, että yhdessä olemme enemmän, kun saamme koko yhteisön osaamisen näkyviin ja hyötykäyttöön.

Vahvuus- ja unelmakartta – tekijänsä näköinen uniikki taideteos

Ensimmäisessä työpajassa käytimme aikaa sekä ajatustyöhön että konkreettiseen tekemiseen. Jokainen meistä sai ajan kanssa pohtia sekä omia vahvuuksia ja osaamisalueita että työhön liittyviä arvoja ja motivaatiotekijöitä. Pohdinnan jälkeen käärimme hihat ja ryhdyimme tekemään vahvuus- ja unelmakarttaa – jokainen oman näköistään, sillä taiteilijan vapaus on arvo, josta emme halua tinkiä piiruakaan. Aiemmin mainittu seuraava työpaja on lokakuun lopussa, jolloin pidämme yhteisen taidenäyttelyn. Näyttelyssä jokainen unelmakartan tekijä esittelee oman karttansa muille työyhteisön jäsenille niin laajasti tai suppeasti kuin haluaa. Uskomme, että tämä työskentelytapa erinomainen keino saada työyhteisömme laaja osaaminen ja vahvuuksien kirjo näkyviin sekä toisillemme että myöhemmin myös asiakkaillemme.

Osaamisen ja vahvuuksien tunnistamisessa auttaa myös ammattitaitoinen valmennusosaaminen. Räätälöimme ja fasilitoimme mielellämme vastaavan työskentelyn organisaatiosi tarpeisiin.

#OsaaminenNakyviin 

Kirjoittajat: Jaana Roschier ja Katri P. Sillanpää

Miten voimme auttaa juuri sinua? Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!