Hyppää pääsisältöön

Soveltavan tutkimuksen ympäristöt

Monipuoliset kehitysympäristömme antavat mahdollisuuden palvelujen ja tuotteiden ideointiin, testaukseen ja kehittämiseen. Eri alojen laboratorioita hyödynnetään esimerkiksi mittaamisessa, analysoinnissa ja laadunvarmistuksessa. Laboratoriot tarjoavat palveluja myös yrityksille, yhteisöille ja oppilaitoksille. Käytämme kehittämistyössä myös nykyaikaisia yhteiskehittämisen menetelmiä ja ympäristöjä, living labeja, joissa tehdään käyttäjälähtöisiä kokeiluja aidoissa tilanteissa.

Laaja-alaisia laboratoriopalveluita

Palveluihimme kuuluvat erilaiset tuotekehitys-, analyysi- ja laadunvarmistuspalvelut sekä konsultaatio. Tyypillisiä toimeksiantoja ovat esimerkiksi rakennus-, kone- ja sähkötekniset mittaukset, ympäristömonitorointi sekä eri alojen analyysi- ja testaustehtävät. Osa laboratorioistamme myös vuokraa tilojaan ja laitteitaan.

Käyttäjälähtöistä kehittämistä living labeissa

Living lab voi olla joko menetelmä tai palvelu- ja tuotekehitysympäristö, jossa tehdään käyttäjälähtöisiä kokeiluja aidoissa tilanteissa. Näin varmistetaan, että palvelu tai tuote vastaa käyttäjien tarpeisiin. 

Living labit ovat keskeinen osa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaamme. Sovellamme living lab -menetelmiä kampuksilla sijaitsevissa oppimis- ja kehittämisympäristöissä, eri puolella Pirkanmaata yhteistyökumppaneiden luona sekä osana valtakunnallisia ja kansainvälisiä hankkeita.