Hyppää pääsisältöön

TKIO-asiantuntijat

Teemme TAMKissa TKIO-toimintaa laajalla asiantuntijajoukolla. Soveltavan tutkimuksen keskus luotsaa TKIO-toiminnan strategista kehittämistä ja projektitoimisto tukee hankkeiden toteuttamista asiantuntevasti. Eri osaamisyksiköiden asiantuntijat suunnittelevat ja toteuttavat TKIO-työtä omalla alallaan. Tällä sivulta löydät TAMKin TKIO-tekijöiden yhteystiedot yksiköittäin.

Soveltavan tutkimuksen keskus (ARC)

Soveltavan tutkimuksen keskus on monialainen soveltavan tutkimuksen huippuyksikkö ja TKI-kumppani TAMKin valituilla strategisilla teema- ja keihäänkärkialueilla. Päätavoitteemme on vahvistaa TAMKin ja Pirkanmaan profiilia soveltavassa TKI-toiminnassa sekä lisätä alueen yritysten ja yhteisöjen TKI-toimintaa, sen kansainvälisyyttä, palvelukykyä ja vaikuttavuutta.

Projektitoimisto (PMO)

Huolehdimme TAMKin TKI-projektien ammattimaisesta valmistelusta ja toteutuksesta. Tehtäviimme kuuluu muun muassa TKI-toiminnan kansallisten ja kansainvälisten verkostojen luominen, rahoitushakemusten valmistelussa tukeminen, hankkeiden koordinointi yhdessä substanssiosaajien kanssa, hankkeiden laadunvarmistus ja sopimusasiat.

Liiketoiminta ja media -osaamisyksikkö

Liiketalous ja media -osaamisyksikön ydintoimintoja ovat tradenomi-, restonomi- ja medianomiopiskelijoiden koulutus, TKIO-toiminta ja maksullinen palvelutoiminta. Yksikössämme työskentelee 110 asiantuntijaa ja yli 2600 tutkinto-opiskelijaa. Yksikössämme toimivat muun muassa tiimiyrittäjyyteen perustuva Proakatemia, restonomien Catering Studio ja TAMKin Mediapoliksen toiminnot.

Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri -osaamisyksikkö

Yksikössämme toimivat muun muassa TAMK Musiikki ja Ammatillinen opettajakorkeakoulu (TAOK).

TAOK toimii ammatillisesti suuntautuneen koulutuksen valtakunnallisena ja kansainvälisenä kehittäjänä. Tämä edellyttää jatkuvaa ja kiinteää yhteistyötä koulutusorganisaatioiden kanssa, ja hanketoiminta onkin runsasta ja monimuotoista.

TAMK Musiikki kouluttaa muusikoita ja musiikkipedagogeja erittäin tiiviissä ja monipuolisessa yhteistyössä työelämän kanssa.

Rakennettu ympäristö ja biotalous -osaamisyksikkö

Osaamisyksikkömme tuottaa monipuolisia koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopalveluja rakennusalan ja ympäristöalan yhteistyökumppaneille ja tulevaisuuden osaajille. Yksikkömme on yksi Suomen suurimmista rakennus- ja talotekniikka-alan kouluttajista. Yhdistävinä tekijöinä toiminnassamme ovat suunnittelun, tuotannon, tuotteiden ja palvelujen digitalisoituminen ja älykkäiden järjestelmien jatkuva kehittäminen sekä rakentamisen että biotalouden aloilla.

Laboratoriomme tarjoavat tutkimus- ja analyysipalveluitaan rakennus- ja talotekniikan, tekstiilitekniikan, kemian ja ympäristötekniikan sekä paperi- ja pakkaustekniikan aloilla.

Sosiaali- ja terveysala -osaamisyksikkö

Yksikössämme työskentelee noin 150 asiantuntijaa ja opiskelee noin 3000 opiskelijaa. Yksikkö on mukana useissa kansallisissa ja kansainvälisissä työelämän kehittämis- ja tutkimushankkeissa. Hankkeet sijoittuvat monialaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon alueelle ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Muun muassa aivoterveys ja genomitieto ovat keskeisiä substanssialueita.

Teollisuusteknologia-osaamisyksikkö

Koulutamme tulevaisuuden osaajia teollisuusteknologian osaamisalueilla, ja teemme kehittämis- ja tutkimushankkeita, jotka parantavat Pirkanmaan alueen yritysten toimintaedellytyksiä. Toimintamme käytännönläheisissä TKIO-projekteissa on kasvavaa, ja otamme mielellämme mukaan lisää yrityskumppaneita. TKIO-ympäristömme OpenLab tarjoaa yrityksille ja yhteisöille monipuolisia tutkimus- ja kehityspalveluita.

Tutustu asiantuntijoihimme englanninkielisten videoiden avulla

Markus Ahon hankkeet vievät teollisuutta kohti kestävämpiä ratkaisuja

Etkö löytänyt etsimiäsi yhteystietoja?

Ota yhteyttä palveluosoitteeseemme tki.tamk [at] tuni.fi, niin ohjaamme sinut oikean asiantuntijan luokse.