Hyppää pääsisältöön

Tutkimushanke kehittää osallistavaa päätöksentekoa terveydenhuollossa

Julkaistu 20.11.2020
Tampereen yliopisto
Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto myönsi 3,4 miljoonan euron rahoituksen tutkimushankkeelle, joka kehittää uuden tiedon käyttöä ja vahvistaa osallistavaa päätöksentekoa terveydenhuollossa. Tietoon pohjautuva jaettu päätöksenteko terveydenhuollossa (PROSHADE) -hanketta koordinoi Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos ja sitä johtaa yliopistonlehtori Eila Kankaanpää. Hankkeen varajohtaja on Tampereen yliopiston professori Johanna Ruusuvuori, jonka johtamaa osahanketta rahoitetaan 1,2 miljoonalla eurolla.

Suomessa kootaan tietoa vaikuttavista hoitokäytännöistä Käypä hoito -suosituksiin. PROSHADE-hankkeessa näihin suosituksiin yhdistetään tietoa kustannuksista ja kustannusvaikuttavuudesta.

– Tuomalla taloudellista tietoa hoitosuositusten laatimiseen ja työyksiköihin pyrimme taittamaan terveydenhuollon kustannuskehitystä, Kankaanpää kertoo.

Potilasjärjestöt ja ammattilaiset tiiviisti mukana

Potilasjärjestöt ja ammattilaiset osallistuvat Käypä hoito- ja Vältä viisaasti -suosituksia laativien työryhmien työskentelyyn. Lisäksi tutkimuksessa kehitetään yhteistyössä heidän kanssaan työkaluja, joiden avulla tietoa voidaan hyödyntää työyksiköiden päätöksenteossa sekä yksittäisten potilaiden hoitopäätöksissä. Epilepsiapotilaat ja terveydenhuollon ammattilaiset kehittävät yhteistyössä potilaan digitaalista palvelua, joka julkaistaan osana virtuaalisen terveyskylän Aivotaloa. Kehittämistyössä hyödynnetään muun muassa joukkoistamista ja ryhmähaastatteluja.

Potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten rooli tutkimuksessa on tärkeä. Hankkeessa tutkitaan aitoja vuorovaikutusprosesseja, joiden kautta tieto kulkee ja joissa tietoa tulkitaan. Tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka ammattilaiset osallistuvat Käypä hoito -suositusten käyttöönottoon liittyvään päätöksentekoon sekä millaista on potilaiden ja ammattilaisten osallistuminen ja vuorovaikutus hoitopäätöksissä.

Tampereen yliopiston osio tutkii päätöksentekoprosessia ja informaatiolukutaitoa

Hankkeen varajohtaja, sosiaalipsykologian professori Johanna Ruusuvuori Tampereen yliopistosta vastaa tutkimusosiosta, jossa tutkitaan päätöksentekoprosessia ja informaatiolukutaitoa.

– Tutkimme sitä, miten tieto ja siitä tehdyt erilaiset tulkinnat suuntaavat päätöksentekoa. Tarkastelemme myös asenteita jaettua päätöksentekoa kohtaan, taloudellisen tiedon käytön hyväksyttävyyttä ja mahdollisia eettisiä ongelmia, Ruusuvuori sanoo.

Hankkeessa tarkastellaan myös näkemyksiä vältettävien hoitokäytäntöjen vähentämisestä sekä siitä, miten digitaalinen palvelu soveltuu potilaalle tärkeiden asioiden tuomiseen mukaan päätöksentekoon.

Hankkeessa kehitetään välineitä, joilla voidaan vähentää Vältä viisaasti -suosituksiin koottuja vältettäviä hoitokäytäntöjä. Lisäksi hankkeessa kehitetään digitaalista palvelua, jonka avulla potilaan kokemuksia ja toiveita hoidosta tuodaan vahvemmin mukaan hoitoa koskevaan päätöksentekoon.

– Vältettävistä hoitokäytännöistä luopuminen ja potilaiden arvojen sekä kokemusten vahvempi rooli hoitopäätöksissä parantavat palvelujen laatua, Eila Kankaanpää toteaa.

Neljästä osahankkeesta koostuvaa PROSHADE-konsortiota johtaa yliopistonlehtori Eila Kankaanpää Itä-Suomen yliopistosta. Hän vastaa hankkeen terveystaloustiedeosiosta. Hankkeen varajohtaja, professori Johanna Ruusuvuori Tampereen yliopistosta vastaa tutkimusosiosta, jossa tutkitaan päätöksentekoprosessia ja informaatiolukutaitoa. Dosentti Jorma Komulainen Duodecimista ja professori Miia Turpeinen Oulun yliopistosta vastaavat Käypä hoito- ja Vältä viisaasti -suositusten kehittämisestä. Professori Kaija Saranto Itä-Suomen yliopistosta kehittää digitaalisen palvelun potilaan osallistumiseen.

PROSHADE-hankkeessa on mukana useita sairaanhoitopiirejä sekä perusterveydenhuollon yksiköitä Oulun ja Kuopion seudulta, Pirkanmaalta ja Uudeltamaalta. Yhteistyöverkostossa ovat mukana myös Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Palveluvalikoimaneuvosto PALKO, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Hoitotyön tutkimussäätiö HOTUS, Terveyskylän Aivotalo ja Kuopion yliopistosairaalan Epilepsiakeskus.

 

Lisätietoja:

Konsortion johtaja, yliopistonlehtori Eila Kankaanpää, puh. 040 355 2672, eila.kankaanpaa(at)uef.fi

Konsortion varajohtaja, professori Johanna Ruusuvuori, puh. 050 318 6151, johanna.ruusuvuori(at)tuni.fi

 

Kuva: Jonne Renvall