Hyppää pääsisältöön

Mukaan TKIO-toimintaan

Tule rohkeasti mukaan TKIO-toimintaan! Yritysten, yhteisöjen ja julkisen sektorin ongelmat ovat usein sellaisia, joihin saatavilla olevasta tarjonnasta ei löydy valmista ratkaisua. Silloin pitää etsiä uusia menetelmiä. Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa toteutettavat tutkimus- ja kehityshankkeet soveltuvat hyvin uusien ratkaisujen löytämiseen.

TKIO-toiminta on työelämäyhteistyötä parhaimmillaan

Ajantasainen tutkimustieto, verkostoituminen ja uudet tuotekehitysideat ovat usein hankkeissa mukana olemisen parasta antia. Olemme monialainen ja luotettava TKIO-toimija ja verkostomme ovat kattavia niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Saamme hankeideoita yhteistyökumppaneilta, partneripyyntöinä kotimaasta ja ulkomailta tai vaikkapa henkilökunnalta ja opiskelijoilta. Kokenut henkilöstömme edistää uusia TKIO-hankkeita monin tavoin ideavaiheessa, rahoitusta haettaessa ja hanketta toteutettaessa. Kanssamme on turvallista toteuttaa hankkeita! Alta löydät lisää tietoa siitä, millainen kumppani olemme yrityksille ja yhteisöille, korkeakouluille ja opiskelijoille. 

Yrityksille ja yhteisöille

Yritykset voivat hyötyä TKIO-toiminnasta monin tavoin. TKIO voi auttaa kehittämään uusia tuotteita, parantamaan prosesseja ja lisäämään kilpailukykyä. TAMK tarjoaa erilaisia yhteistyömahdollisuuksia, kuten asiantuntijapalveluita, tutkimusprojekteja ja koulutusyhteistyötä.

Kehittämisprojektit: Kansallisten ja kansainvälisten rahoituslähteiden rahoittamat hankkeet mahdollistavat monipuolisen yhteisen kehittämisen. ESR+ ja EAKR-rahoitteisissa projekteissa kehittämisyhteistyötä voi tehdä monin eri tavoin. ESR+, eli Euroopan sosiaalirahasto plus, tukee työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta. EAKR, eli Euroopan aluekehitysrahasto, keskittyy alueiden kilpailukyvyn parantamiseen. Molemmat rahastot tarjoavat rahoitusta hankkeille, jotka edistävät taloudellista kasvua ja työpaikkojen luomista.

Muita mahdollisia rahoituslähteitä ovat muun muassa Erasmus+, Business Finland, Opetushallitus, Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha, sekä eri ministeriöt ja säätiöt. Me tunnemme rahoituslähteet ja hankehakemusten tekemisen, joten yrityskumppanimme voivat keskittyä varsinaiseen kehittämiseen kanssamme.

Testaus ja pilotointi: TAMKin TKIO-infrastruktuuria voidaan käyttää testauksessa ja pilotoinnissa hyödyntämällä monipuolisia laitteita ja asiantuntemusta eri alojen tarpeisiin. Infrastruktuuri tukee innovaatioiden kehittämistä ja uusien ratkaisujen kokeilua.

Kansainvälistyminen: Yritykset voivat kansainvälistyä TAMKin tutkimus-, kehitys- ja innovaatioverkostojen avulla hyödyntämällä niiden tarjoamia resursseja, kuten asiantuntemusta, teknologiaa ja yhteistyömahdollisuuksia. TAMKin verkostot voivat auttaa yrityksiä löytämään uusia markkinoita, kumppaneita ja rahoituslähteitä.

Opiskelijoiden rekrytointi: Yritykset voivat rekrytoida TAMKista opiskelijoita työharjoittelun, projektitöiden, opinnäytetöiden ja rekrytointitapahtumien kautta. Yhteistyö TAMKin kanssa tarjoaa kontaktin osaaviin opiskelijoihin ja tuoreita näkemyksiä.

TKIO-toimintamme on aidosti vaikuttavaa ja kehittävää. Esimerkiksi yleiseurooppalaisessa FUSILLI-hankkeessa olemme mukana rakentamassa kestävää, terveellistä ja kustannustehokasta ruokajärjestelmää. Yhtä-hankkeessa pilotoimme ja kehitämme Tampereen tekoälypalveluita ja -rajapintoja yhdessä kaupungin ja siellä toimivien yritysten kanssa.

Korkeakouluille

TAMK on innovatiivinen ja kokenut hankekumppani, joka tarjoaa monialaista osaamista ja verkostoja. Yhteistyö TAMKin kanssa mahdollistaa pääsyn laajaan asiantuntijaverkostoon ja uusimpaan tutkimustietoon, mikä tukee korkeakoulujen kehitystä ja kilpailukykyä.

Kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa toimiminen on keskeinen osa toimintaamme – yhdessä olemme viisaampia ja vaikuttavampia. Esimerkiksi EduSTA-hankkeessa (sivut englanniksi) vahvistamme eurooppalaista opettajankoulutusta kansainvälisen korkeakouluverkoston kanssa. E3 Pandemic Response -hankkeessa taas rakennamme tehokkaita vastatoimia tartuntatautien leviämistä vastaan yhdessä 6 muun tutkimusorganisaation ja 22 yrityksen kanssa.

Tuleville ja nykyisille opiskelijoille

TAMKin opiskelijat voivat osallistua TKI-hankkeiden kehittämistoimintaan esimerkiksi opinnäytetöiden, harjoittelujen tai projektikurssien kautta. Yhteistyö yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa tarjoaa käytännön kokemusta ja mahdollisuuden verkostoitua.

TAMKin opiskelijat voivat tehdä tehtäviä oppimisympäristöissä osana opintojaan tai projekteja. Opiskelija voi hakea rahoitusta omalle projektilleen esimerkiksi TAMKin tukisäätiön tarjoamista apurahoista, erilaisista tutkimus- ja kehitysrahoista, yksityisistä säätiöistä tai julkisista rahoituslähteistä..

Opiskelijat ovat olleet keskeisessä roolissa mukana muun muassa SUSTAFIT-hankkeessa, jonka tavoitteena on kuitukankaiden tuottamien ympäristövaikutuksien vähentäminen.

Ota meihin yhteyttä

Saat meihin yhteyden sähköpostitse tki.tamk [at] tuni.fi (tki[dot]tamk[at]tuni[dot]fi). Voit myös ottaa suoraan yhteyttä asiantuntijoihimme.