Hyppää pääsisältöön

Ilmastopositiivisia elämyksiä uudistuvassa Särkänniemessä - opiskelijoilta loistavia pelinavauksia ja tulevaisuuden visioita

Julkaistu 30.11.2020
Tampereen ammattikorkeakoulu
Mikael Lindell ja Matti Pollari
Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat tehneet mahtavia pelinavauksia tulevaan, kehuu Visit Tampereen Matti Pollari (oikealla). Vierellä lehtori Mikael Lindell.
Lähitulevaisuuden matkailussa ja vapaa-ajan vietossa kestävää kehitystä arvostetaan yhä enemmän. Särkänniemen huvipuisto on monille suomalaisille tuttu ja voi siitä syystä toimia veturina kestävälle kehitykselle. Särkänniemen huvipuistoa ja ympäristöä kehitetään nyt ympärivuotiseksi elämyskeitaaksi ekologisten askelmerkkien avulla.

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat tehneet tausta- ja suunnittelutyötä Särkänniemen uudistuvalle ja laajentuvalle alueelle Kestävän matkailun Hub -hankkeessa. Visit Tampereen koordinoiman hankkeen projektipäällikkö, Matti Pollari kertoo, että ilmastopositiiviseen tiekarttaan on koottu keskeisiä kehityspolkuja tulevaisuutta ajatellen. 

Aluetta kehittävät Tampereen Särkänniemi Oy ja Tampereen kaupunki saavat tästä tiekartan tulevaisuuden suunnittelun tueksi, sanoo Pollari. Tiekartta tehtiin kaavan jälkeiseen valmistumisen aikaan eli ohjaamaan sitä vaihetta, jolloin sinne alkaa tulla uusia yrityksiä ja uusia yritystoimijoita ja yritystoimijoiden yhteispeliä. Sataman kehitys on osa järvimatkailua, joka on yksi Tampereen kaupungin keskeisiä kehitysteemoja, Pollari sanoo.

Tavoitteiden saavuttamiseksi on hyödynnetty monitahoista yhteistyötä ja verkostoitumista kehitysorganisaatioiden ja toimijoiden kesken. Keskeistä tiekartan suunnittelussa on ollut parhaiden tarjolla olevien osaamisratkaisujen hyödyntäminen. 

Pollari kehuu opiskelijoiden osallistamista hankkeeseen. 

Opiskelijat suunnittelivat sopivaa liiketoimintamallia tulevalle ravintolakadulle, kestäviä menuratkaisuja sekä tekivät asenne- ja arvomittauksia asiakkaan näkökulmaan liittyen, kuvailee lehtori Mikael Lindell Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Lindellin mukaan opiskelijoiden osaamisresurssit ja motivaatio ovat päässeet näkyviin. 

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat tehneet mahtavia pelinavauksia tulevaan, kehuu Pollari. 

Tampereen tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä. Kestävän matkailun Hub -hankkeen päämääränä on nostaa Särkänniemen alue kaupungin vähähiilisyystyön johtotähdeksi.

Food Market 2.0 suunnannäyttäjä kiertotaloudessa

Merkittävimmät kestävyyden osa-alueet ovat liikkumiseen, digitaalisuuteen, rakentamiseen, energiaan, ruokaketjuihin ja kiertotalouteen liittyvät ratkaisut. 

TAMKin osalta kiertotalous näkyy läpileikkaavana teemana. Ruokaan liittyvät vähähiiliset ruokaketjut  ovat vähähiilisen tulevaisuuden keskeisiä rakennuspalikoita, Pollari ja Lindell sanovat.

Lindell kertoo, että ruokapalvelut nähdään tiekartassa kokonaisuutena pitkän aikavälin visiona, Food Market 2.0 ravintolakadun liiketoimintaideana. Kun teemana ovat kiertotalous ja kestävyys, logistisuus on mietitty muun muassa toimijoiden, kuten pienyrittäjien, lähiruuan ja hävikin puolesta. 

Mustalahden pohjoispuolelle visioitua rantaravintola-konseptia on valmisteltu, ja kaava sen osalta on menossa hyväksymisvaiheeseen. Tavoitteena on, että tämän vuoden puolella saataisiin valmiiksi hyväksyntä, ja sen jälkeen alkaisivat varsinaiset toimenpiteet. 

On hienoa, että olemme saaneet olla tarjoamassa ideoita Särkänniemelle, sillä meillä on osaava hanketiimi. Meiltä voi poimia täsmäosaamista, kun päätetään, mitkä ideat ovat kantavia käytännön tasolla, Lindell ja Pollari sanovat. 

Arvokkaita askelmerkkejä kotimaisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä

Kotimaisen yhteistyön lisäksi hankkeessa on hyödynnetty kansainvälisiä verkostoja. Näin on saatu arvokasta tietoa siitä, kuinka rohkeasti ja minkälaisin askelmerkein kannattaa suunnata ilmastopositiivisiin ratkaisuihin. Kehittämiseen on saatu vertaisarviointiapua ja kansainvälistä näkökulmaa Lisebergin huvipuistosta, Ruotsista ja Leolandiasta, Italiasta. 

Pollari sanoo, että Särkänniemen alueen kaupunkisuunnittelu on vielä kesken, joten hankkeessa keskityttiin enemmän suunnittelu- ja taustatyöhön, mikä osoittautui lopulta hyväksi ratkaisuksi tässä vaiheessa. 

Toivottavasti yhteistyöverkostoa voidaan hyödyntää myös suunnitelman jalkauttamisvaiheessa, koska tässä on mukana hieno hanketiimi ja valtavat osaaja- ja idearesurssit, Lindell ja Pollari sanovat. 

Visit Tampereen koordinoima Kestävän matkailun Hub -hanke on toteutettu yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen yliopiston, Ekokumppanit Oy:n, Itämeri-instituutin, Tampereen kaupungin ja Tampereen Särkänniemi Oy:n kanssa. Kaksivuotinen hanke alkoi elokuussa 2018, mutta sai pandemian vuoksi jatkoaikaa tämän vuoden loppuun 2020 asti.

 

Lisätietoa

Mikael Lindell, Tampereen ammattikorkeakoulu, projektipäällikkö, lehtori, Liiketoiminta  mikael.lindell [at] tuni.fi (mikael[dot]lindell[at]tuni[dot]fi),p. 050 311 9661

Matti Pollari Visit Tampere Oy, projektipäällikkö, Kestävän matkailun Hub -hanke matti.pollari [at] visittampere.fi (matti[dot]pollari[at]visittampere[dot]fi), p. 040 8007 800

 

Teksti: Arja Lundan

Kuva: Saara Lehtonen