Naiset tietokoneen äärellä

JOKO-johtamiskoulutus

JOKO-johtamiskoulutukset ovat n. vuoden kestäviä koulutusohjelmia, jotka vahvistavat osallistujan esimiestaitoja, kehittävät strategista ajattelua ja täydentävät liikkeenjohdollisia tietoja ja taitoja.

JOKO on tarkoitettu esimies-, päällikkö-, asiantuntija- tai johtotehtävissä toimiville organisaation avainhenkilöille.

Miksi valita JOKO-johtamiskoulutus?

JOKO-johtamiskoulutuksessa saat esimiehen arkeen ja tulevaisuuteen ajankohtaisen ja monipuolisen paketin, jota sovelletaan omaan työhön mm. välitehtävillä, sekä toteutat omaan työhön ja organisaation tarpeisiin keskittyvän kehittämistehtävän. Lisäksi saat tukea johtajuuden ja esimiestyön kehittämiseen coaching-prosessin avulla. JOKOssa voit luoda myös arvokkaan verkoston. 

Osallistujat ovat palautteessaan nostaneet esille mm. monipuolisen tiedon, sopivasti teoriaa ja käytäntöä, hyödyllisen verkoston ja aiheiden ajankohtaisuuden niin omaan työhön kuin organisaation tarpeisiin. 

JOKO-johtamiskoulutuksen hyödyt

JOKOn hyötyjä organisaatiolle

 • Kehittämistehtävä on parhaimmillaan keino ratkaista työpaikan mahdollisia ongelmia tai kehittää jotakin uutta.
 • Kehittämistehtävä antaa mahdollisuuden perehtyä johonkin esim. oman työympäristön ongelmaan syvällisemmin kuin mitä työn ohella yleensä pystyy.
 • Osallistujat ovat kertoneet, että omaan organisaatioon liittyvä tehtävä/työ tulee JOKOssa tehtyä huomattavasti paremmin, mm. taustat ja erilaiset vaihtoehdot selvitetään huolellisemmin ja tulokset osataan avata paremmin.
 • Osallistujan osaaminen kasvaa ja sitä kautta koko organisaation osaaminen kasvaa, osallistuja on motivoituneempi ja kokee arvostusta työnantajan puolelta, kun häneen halutaan investoida.
 • Osallistuja saa laajempaa näkökulmaa koko liiketoiminnan kehittämiseen.
 • Välitehtävien avulla organisaatio saa sovellettua jaksojen hyödyn omaan toimintaansa.
 • Verkoston sisällä voi syntyä uusia liikekumppanuuksia.

JOKOn hyötyjä osallistujalle

 • Osaaminen ja tieto lisääntyvät monipuolisesti ja näkökulmat laajenevat.
 • Ammatillinen verkosto laajentuu.
 • Coaching-prosessin ja Thomas-analyysin avulla osallistuja kehittyy esimiehenä/asiantuntijana.
 • Tehtävien avulla osallistuja voi soveltaa oppimaansa käytäntöön.
 • Kehittämistehtävässä osallistuja pääsee syventämään ja näyttämään omaa osaamistaan.
 • JOKO-johtamiskoulutuksen opintopisteitä voit hyödyntää jatkossa myös EMBA-ohjelmissamme.

Suunnitteilla olevat JOKO-johtamiskoulutukset

 • Sote JOKO - Palvelut ja johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kysy lisää JOKO-johtamiskoulutuksista

JOKO Tampereella

Minna Miettinen
minna.miettinen [at] tuni.fi
040 190 1316

JOKO Porissa

Tanja Mönkkönen
tanja.monkkonen [at] tuni.fi
050 447 8433

KiRa JOKO

Marjukka Kuutti
marjukka.kuutti [at] tuni.fi
050 410 4055

Lue JOKO-johtamiskoulutukseen osallistuneiden tarinoita