Hyppää pääsisältöön

Living labit

Living lab voi olla joko menetelmä tai palvelu- ja tuotekehitysympäristö, jossa tehdään käyttäjälähtöisiä kokeiluja aidoissa tilanteissa. Näin varmistetaan, että palvelu tai tuote vastaa käyttäjien tarpeisiin. Living labit ovat keskeinen osa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaamme. Sovellamme living lab -menetelmiä kampuksilla sijaitsevissa oppimis- ja kehittämisympäristöissä, eri puolella Pirkanmaata yhteistyökumppaneiden luona sekä osana valtakunnallisia ja kansainvälisiä hankkeita. Kerromme mielellämme lisää!

Kehittämistä aidoissa toimintaympäristöissä

Living labeissa teemme ketteriä, käyttäjälähtöisiä kokeiluja. Kyseessä voi olla pieni arkipäiväinen asia tai jotain monimutkaisempaa. Molemmissa tapauksissa käyttäjät ja heidän äänensä ovat uuden idean ytimessä. Käyttäjäpalaute ohjaa kehitystä kohti oikeaa suuntaa, kohti ihmiskeskeistä muotoilua. Katso video ja tutustu TAMKin monipuoliseen living lab -toimintaan.

Living labit TAMKissa

Open Lab

TAMK Open Lab kokoaa teknologisia ratkaisuja tarjoavat kehittämisympäristömme. Tarjoamme niissä yritysten tarpeista lähteviä palveluita. Ne voivat olla laajoja kehityskokonaisuuksia, kohdennettuja teknologiademoja tai pienimuotoisia toimeksiantoja.

Sote Virtual Lab

TAMK Sote Virtual Lab on monialainen terveys- ja hyvinvointiteknologian oppimis- ja kehittämisympäristö. Tutkimme, testaamme ja kehitämme sosiaali- ja terveysalan etä-, virtuaali- ja digitaalisia ratkaisuja sekä palveluja. Tarjoamme palveluita muun muassa hyvinvointi- ja terveysteknologiayrityksille sekä sote-palvelujen tuottajille. 

Catering Studio

TAMK Catering Studio on tulevaisuuden palveluliiketoiminnan ja restonomiopiskelijoiden oppimisympäristö. Tuotamme asiakkaillemme elämyksellisiä kokemuksia, tarjoamme suunnittelu- ja innovaatiotukea sekä palveluliiketoiminnan asiantuntemusta. Catering Studio on asiantunteva ja ennakoiva edelläkävijä ruokamurroksessa sekä alan kehityksessä.

HUBS

HUBS on TAMKin ja Tampereen yliopiston yhteinen, kestävän yrittäjyyden opintoja tarjoava yksikkö. Kehitämme uusia ratkaisuja yhdessä opiskelijoiden ja kumppaneiden kanssa vuosittaisessa Sprint Innovation Festivalissa. Voit myös jakaa osaamistasi opiskelijoille asiantuntijapuhujana tai vierailijana.

Tampereen kaupunkiseutu ja Pirkanmaa living labina

Tampereella teemme living lab -toimintaa monella eri taholla. Esimerkiksi Hiedanrannan vanha teollisuusalue on tarjonnut tutkimus- ja kehityshankkeillemme ja koulutukselle ainutlaatuisen living lab -ympäristön mm. osana Oppimiskylä-hanketta.

Olemme olleet mukana myös kokeiluissa, joissa kehitetään Särkänniemen elämyspuiston tarjoamia ruokapalveluita ja lähiruuan tarjontaa yhdessä tuhansien elämyspuistossa vierailevien kanssa.

KIVIREKI-hankkeen myötä syntyi uutta liiketoimintaa ja toimivia viljelyratkaisuja urbaaneihin tiloihin. Tällaisia olivat esimerkiksi kattopuutarha ja syötävä puisto.

Eurooppalaista yhteistyötä

TAMK on aktiivinen toimija kansainvälisessä European Network of Living Labs -verkostossa, jota voimme hyödyntää oppimiseen, hyvien käytänteiden vaihtamiseen ja yhteistyön syventämiseen. 

Teemme myös eurooppalaista yhteistyötä useissa living lab -hankkeissa, joissa esimerkiksi kehitetään sosiaalisesti vastuullisia kaupunkilogistiikkaratkaisuja (SPOTLOG), vahvistetaan energiayhteisöjen käyttöönottoa kaikkialla Euroopassa (LIFE-BECKON) ja etsitään ratkaisuja ruokajärjestelmien yhteiseurooppalaisiin haasteisiin (FUSILLI).

Esimerkkejä living lab -hankkeistamme

MULTIGINATION (2024–2026)

Hankkeessa kehitetään innovatiivisia prosesseja ja työkaluja, joilla lisätään mielikuvituksen käyttöä julkisten tilojen ja katujen kehittämisessä. Tavoitteena on kehittää kaupunkeja kohti kestävämpiä ratkaisuja. Hanke on osa eurooppalaista 15-minuutin kaupunki -hankekokonaisuutta. 

SPOTLOG (2023–2027)

Hankkeen tavoitteena on osallistaa paikallisia yhteisöjä toimintaan, jonka tuloksena syntyy sosiaalisesti vastuullisia kaupunkilogistiikkaratkaisuja. Hankkeessa yhdistetään kaikkia älykkään kaupunkisuunnittelun elementtejä sekä digitaalisuuden tarjoamia mahdollisuuksi sekä henkilö- että tavaralogistiikassa.

Tuottajakeskus Living Lab (2024–2026)

Tuottajakeskus Living Lab kokoaa ja kehittää luovan alan tuottajaverkostoja valtakunnallisesti. Se luo valtakunnallisen tuottajakeskusverkoston sekä sen toiminta – ja organisaatiomallin. Hankkeessa vahvistetaan tuottajien osaamista maksuttomilla koulutuksilla sekä tuetaan ammatillista kehittymistä valmentavan mentoroinnin ja työnohjauksen avulla.

LIFE-BECKON (2022–2025)

LIFE-BECKON vahvistaa energiayhteisöjen käyttöönottoa kaikkialla Euroopassa. Hankkeessa kehitetään osaamistarpeita vastaavia koulutussisältöjä ja kattavia tukimekanismeja mm. viranomaisille, kehittäjille ja paikallisille käytännön toimijoille. Sisältöjä pilotoidaan hankkeen kolmella living lab -alueella eli Kööpenhaminassa, Avilassa ja Sofiassa. 
 

FUSILLI (2021–2024)

Yhteiseurooppalainen FUSILLI-hanke tukee osallistuvia kaupunkeja ja kaupunkialueita ruokajärjestelmien globaaleissa haasteissa. Innovaatiot ja kokeilut ovat hankkeen keskiössä. Hankkeen aikana Tampereelle rakennetaan kestävän ruokajärjestelmän elävä kokeilualusta, living lab.

InnoHEIs (2019–2023)

Korkeakoulujen rooli avointen innovaatioalustojen ja oppimisympäristöjen tarjoajana on merkittävä. InnoHEIs-hankkeen tavoitteena on parantaa korkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluiden tehokasta ja vaikuttavaa käyttöä alueellisesti.

Uutisia

Yhteystiedot

Haluatko kuulla lisää living lab -toiminnastamme tai keskustella yhteisistä kehittämismahdollisuuksista? Voit ottaa meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tki.tamk [at] tuni.fi

Jos asiasi koskee kansainvälistä living lab -tomintaamme, voit olla suoraan yhteydessä Hanna-Greta Puurtiseen (yhteystiedot alla).