naiset tietokoneen äärellä

JOKO-johtamiskoulutus

JOKO-johtamiskoulutukset ovat 1 - 1½ vuotta kestäviä liiketoimintaosaamisen ja organisaation johtamisen kehittämisen koulutusohjelmia.

Suunnitteilla olevat JOKO-johtamiskoulutukset

Tarjonnastamme löytyy myös JOKOja joiden aloitusta ei ole vielä päätetty. Näitä ovat

 • Sote JOKO - Palvelut ja johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa
 • Järjestöjohtamisen JOKO-johtamiskoulutus

Halutessasi kuulla lisää JOKO-johtamiskoulutuksista
Tilaa uutiskirjeemme!

Miksi valita JOKO?

JOKOn hyötyjä organisaatiolle

 • Kehittämistyön avulla organisaatio hyötyy ohjelmasta välittömästi.
  Omassa organisaatiossa toteutettava kehittämistyö saa tukea JOKO-johtamiskoulutuksesta. Osallistujat ovat kertoneet, että omaan organisaatioon liittyvä tehtävä/työ tulee JOKOssa tehtyä huomattavasti paremmin, mm. taustat ja erilaiset vaihtoehdot selvitetään huolellisemmin ja tulokset osataan avata paremmin.
 • Osallistujan osaaminen kasvaa ja sitä kautta koko organisaation osaaminen kasvaa, osallistuja on motivoituneempi ja kokee arvostusta työnantajan puolelta, kun häneen halutaan investoida.
 • Osallistuja saa laajempaa näkökulmaa koko liiketoiminnan kehittämiseen.
 • Välitehtävien avulla organisaatio saa sovellettua jaksojen hyödyn omaan toimintaansa.
 • Verkoston sisällä voi syntyä uusia liikekumppanuuksia.

JOKOn hyötyjä osallistujalle

 • Osaaminen ja tieto lisääntyvät monipuolisesti ja näkökulmat laajenevat.
 • Ammatillinen verkosto laajentuu.
 • Coaching prosessin ja Thomas-analyysin avulla osallistuja voi edelleen kehittää omaa toimintaansa.
 • Tehtävien avulla osallistuja voi soveltaa oppimaansa käytäntöön.
 • Kehittämistyössä osallistuja pääsee syventämään ja näyttämään omaa osaamistaan.

Mitä hyötyä JOKO-johtamiskoulutuksesta on?

Osallistujat ovat palautteessaan nostaneet esille mm. monipuolisen tiedon, sopivasti teoriaa ja käytäntöä, hyödyllisen verkoston ja aiheiden ajankohtaisuuden niin omaan työhön kuin organisaation tarpeisiin.

JOKOssa saat esimiehen arkeen ja tulevaisuuteen ajankohtaisen ja monipuolisen paketin, jota sovelletaan omaan työhön mm. välitehtävillä, sekä toteutat omaan työhön ja organisaation tarpeisiin keskittyvän kehittämistehtävän. Lisäksi saat tukea johtajuuden ja esimiehisyyden kehittämiseen coaching prosessin avulla ja JOKOssa voit luoda myös arvokkaan verkoston. 

JOKOn voi suorittaa työn ohella ja tarvittaessa rakennamme yksilöllisen oppimispolun. 
JOKO joustaa niin aloituksessa kuin matkan varrella.

JOKOn opintopisteitä voit hyödyntää jatkossa seuraavissa ohjelmissa

Executive MBA in Public Management eli Public EMBA on julkisorganisaatioiden johtamisen erityispiirteet huomioiva johtamiskoulutus, joka tukee julkisen sektorin muutos- ja kilpailukykyä sekä yhteistyöverkostojen hyödyntämistä. 

General EMBA on johtamiskoulutusohjelma, jossa eri toimialojen johtajat verkottuvat ja kehittyvät itsensä ja organisaationsa johtamisessa. 

Kiinteistö- ja rakennusalan (KiRa) EMBA on akateemisen tutkimustiedon ja yritysmaailman kokemuksen vuoropuhelun areena. Se haastaa osallistujat liiketoimintaosaamisen ja strategisen ajattelun kehittämiseen sekä johtajana kasvamiseen.

Lue JOKO-johtamiskoulutukseen osallistuneiden tarinoita