Hyppää pääsisältöön

Biopohjaiset älykkäät ratkaisut -yhteistyöalusta kiertotalouden alueellisena vahvistajana (BioÄly)

BioÄly-hankkeessa:

  • Määritellään yrityslähtöisesti tuote- ja palvelukonsepteja ja pilotoidaan niitä yhdessä yritysten kanssa.
  • Luodaan tieto- ja osaajavaranto-tietopankki teknologioista ja niihin liittyvistä osaajista.
  • Rakentaan Pirkanmaalle kiertotalouden biopohjaiset älykkäät ratkaisut -yhteistyöalusta.
  • Arvioidaan uusien teknologioiden kypsyys ja kaupallinen potentiaali.
  • Luodaan tiekartta jatkokehityksen tueksi.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen tavoitteena on luoda yrityslähtöisesti kiertotalouden biopohjaisia älykkäitä tuote- ja palvelukonsepteja ja pilotoida niitä yhdessä yritysten kanssa. Yhteistyöalusta rakentuu älykkäiden biopohjaisten ratkaisujen ympärille, jotka lisäävät yhteistyöverkostossa olevien toimijoiden yhteistoimintaa. Tutkimus ja kehitysalueella tavoitellaan monitieteistä otetta, jolla on mahdollista tarjota ratkaisuja bio- ja kiertotalouteen liittyviin haasteisiin. Hankkeen avulla luodaan edellytyksiä pitkäaikaisen, kasvavan ja vetovoimaisen ekosysteemin rakentumiselle.  

 

Vaikuttavuus

Hankkeen tuloksena muodostuu avoin bio- ja kiertotalousalueen aktiivinen ja elinvoimainen pirkanmaalainen yhteistyöalusta, ja sen toiminta jatkuu hyötyä tuottavana laadittujen suunnitelmien mukaisesti hankkeen jälkeen. Välituloksina ovat toteutuneet tapahtumat, jotka ovat käynnistäneet yhteistyön ja antaneet osallistujille huomattavaa lisäarvoa omaan toimintaan bio- ja kiertotalousalueella.

Rahoituslähde

EU, Euroopan aluekehitysrahasto

Projektin logot

Koordinoiva organisaatio

Tampereen Korkeakoulusäätio sr

Projektiin kuuluvat henkilöt