Hyppää pääsisältöön

Luovan alan tuottajaverkostot ja osaaminen vahvistuvat valtakunnallisella yhteistyöllä

Julkaistu 25.4.2024
Tampereen ammattikorkeakoulu
Yleisöä Tuottajien urapäivässä.
Tuottajaverkoston säännölliset tapaamiset jatkuvat Tuottajakeskus Living Lab -hankkeessa Pirkanmaalla ja laajentuvat myös valtakunnallisesti projektin osatoteuttajien alueilla. Verkostotapaamiset vakiintuivat TAMKin koordinoimassa Tuottajapankki-hankkeessa vuosina 2021–2023. Kuva: Tuottajapankki-projekti.
Tuottajakeskus Living Lab -projekti kehittää valtakunnallista tuottajakeskusverkostoa ja tukee luovan alan tuottaja- ja välittäjäportaan alueellisen yhteistyön kehittymistä mahdollistamalla kohtaamisia. Projekti järjestää maksuttomia koulutuksia, verkostotapaamisia, Valmentava mentorointi -ohjelman sekä työnohjausta tuottajille ja tuottajanomaisesti toimiville. Tavoitteena on vahvistaa tuottajien osaamista ja tukea ammatillista kehittymistä. Tuottajille muodostetaan myös oma verkkopalvelu tiedon jakamiseen kaikkien alan toimijoiden hyödynnettäväksi.

Tuottajakeskus Living Lab -projektissa muodostettava tuottajakeskusverkosto on täysin uusi palvelukokonaisuus ja lähestymistapa, joka tukee alueellisesti tuottajien työskentelyedellytyksiä ja parantaa alan pitovoimaa. Hankkeen ytimessä ovat taide- ja kulttuurialojen toimintaedellytyksiä tukeva tuottajaosaamisen saatavuuden turvaaminen eri puolilla Suomea. Lisäksi hankkeessa selvitetään, miten osaamisen ja verkostojen ylläpito on jatkossa mahdollista. Taustalla ovat Pirkanmaalla Tuottajapankki-hankkeessa testatut toimintamallit. Hanketta rahoitti Pirkanmaan liitto vuosina 2021–2023. Hyviä käytänteitä viedään nyt uusille alueille erityisesti Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla sekä valtakunnallisen järjestön kautta.

Hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu, ja osatoteuttajina toimivat Metropolia Ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Humanistinen Ammattikorkeakoulu ja elävän musiikin edunvalvontajärjestö LiveFIN ry. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

­– On tärkeää päästä jatkamaan hyvin alkanutta työtä myös valtakunnallisesti. Kulttuurituottajia kouluttavat ammattikorkeakoulut olivat tässä tapauksessa juuri oikeita tahoja mukaan hankkeeseen, sillä tarkoituksena on luoda osaamisen kehittämisen lisäksi uusia pysyviä rakenteita ja juurruttaa toimintatapoja tuleville kulttuurituottajasukupolville eri alueilla, kuvailee Tuottajakeskus Living Labin projektipäällikkö Susanna Ihanus.

Hyväksi havaitut toimintamallit maakunnalliseen levitykseen

Tuottajakeskus Living Labin aikana vuosina 2024–2026 tavoitteena on saada käytännön kokemusta siitä, miten eri alueiden erot näyttäytyvät tuottajanomaisesti toimivien yhteistyön tarpeissa ja muodoissa, ja miten toiminta kehittyy omanlaisekseen. Hankkeen myötävaikutuksella luotavat alueelliset tuottajakoordinaattorit ovat se uusi rakenteellinen rooli, joka alueilta yleisesti puuttuu: solmukohta, joka huolehtii tuotannollisen osaamisen, verkostojen ja palveluiden kehittämisestä. Hankkeessa luotavat digitaaliset palvelut taasen tukevat valtakunnallista tiedonvälitystä, jossa tuottajan työhön liittyvä asiantuntijaosaaminen, työkalut ja tekijät kohtaavat uudella tavalla.

Kevään haut auki työnohjaukseen ja Valmentava mentorointi -valmennukseen

Projektin ensimmäiset haut ovat jo auki työnohjauksen pienryhmiin Seinäjoella, Jyväskylässä ja Helsingissä sekä Valmentava mentorointi -valmennuksen ryhmiin Tampereella ja Jyväskylässä.

Kaikki maksuttomat koulutukset toteutetaan lähtökohtaisesti hybridinä, mutta osatoteuttajien paikkakunnilla järjestetään myös yhteisiä livekokoontumisia etäkoulutusten äärelle, mikä vahvistaa paikallisen verkoston kohtaamista ja vuorovaikutusta. Koulutustarpeiden selvitystä varten on käynnissä kysely, jonka vastauksissa tärkeimmiksi oman osaamisen kehittämisen teemoiksi ovat tähän asti nousseet johtamiseen liittyvät teemat, palveluiden saavutettavuus, yrittäjyys ja liiketaloudelliset näkökulmat sekä sopimus- ja tekijänoikeuskysymykset.

– Vastauksista käy ilmi, että alan toimijat kokevat edelleen kuormitusta pandemian jälkeisessä “uudessa normaalissa” toimintaympäristössä, ja yleinen taloudellinen ja poliittinen tilanne aiheuttaa suurta epävarmuutta ja huolta. Sirpaleinen työ ja toimeksiantojen lyhentynyt aikajänne vaikeuttavat työn ennakointia ja suunnittelua, Susanna Ihanus kertoo.

Koulutusten teemat vastaavat hyvin ennakoitua koulutustarvetta. Kevään ensimmäinen koulutuskokonaisuus on aiheesta Tutkimusmatka itsensä johtamiseen – tiedosta toimeenpanoon.

Kohtaamisia ja tuottajien henkisen infran kehittämistä

Tuottajakeskus Living Lab tukee tuottajia kehittymään ammatissaan. Ammatissa kehittyminen on prosessi, jossa tarvitaan kohtaamisia, keskustelua ja reflektointia työn äärellä. Ammatti-identiteetti muotoutuu oman työn arvioinnin ja palautteen myötä. Tuottaja tekee usein työtä ilman vertaisia omassa organisaatiossa. Vertaisten tapaaminen turvallisessa ja luottamuksellisessa ympäristössä on tärkeää sekä verkostoitumisen, ammatillisen kasvun että työhyvinvoinnin edistämisen näkökulmista. Tätä tarkoitusta varten hankkeessa järjestetään mentorointia ja työnohjausta toimialueiden tuottajille. Yksilöiden henkilökohtaiset valmiudet vahvistuvat, ja lisäksi kulttuurituotannot kehittyvät kokonaisvaltaisesti niin tuotannollisesti kuin taloudellisesti koko hankkeen toimialueella.

Tapaamisten, yhteistoiminnan ja mentoroinnin avulla haetaan vahvaa luottamusta kollegaverkostolle, joka jatkaa toimintaa myös hankkeen jälkeen.

– Pysyviä rakenteita on jo saatu aikaiseksi aiemmilla toimenpiteillä, sillä Pirkanmaalla tuottajaverkosto päätti järjestäytyä omaksi yhdistyksekseen ja Pirkanmaan luovat tuottajat ry perustettiin helmikuussa 2023, Ihanus kuvailee toiminnan vaikutuksia.

Yhteisen verkoston kautta kulttuurialan niin sanotun vapaan kentän toimijoiden (yritykset, yhdistykset, työryhmät) sekä taide- ja kulttuuri-instituutioiden on jatkossa helpompi löytää tuottajaosaamista, mikä edesauttaa erityisesti freelance-tuottajien työllistymistä koko alueella. Luovien alojen tuottajuuden hyödyntäminen muilla aloilla kasvaa ja luo uutta liiketoimintaa sekä tuote- ja palveluinnovaatioita. Toteutettavalla liiketoimintaosaamisen kartoituksella selvitetään myös tapoja kytkeä tuottajien osaaminen alueiden elinkeinoelämän kehittämiseen.

Hankkeen budjetti on 951 161 € ajalle 1.1.2024–30.6.2026. Projekti on yksi ensimmäisistä Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaamisen ESR+ -teemasta rahoitetuista kokonaisuuksista.

 

Lisätietoja Tuottajakeskus Living Labista:
projektipäällikkö Susanna Ihanus
susanna.ihanus [at] tuni.fi (susanna[dot]ihanus[at]tuni[dot]fi)
p. 050 5222 755
sites.tuni.fi/tuottajakeskuslivinglab
 

Tuottajakeskus Living Lab ​​​​

Tuottajakeskus Living Lab luo vuosien 2024–2026 aikana valtakunnallisen tuottajakeskusverkoston, sekä sen toiminta – ja organisaatiomallin. Hanke kehittää taide- ja kulttuurialan tuottajaverkoston toimintaa tukien tuottaja- ja välittäjäportaan ammatillista verkostoitumista ja alueellisen yhteistyön kehittymistä. Hanke edistää suoraan tuottajapalveluiden saavutettavuutta, taide- ja kulttuurialan toimintaedellytyksiä, sekä välillisesti taiteen ja kulttuurialan ammattilaisten, erityisesti freelancereiden työllistymistä. Hankkeen aikana tuodaan näkyviin myös valtakunnallisesti alueiden erot tuottajaosaamisessa, tuottajatarpeissa, ja sitä kautta myös alan koulutuksen kehittämistarpeissa.