Hyppää pääsisältöön

TAMKin TKIO-toiminnan teema-alueet

Lähtökohtana tutkimus– ja kehitystoiminnassamme on globaali vastuullisuus ja ilmastonmuutoksen hillitseminen. Tuotamme ratkaisuja vihreän ja oikeudenmukaisen siirtymän alueilla, joissa yhdistyvät Tampereen ammattikorkeakoulun vahvat osaamisalueet ja yhteiskunnan muuttuvat tarpeet. Olemme valinneet kahdeksan teema-aluetta, joilla edistämme vihreää ja oikeudenmukaista siirtymää.

Vihreä siirtymä

Kohti hiilinegatiiviista taloutta

Vihreän siirtymän teemakokonaisuus vastaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan, jolla Euroopasta tehdään kilpailukykyinen, ilmastoneutraali talous vuoteen 2050 mennessä. Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali jo vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. 

Tuotamme TAMKin vihreän siirtymän teema-alueilla uusia teknologiota ja ekologisia innovaatioita vihreän siirtymän edistämiseksi.

Digitalisaatio

Digitalisaation avulla muutetaan ja tehostetaan yhteiskunnan prosesseja ja toimintaa. Edistämme digitalisaation hyödyntämistä soveltavassa tutkimuksessa, erityisesti poikkitieteellisissä hankkeissa.

Kestävyys

Kehitämme kiertotalouteen perustuvia ratkaisuja ja liiketoimintamalleja. Autamme yrityksiä ja yhteisöjä vihreässä siirtymässä. Vastaamme energia-, materiaali- ja markkinamurrokseen ennakoivasti.

Tuotantotalous

Kehitämme teollisuustuotannon ja rakentamisen tuotteita, prosesseja, järjestelmiä, liiketoimintaa ja johtamista siten, että tekniset, taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset näkökulmat otetaan tasapainoisesti huomioon.

Oikeudenmukainen siirtymä

Oikeudenmukaisen siirtymän teemakokonaisuus vastaa toiseen Euroopan vihreän kehityksen ohjelman keskeiseen tavoitteeseen, joka on siirtymä kohti ilmastoneutraalia taloutta sosiaalisesti oikeudenmukaisella ja osallistavalla tavalla.

Suomen tavoitteena on, että ketään ei jätetä jälkeen vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä, ja että siirtymä edistää yhteiskunnallista tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia. Lue lisää oikeudenmukaisen siirtymän tavoitteesta Euroopan komission sivuilta.

Tuotamme TAMKissa oikeudenmukaisen siirtymän teema-alueilla työelämää uudistavaa jatkuvaa oppimista, pedagogiikkaa ja ohjausta sekä vastaamme yhteiskunnan sosiokulttuurisiin haasteisiin.

Pedagogiikka

Kehitämme opetuksen ja oppimisen laatua oppilaitoksissa, organisaatioissa ja yhteisöissä. Tutkimme, miten pedagogiikka voi parhaiten tukea oppimista ja osallisuutta eri ympäristöissä.

Resilientti yhteiskunta

Kehitämme resilienttiä yhteiskuntaa yhteistyössä sote-alan työelämän kanssa. Resilienssiä korostava lähestymistapa terveys- ja sosiaalihuollossa edistää kestävyyttä ja vahvistaa yhteiskunnan toimivuutta vaihtelevissa olosuhteissa.

Tiedolla johtaminen ja dataratkaisut

Edistämme datan analysointia ja käyttöä tiedolla johtamisen välineenä. Kehitämme dataan ja tekoälyyn perustuvia ratkaisuja toiminnan tehostamiseksi eri aloilla.

Läpileikkaavat teemat

Innovaatioiden johtaminen

Tutkimme, millaista on tänä päivänä tarvittava innovaatiojohtaminen, innovaatiojohtamista edistävä kulttuuri sekä millainen strategia tarvitaan innovaatiojohtamisen toteutumiseksi. 

Luova talous

Luova talous yhdistää taidetta, teknologiaa ja liiketoimintaa uudella, innovatiivisella tavalla. Se tukee kansantalouksien kasvua, edistää kestävää kehitystä, parantaa työllisyyttä sekä luo elämänlaatua kulttuurituotteiden ja -palveluiden kautta.