Hyppää pääsisältöön

TKIO-hankkeet

Hankkeissa tutkimme, kehitämme, innovoimme ja osaamme! Toteutamme kehittämishankkeita yhdessä muiden korkeakoulujen, yritysten, julkisorganisaatioiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kehitämme hankkeissa uusia ja laaja-alaisia, kestävää ja oikeudenmukaista tulevaisuutta tukevia ratkaisuja alueellisiin ja valtakunnallisiin tarpeisiin. TKIO-hanke voi olla suuri tai pieni, alueellinen, valtakunnallinen tai kansainvälinen − toteutamme niitä yhtäläisellä innolla koosta riippumatta.

TKIO-hankkeet lukuina

145 hanketta.

Vuonna 2023 meillä oli käynnissä 145 hanketta.

10,3 miljoonaa euroa.

TKIO-hankesalkun arvo vuonna 2023 oli 10,3 miljoonaa euroa.

518 julkaisua.

Kirjoitimme 518 julkaisua vuonna 2023.

Vaikuttavuutta hankkeissa

Työelämälähtöisissä hankkeissamme sovellamme tutkimustietoa yksityisen ja julkisen sektorin aitoihin kehitystarpeisiin. Hanketoiminnan lisäksi myös avoimet innovaatioekosysteemit ja kokeilu- ja oppimisympäristöt ovat olennainen osa monialaista TKI-toimintaamme.

Hankkkeiden vaikuttavuus näkyy työelämän uudistumisena ja alueen kehittymisenä, kuten uutena osaamisena, toimintamalleina ja teknologisina innovaatioina. Se ilmenee kansallisesti ja kansainvälisesti niin yksilön, yhteisön kuin yhteiskunnan positiivisena muutoksena. 

Yhteiskunnallinen näkökulma on keskeistä kaikessa TKIO-toiminnassamme, jolla tuemme koulutusta sekä erityisesti Pirkanmaan elinkeinoelämää ja aluekehitystä.  Edistämme hankkeissamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. 

Tärkeitä rahoituslähteitä ovat Erasmus+, Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), ministeriöiden ohjelmat sekä Business Finland.

Meille TAMKin hanke tuo uusia näkökulmia. On hienoa, kun saa ensin apua ja tuuppauksen ulkopuolelta, ja sen jälkeen näkee tuloksen konkreettisesti. Se madaltaa kynnystä uusiin kokeiluihin.

Hotelway Oy

Hankkeen aikana olemme saaneet herätettyä keskustelua yrityksemme prosessien ja toimintatapojen kehittämisestä. Työt näiden suhteen on käynnistetty ja TAMKin henkilökunta on toiminut hyvinä sparraajina.

Tampereen Ammatti-isännöitsijät Oy

Pakkausmateriaalia kaurasta, dronella Marsiin ja kestävää jätehuoltoa

TAMKilaiset esittelevät englanninkielisellä videolla hankkeidensa vaikuttavuutta.

Esimerkkejä hankkeistamme

Kestävä aivoterveys

Hanke syventyi työelämän aivokuormitukseen. Hankkeessa kehitettiin toimintatapoja ja työvälineitä työntekijöiden aivoterveyden, työhyvinvoinnin ja organisaatioiden tuloksellisuuden edistämiseksi.

FairDatAct

FairDatActissa valmistava teollisuus, terveysala, rakentaminen ja liiketoiminta kohtaavat toisensa tavoitteenaan kehittää dataan liittyvää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokyvykkyyttä korkeakoulussa.

Myrsky

Hankkeessa TAMK ja 21 muuta ammattikorkeakoulua tarjosivat yrittäjille maksuttomia mikro-opintoja, joiden avulla kehittää osaamistaan vihreästä siirtymästä ja digitalisaatiosta.

Yhteisesti älykäs kaupunki

Yhtä-hanke pilotoi ja kehittää älykaupungin valittuja tekoälypalveluita ja -rajapintoja. Tarkoituksena on selkiyttää älykaupunkiekosysteemin hyviä käytänteitä siten, että järkevä kaupunkivetoinen yhteistoiminta on mahdollista.

SUSTAFIT

Hankkeen tavoitteena on etenkin kuitukankaiden tuottamien ympäristövaikutusten vähentäminen. Hanke tuottaa laaja-alaisesti uutta teoreettista ja kokeellista tietoa kuitukankaiden tuotesegmenttikohtaisista kestävyysstrategioista

FUSILLI

Hankkeen tavoitteena on rakentaa kaupunkeihin ruokasuunnitelma, jolla taataan siirtymä kohti turvallista, terveellistä, kestävää, osallistavaa, oikeudenmukaista ja kustannustehokasta ruokajärjestelmää.

Osallistu kanssamme TKIO-toimintaan!

Lue lisää TKIO-toimintaan osallistumisesta ja tule mukaan

Voit ottaa meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tki.tamk [at] tuni.fi (tki[dot]tamk[at]tuni[dot]fi) tai ottamalla suoraan yhteyttä asiantuntijoihimme.