Hyppää pääsisältöön

Ensimmäiset kaksoistutkinnon suorittaneet valmistuvat kesällä 2024 Brnon teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteistyöohjelmasta

Julkaistu 18.6.2024
Tampereen yliopisto
Picture of Haervanta campus in summer
Hervanta Campus
Brnon teknillisen yliopiston (BUT) ja Tampereen yliopiston (TAU) välinen yhteistyö on saavuttamassa merkittävän virstanpylvään, kun ensimmäiset kaksoistutkinnon suorittaneet opiskelijat valmistuvat kesällä 2024.

Kaikki nyt valmistuneet opiskelijat ovat Brnon teknillisen yliopiston opiskelijoita, jotka opiskelivat osan tutkinnostaan Tampereella. Opiskelijat saattoivat valita aineita Advanced Studies in Communications and Networking -opintokokonaisuudesta.   

Sähkötekniikan yksikön päällikkö Mikko Valkama
– Tätä kautta tulleet opiskelijat ovat olleet erittäin motivoituneita. Mitään suuria ongelmia ei ole ilmennyt, mutta pyrimme vielä virtaviivaistamaan prosesseja. Meidän pitää myös parantaa tämän mahdollisuuden näkyvyyttä ja markkinointia, jotta myös Tampereella opiskelevat huomaavat mahdollisuuden opintoihin Brnossa. Tämä uraauurtava ohjelma tarjoaa opiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden opiskella ja suorittaa opintoja kahdessa eri yliopistossa, mikä tulee hyödyttämään heidän akateemista ja ammatillista elämäänsä.  

- Oli myös hienoa nähdä, että osa DD:n lopputöistä herätti myös yritysten huomion tilaustyönä, lisää myös kaksoistutkintolaisia opettanut professori Sergey Andreev
 

Opiskelijoiden kokemuksia 

Opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä kaksoistutkinto-ohjelmaan. He ovat arvostaneet mahdollisuutta opiskella kahdessa eri yliopistossa ja kokea monipuolisia koulutusympäristöjä. Pyysimme valmistuneilta kommentteja opinnoista. 

– Kokemukseni kaksoistutkinto-ohjelmasta on ollut erittäin positiivinen. Aluksi olin hieman hermostunut siirtymisestä, mutta nyt, kun opintoni lähestyvät loppuaan, voin luottavaisesti sanoa, että se oli erinomainen päätös. Olen erittäin iloinen, että ilmoittauduin ohjelmaan, sillä se antoi minulle mahdollisuuden opiskella kahdessa eri yliopistossa ja kokea monipuolisia koulutusympäristöjä. 

– Se oli erittäin miellyttävä kokemus, erityisesti matkustaminen toiseen maahan ja uuden koulujärjestelmän sekä kulttuurin kokeminen. Myös täysin englanniksi opiskelu oli arvokas kokemus. 

– Kuvaisin kokemustani ehdottomasti positiiviseksi kokonaisuudessaan, vaikka alussa olin hieman epävarma siitä, mitä odottaa. 

Opiskelijat mainitsivat tärkeimmiksi syiksi hakeutua ohjelmaan englanninkielisen opetuksen, ohjelman sopivuuden heidän akateemisiin kiinnostuksen kohteisiinsa sekä mahdollisuuden opiskella ulkomailla ja kokea uusia kulttuureja. Kaksoistutkinnon tarjoama kilpailuetu työmarkkinoilla oli myös merkittävä motivaatiotekijä. 

Halusin opiskella maisteriohjelman englanniksi ja vierailla toisessa maassa opintojeni vuoksi. Toinen syy oli kahden tutkinnon saaminen, mikä on mielestäni erittäin hyvä tulevaa työtäni ajatellen.

Opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä opiskeluunsa Tampereen yliopistossa. He ovat arvostaneet kurssien järjestelyjä, opetuksen laatua ja professorien tukea. Myös kaupungin tarjoamat vapaa-ajan mahdollisuudet ja uudet opetusmenetelmät ovat tehneet opiskelusta mukavaa. 

– Opiskelu Tampereen yliopistossa on ollut erinomainen kokemus. Olin vaikuttunut kurssien järjestämisestä, opetuksen laadusta ja professorien tukevuudesta. Eläväiset opiskelijakillat, juhlat ja erilaiset aktiviteetit tekivät ajastani nautinnollisen ja sitouttavan. Tampereen kaupungin tutkiminen tuli intohimokseni, mikä vaikutti merkittävästi ikimuistoiseen kokemukseen. 

– Voisin sanoa, että opiskeluaikani Tampereella oli hieno, kunhan ensin totuin uuteen ympäristöön. 
 

Haasteita 

Opiskelijat ovat kohdanneet myös haasteita, kuten vaikeuksia valita aineita, jotka tunnustetaan molemmissa yliopistoissa, sekä epäjohdonmukaisuuksia opetussuunnitelman aikataulutuksessa. He kuitenkin uskovat, että nämä ongelmat ratkeavat tulevaisuudessa, mikä tekee ohjelmasta sujuvamman tuleville opiskelijoille. 

– Oli melko paljon epäjohdonmukaisuuksia opetussuunnitelman aikataulutuksessa Tampereen ja BUT välillä. Mielestäni tämä on ehdottomasti asia, johon pitää kiinnittää huomiota. 

– Haasteita oli, erityisesti koska tämä ohjelma on suhteellisen uusi. On edelleen joitakin asioita, jotka täytyy ratkaista. Nämä ongelmat todennäköisesti ratkeavat tulevaisuudessa, ja tulee tekemään kokemuksesta sujuvamman tuleville opiskelijoille. 

 

Suositukset tuleville opiskelijoille 

Kaksoistutkinto-ohjelma on opiskelijoiden mukaan  parantanut heidän ongelmanratkaisu- ja viestintätaitoja sekä tarjonnut arvokkaita kokemuksia kansainvälisessä ympäristössä. He ovat oppineet hallitsemaan muuttoon ja taloudelliseen tukeen liittyviä asioita. Myös kielitaito on kehittynyt.

– Uskon, että kielitaitoni on parantunut Olen myös oppinut suomen alkeet. 

 

Tämän kaksoistutkinto-ohjelman kautta olen parantanut merkittävästi ongelmanratkaisu- ja viestintätaitojani. Tarve kommunikoida ja koordinoida kahden yliopiston kanssa asetti minut tilanteisiin, joissa tarvittiin nopeaa ja tehokasta ongelmanratkaisua. Lisäksi muuton ja taloudellisen tuen, kuten Erasmuksen, hallinta on ollut korvaamatonta. 

 

Opiskelijat suosittelevat lämpimästi kaksoistutkinto-ohjelmaan hakemista. He kehottavat tulevia opiskelijoita olemaan avoimia opiskelemaan ulkomailla, tutustumaan siihen, kuinka asiat toimivat molemmissa yliopistoissa, ja olemaan avoimia kommunikoimaan paljon. 

 
– Suosittelen tulevia opiskelijoita tutustumaan siihen, miten asiat toimivat molemmissa yliopistoissa, ja ehdottomasti olemaan avoimia ja  kommunikoimaan paljon. 

Lisätiedot koulutuksesta:

Opintosuunnittelija Anna-Mari Viitala
Koulutus ja oppiminen, Tampereen yliopisto

Koulutusasiantuntija Teija Tatti
Sähkötekniikan tutkinto-ohjelma

 

Lisätietoja yhteistyöstä: 

Professori Sergey Andreev
Sähkötekniikan yksikkö, Tampereen yliopisto

Professori Evgeny Kucheryavy 
Sähkötekniikan yksikkö, Tampereen yliopisto

Professori Mikko Valkama,
Sähkötekniikan yksikön päällikkö, Tampereen yliopisto
 

  

 

 

Yhteyshenkilö