Projekti

Tietoon pohjautuva jaettu päätöksenteko terveydenhuollossa (PROSHADE)

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Yhteiskuntatutkimus | Tieteenala: Sosiaalipsykologia
Ihmiset istuvat lähekkäin keskustelemassa

PROSHADE-konsortio tutkii informaatiolukutaitoa ja päätöksentekoa terveydenhuollossa, kehittää uuden tiedon käyttöä ja vahvistaa osallistavaa päätöksentekoa. Potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten rooli tutkimuksessa on tärkeä. Hankkeessa tutkitaan aitoja vuorovaikutusprosesseja, joiden kautta tieto kulkee ja joissa tietoa tulkitaan ja käytetään. Tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka ammattilaiset osallistuvat Käypä hoito - ja Vältä viisaasti -suositusten käyttöönottoon liittyvään päätöksentekoon sekä millaista on potilaiden ja ammattilaisten osallistuminen ja vuorovaikutus hoitopäätöksissä.

Tausta

Suomessa kootaan tietoa vaikuttavista hoitokäytännöistä Käypä hoito ja Vältä viisaasti -suosituksiin. PROSHADE-hankkeessa näihin suosituksiin yhdistetään tietoa kustannuksista ja kustannusvaikuttavuudesta.

Neljästä osahankkeesta koostuvaa PROSHADE-konsortiota johtaa yliopistonlehtori Eila Kankaanpää Itä-Suomen yliopistosta. Hän vastaa hankkeen terveystaloustiedeosiosta. Hankkeen varajohtaja, professori Johanna Ruusuvuori Tampereen yliopistosta vastaa tutkimusosiosta, jossa tutkitaan päätöksentekoprosessia ja informaatiolukutaitoa. Dosentti Jorma Komulainen Duodecimista ja professori Miia Turpeinen Oulun yliopistosta vastaavat Käypä hoito- ja Vältä viisaasti -suositusten kehittämisestä. Professori Kaija Saranto tutkimusryhmineen Itä-Suomen yliopistosta kehittää digitaalisen palvelun potilaan osallistumiseen.

Tavoite ja tehtävät

Tampereen yliopiston tutkimusryhmässä tutkitaan päätöksentekoprosessia ja informaatiolukutaitoa sosiaalipsykologisesta näkökulmasta.

Tutkimusryhmä analysoi miten tieto ja siitä tehdyt erilaiset tulkinnat suuntaavat päätöksentekoa. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan asenteita jaettua päätöksentekoa kohtaan, taloudellisen tiedon käytön hyväksyttävyyttä ja mahdollisia eettisiä ongelmia. Tavoitteena on tutkia, miten digitaaliset palvelut soveltuvat potilaille tärkeiden asioiden tuomiseen mukaan päätöksentekoon, ja kehittää tutkimustulosten perusteella digitaalista palvelua, jonka avulla potilaan kokemuksia ja toiveita hoidosta tuodaan vahvemmin mukaan hoitoa koskevaan päätöksentekoon.

Rahoituslähde

Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto, LITERACY-tutkimusohjelma

Koordinoiva organisaatio

Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos , yliopistonlehtori Eila Kankaanpää

Yhteyshenkilö(t)

Henkilöprofiili

Johanna Ruusuvuori

professori, Professori, Yhteiskuntatutkimuksen yksikön päällikkö
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Johanna Ruusuvuori
Henkilöprofiili

Miia Marttinen

tutkija
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta