Hyppää pääsisältöön

Luovien alojen kehittämiselle vahva tuki Euroopan sosiaalirahastolta

Julkaistu 20.11.2023
Tampereen ammattikorkeakoulu
ESR+ -rahoitusta saaneiden luovien alojen hankkeiden projektipäälliköt Fanny Niemi-Junkola (vas.), Kai Salonen, Susanna Ihanus ja Harri Karvinen.
Luovien ja kulttuurialojen kasvua, kansainvälisyyttä ja osaamisen vahvistumista tuetaan Tampereen ammattikorkeakoulun neljässä hankkeessa, joiden sisällöt painottuvat musiikki- ja kuvataidealoihin, AV-toimialaan sekä kulttuurialan tuottajien verkostoitumiseen ja osaamisen vahvistamiseen. Hankkeiden yhteenlaskettu budjetti on noin 2,8 M€.

Musiikkiagenttikoulutus, Tuottajakeskus Living Lab, Kuvataitelijan uusi työ ja ansaintakenttä sekä AV UP – uutta osaamista AV-alalle -nimisiä hankkeita yhdistävä teema on alojen osaamisen ja innovaatiokyvykkyyden vahvistaminen, alan toimijoiden työllistymismahdollisuuksien edistäminen ja alan uusien liiketoimintamallien synnyttäminen. Näiden myötä luovan ja kulttuurialan merkitys vahvistuu niin Suomen kansantaloudessa kuin kerrannaisvaikutuksina esimerkiksi hyvinvoinnissa. Kulttuurialan roolin vahvistaminen myös muiden toimialojen innovaatioprosesseissa on tarpeen.

Luovat alat, kuten kuvataide, design, elokuva, musiikki, kirjallisuus ja audiovisuaaliset tuotannot, ovat merkittävä osa Suomen taloutta ja kulttuuria. Kulttuuriala työllistää Suomessa noin 136 000 ihmistä ja taide- ja kulttuurialan osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa tällä hetkellä noin 3,1 %. Kasvunvaraa silti on, sillä vastaava keskiarvo Euroopan maissa on 4,4 %. Jos eurooppalainen keskiarvo saavutettaisiin, nousisi kulttuurin toimialojen kansantaloudelle tuottama lisäarvo samalla nykyisestä 6,5 miljardista jopa 9 miljardiin euroon.

Laajoja yhteishankkeita

TAMKin lisäksi hankkeissa on mukana alojen toimijoita ympäri Suomea. Rahoitusta saavista hankkeista esimerkiksi AV UP -hankkeen tavoitteena on vahvistaa audiovisuaalisen toimialan osaamista, kapasiteettia ja toimintaympäristöä vastaamaan kansallisten ja kansainvälisten tuotantojen kasvutarpeisiin ja siten varmistaa kasvu ja kilpailukyky niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. Ajankohtaisessa keskustelussa ollut AV-tuotantokannustimen säilyminen on myös AV UP -hankkeen toteutukselle tärkeää, kun tavoitteena on tukea entistä paremmin suurten kansainvälisten tuotantojen saamista Suomeen tarjoamalla niille osuvaa osaamista ja selkeitä palveluita.

Tuottajakeskus Living Lab puolestaan jatkaa jo ansiokkaasti Pirkanmaalla toteutetun Tuottajapankki- hankkeen tulosten valtakunnallistamista.

– On mahtavaa päästä jatkamaan Tuottajapankissa hyvin alkanutta työtä myös valtakunnallisesti. Kevään hankesuunnitteluaikana olikin tärkeää saada mukaan alueellisesti laaja joukko alan osaajia ja kehittäjiä, iloitsee projektipäällikkö Susanna Ihanus.

Kulttuurituottajia kouluttavat ammattikorkeakoulut ovat Ihanuksen mukaan tässä tapauksessa juuri oikeita tahoja mukaan hankkeeseen, sillä tarkoituksena on luoda osaamisen kehittämisen lisäksi myös uusia pysyviä rakenteita ja juurruttaa toimintatapoja myös tuleville kulttuurituottajasukupolville eri alueilla.

Hankkeiden toteutus rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston ESR+ -ohjelmasta, jonka yhtenä valtakunnallisena teemana onkin nimenomaan Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaaminen vahvistaminen. Hämeen ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijan Minna Taipaleen mukaan valittujen hankkeiden joukossa on paljon ammattikorkeakoulujen yhteishankkeita, jotka edistävät luovia aloja monin tavoin.

 

Lisätietoja hankkeista:

Musiikkiagenttikoulutus, projektipäällikkö Harri Karvinen, TAMK, harri.karvinen [at] tuni.fi (harri[dot]karvinen[at]tuni[dot]fi), p.  050 557 2035

Tuottajakeskus Living Lab, projektipäällikkö Susanna Ihanus, TAMK, susanna.ihanus [at] tuni.fi (susanna[dot]ihanus[at]tuni[dot]fi), p. 050 530 2905

Kuvataiteilijan uusi työ ja ansaintakenttä, projektipäällikkö Fanny Niemi-Junkola, TAMK, fanny.niemi-junkola [at] tuni.fi (fanny[dot]niemi-junkola[at]tuni[dot]fi), p. 050 356 2803

AV UP – Uutta osaamista AV- alalle, projektipäällikkö Kai Salonen, TAMK kai.salonen [at] tuni.fi (kai[dot]salonen[at]tuni[dot]fi), p. 050 356 2842

 

Teksti: Päivi Puutio ja Emmi Rämö
Kuvat (Kai Salonen, Susanna Ihanus ja Harri Karvinen): Emmi Suominen
Kuva Fanny Niemi-Junkolasta: Tommi Moilanen 

Lähteet: Tilastokeskus ja Taiteen edistämiskeskus