Hyppää pääsisältöön

Tero Juuti

apulaisprofessori (Associate Professor), Liiketoimintalähtöinen tuotekehitys, moduulijärjestelmät, Hybridimalli investointihyödykkeissä (CTO + METO)
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitetero.juuti [at] tuni.fi
puhelinnumero+358505179029

Työtehtävät

+Ainutlaatuisen tutkimus- ja opetustiimin johtaminen

+Huippuluokan tutkimuksen suunnittelu, toteutus ja raportointi muunneltavien tuotteiden ja suunnittelutieteiden ainedidaktiikan alueilla.

+Maailmanluokan suunnittelukykyjen kasvattaja liiketoimintalähtöisen tuotekehityksen kentässä.

+Rikastavat transformaatiohankkeet teollisuuden ja julkisten toimijoiden kanssa.

Osaamisalueiden kuvaus

Tuotekehityksessä toimitaan yhtaikaa monien, erityyppisten ilmiöiden kentässä. Arvoatuottavia tuotteita kehitetään teknologioiden, luonnonlakien, osaamisen ja toimittajaverkoston affordanssien puitteissa. Samalla muutoksia tapahtuu sekä liiketoimintakentässä, yrityksessä että arkipäivän tilanteissa. Liiketoimintalähtöinen tuotekehitys pyrkii vastaamaan teollisuuden tuotekehityshaasteisiin jo nyt moduloinnin, konfiguroinnin ja virtausajattelun avulla. Tutkimustiimimme on osa johtavaa, pohjoismaista tutkimusyhteisöä moduloinnin alueella.

Suunnittelutieteen oppimisessa merkittävin didaktinen haaste on opettaa emergenttejä suunnitteluprosesseja valitsematta opetettavaa prosessia. Tällä hetkellä tunnetut prosessit ja menetelmät vastaavat hädin tuskin nykyisiin suunnitteluhaasteisiin saatikka tuleviin, vielä ennakoimattomiin tilanteisiin. Tässä tutkimustiimissä haetaan ratkaisuja Engineering Education - kentälle.

Tutkimuskohteet

+Osittain konfiguroitavat tuotteet, tuotemodulointi, muunneltavat tuotteet ja jakotavan suunnittelu (Brownfield, GEMS)

+Suunnittelutyön johtaminen

+Ohjaajan tiedonalueet tuotekehityksen ohjauksessa

+Suunnittelutieteen opetuksen didaktiset valinnat ja niiden dispositiot

+Jatkuva, kestävä ja kehittävä arviointi suunnittelutieteen opetuksessa (Lokikirjat)

Tieteenalat

Suunnittelutieteet

Ainedidaktiikka ja kasvatus

Profiilini: Research Gate