Hyppää pääsisältöön

Tutustu TAMKin TKI-toimintaan

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta avaa ovia moniin mahdollisuuksiin! TKI-toiminnassamme asiantuntijoidemme osaaminen, opiskelijoiden tuoreet ideat ja kumppaneidemme kehittämistarpeet kohtaavat. Näkemysten moninaisuus ja tiedon jakaminen on hedelmällistä kaikelle kehitykselle − yhdessä olemme vaikuttavampia.

Mitä on TKI-toiminta?

TKI-toiminnassa ratkaisemme ongelmia, luomme uutta ja ennakoimme tulevaisuuden tarpeita. Tutkimme, kokeilemme, testaamme ja arvioimme yhdessä korkeakoulujen, yritysten, yhteisöjen ja julkisen sektorin kanssa. Pyrimme parantamaan maailmaa monella sektorilla terveydestä, liike-elämästä ja teknologiasta aina oppimiseen, luovuuteen ja sosiaaliseen osallistumiseen.

TKI-toiminnassa löydämme uusia mahdollisuuksia, innovatiivisia ideoita, konsepteja, liiketoimintaa kehittäviä ratkaisuja, tuotteita, palveluita ja prosesseja niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Autamme pk-yrityksiä ideoiden kaupallistamisessa. Meille on tärkeää edistää myös uusien spin-off-yritysten syntymistä.

Hankkeet ovat työelämäyhteistyötä parhaimmillaan

Työelämälähtöisissä hankkeissamme sovellamme tutkimustietoa yksityisen ja julkisen sektorin aitoihin kehitystarpeisiin. Hanketoiminnan lisäksi myös avoimet innovaatioekosysteemit ja kokeilu- ja oppimisympäristöt ovat olennainen osa monialaista TKI-toimintaamme.

Hankkeiden vaikuttavuus voi olla uutta liiketoimintaa, innovaatioita, osaamista tai parempia toimintamalleja. Vaikuttavuuden kannalta on olennaista se, että hankkeesta ei pelkästään jää asioita elämään, vaan ne paranevat ja kasvavat, ja kehittyy uusi toimintamalleja.

TKI-projekti voi olla suuri tai pieni, alueellinen, valtakunnallinen tai kansainvälinen − toteutamme niitä yhtäläisellä innolla koosta riippumatta.

Yhteiskunnallinen näkökulma on keskeistä kaikessa TKI-toiminnassamme, jolla tuemme koulutusta sekä erityisesti Pirkanmaan elinkeinoelämää ja aluekehitystä. Tärkeitä rahoituslähteitä ovat Erasmus+, Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), ministeriöiden ohjelmat sekä Business Finland.