Paperilinnut
Tutkinto-ohjelma

Liiketalouden tutkinto-ohjelma

Paperilinnut

Liiketoiminnan moniosaajaksi

Tradenomina voit suuntautua taloushallintoon, juridiikkaan, markkinointiin ja myyntiin tai HR- ja esimiestyöhön.

Liiketalouden tutkinto-ohjelmasta valmistut tradenomiksi, jolla on ajantasainen perusosaaminen alalta sekä markkinoinnin ja myynnin, taloushallinnon, juridiikan tai HR- ja esimiestyön erityisosaamista.

Valmistuttuasi voit työskennellä suuntautumisesi mukaisissa asiantuntija- tai esimiestehtävissä. Sinulla on hyvät valmiudet toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja yrittäjänä. Koulutuksessa saat vastauksen siihen, miten liiketalouden osa-alueet toimivat ja miten niitä kehitetään monimuotoisissa toimintaympäristössä. Pääset myös harjoittamaan alan perustaitoja oppiyrityksessä oman valmentajan tukemana. Käytännön projektien, tapahtumien ja harjoittelun kautta luot omaa verkostoa yritysmaailmaan.

Kansainvälisyys on osa opintojasi, ja voit suorittaa harjoittelun ulkomailla tai lähteä vaihto-opiskelijaksi. Tradenomin koulutus on laaja-alainen. Liiketalouden tradenomeja työskentelee markkinoinnin, viestinnän, myynnin, talous- ja henkilöstöhallinnon sekä kansainvälisen kaupan tehtävissä.

Tutkintonimike

Tradenomi (AMK)

Koulutustyyppi

Ammattikorkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

3,5 vuotta

Koulutuksen laajuus

210 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

TAMK pääkampus

Opiskelumuoto

Päiväopinnot

Osaamistavoitteet

Liiketalouden päivätoteutuksesta valmistuneena tradenomina sinulla on laaja-alainen ja ajantasainen perusosaaminen liiketalouden alueella sekä suuntautumisesi mukaan markkinoinnin ja myynnin, taloushallinnon, juridiikan tai HR- ja esimiestyön erityisosaamista. Kykenet toimimaan monikulttuurisissa verkostoissa toimialasi kehittäjänä. Työskentelet innovatiivisesti hyödyntäen digitaalisia toimintatapoja ja työkaluja sekä osaat arvioida ja kehittää omaa sekä työyhteisösi osaamista.

Koulutuksessa saat vastauksen siihen, miten liiketoiminnan eri osa-alueet toimivat ja miten niitä kehitetään digitaalisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä. Otat haltuun uusimmat alan työkalut ja sovellukset. Käytännön yritysprojektien, tapahtumien ja harjoittelun kautta luot kontakteja ja omaa verkostoa yritysmaailmaan. Kansainvälisyys on osa opintojasi ja halutessasi voit suorittaa harjoittelun ulkomailla tai lähteä vaihto-opiskelijaksi lukuisiin partnerikouluihimme.

Lisätietoja opetuskielistä

Opetuskieli on suomi. Opinnoissa on englanninkielisiä osioita.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäinen vuosi: Liiketalouden käytännön tehtäviä päästään harjoittelemaan heti ensimmäisenä vuonna, kun Kykylaakson oppiyrityksessä (yrityssimulointi) sovelletaan teoriaa käytäntöön. Työelämätaitoja valmennetaan oppiyrityksen ja muun opetuksen lisäksi tapaamisissa valmentajan johdolla. Valmentaja valmentaa yksilöä ja tiimiä kehittymään sekä ohjaa ensimmäisenä vuonna myös oppiyritystä. Valmennus jatkuu opintojen loppuun saakka. Tiimissä opiskellaan yhdessä sekä harjoitellaan yhteisöllisiä taitoja. Ensimmäisen vuoden opinnot painottuvat yritystoiminnan perusteiden hallintaan ja kielten opiskeluun. Asioita opitaan niin teoriassa kuin tekemällä oppimalla. Oman opintosuunnan valinta on ensimmäisen vuoden keväällä.

Toinen vuosi: Toisen vuoden opinnoissa perehdytään syvemmin digitaalisiin työkaluihin, kansainvälisyyteen ja tutkimuksen työkaluihin. Lisäksi opiskellaan toista vierasta kieltä. Oman opintosuunnan opinnot alkavat toisen vuoden keväällä. Osaamista laajennetaan vaihtoehtoisilla ja vapaasti valittavilla opinnoilla. Valmennuksessa keskitytään työnhakutaitojen kehittämiseen.

Kolmas ja neljäs vuosi: Kolmannen ja neljännen opintovuoden aikana syvennetään erityisosaamista opintojen, käytännön projektien sekä harjoittelun avulla. Valmennuksessa keskitytään valmistumisen ja oman urapolun tukemiseen. Opinnäytetyö tehdään useimmiten yrityksen tai muun yhteisön toimeksiantona ja työn avulla osoitetaan kertynyt tutkimus- ja kehittämisosaaminen.

Tutustu opintojaksojen sisältöihin tutkimalla opetussuunnitelmaa

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Opintosuunta valitaan ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä. Tarjolla on seuraavien opintosuuntien opintoja: markkinointi ja myynti, taloushallinto, HR ja esimiestyö sekä juridiikka.

Opintojen rakenne

Tradenomin tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Tutkinnon suoritusaika on 3,5 vuotta, mutta ahkerasti opiskellen ja opinnot hyvin suunnitellen voi opiskeluaikasi olla lyhempikin.

Tutkinto jakaantuu seuraaviin kokonaisuuksiin: perus- ja ammattiopinnot (150 op), vapaasti valittavat opinnot (15 op), harjoittelu (30 op) ja opinnäytetyö (15 op). Opiskelu on kokopäiväopiskelua suur- ja pienryhmissä. Joitakin opintojaksoja toteutetaan verkko-opintoina.

Opintojen aikana voit suorittaa opintoja tai harjoittelua  ulkomailla. Kansainväliseen opiskelijavaihtoon haetaan pääsääntöisesti 2. vuoden keväällä ja vaihtoon lähdetään 3. lukuvuoden aikana.

Opinnäytetyö

Osoitat opinnäytetyösi avulla valmiutesi soveltaa itsenäisesti tietojasi ja taitojasi opintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyön tulisi olla suunnittelu- tai kehittämisprojekti, jonka toimeksiantajana on yritys tai yhteisö. Opinnäytetyön aiheen hankit itse. Voit tehdä opinnäytetyösi myös pari- tai ryhmätyönä ja se voi olla eri aloja integroiva, mutta aiheen tulee kuitenkin liittyä koulutukseen. Opinnäytetyön aiheena voi olla esimerkiksi brändin rakentaminen kuntosaliyritykselle, perehdyttämisopas messujärjestäjälle, suunnitelma kansainvälisen toiminnan käynnistämiseksi tai yritysmuodon valinta verotuksen näkökulmasta. Voit myös perustaa yrityksen opinnäytetyönä.

Tutustu liiketalouden opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin.

Uramahdollisuudet

Liiketalouden tradenomi voi työskennellä suuntautumisestaan riippuen esimerkiksi asiantuntijatehtävissä, esimiehenä, päällikkönä tai johtajana eri toimialoilla. Hänellä on hyvät valmiudet toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja esimiestehtävissä tai yrittäjänä. 

Kansainvälistyminen

TAMKin opiskelijana voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. Voit myös hankkia itsellesi harjoittelupaikan mistä tahansa maasta. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet ja projektit.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Koulutusta suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.

TAMKin tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita opintoja myös Tampereen yliopiston tarjonnasta henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaisesti. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua yliopiston opintojaksoille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa näin yksilöllistä osaamistasi. Voit myös suorittaa opintoja muissa ammattikorkeakouluissa kansallisen opintotarjonnan kautta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Sinulla on mahdollisuus hakeutua ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, kun olet hankkinut vähintään kolme vuotta työkokemusta alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Koulutus antaa mahdollisuuden jatkaa opintoja esimerkiksi yliopistojen maisteriohjelmissa.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista. Mahdollisen siirtohaun ja avoimen väylän haun valintaperusteet julkaistaan keväällä 2019.

Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen hakemiseen, voit ottaa yhteyttä TAMKin hakijapalveluihin. Koulutuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä, voit ottaa yhteyttä opinto-ohjaaja Paula Lammiseen, paula.lamminen(at)tamk.fi.

Hae yhteishaussa
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Hakuaika II 20.3.- 3.4.2019 klo 15:00

Valinta ylioppilastutkinnon arvosanojen, ammatillisen perustutkinnon tai valintakokeen perusteella.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tutkinto-ohjelmaan on yleinen hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin. Lisätietoja sivulla Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon.

 

Aloituspaikkamäärä

Tutkinto-ohjelmaan valitaan yhteensä 120 opiskelijaa. Ensikertalaisille varataan 80 % tutkinto-ohjelman aloituspaikoista. Löydät lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä Opintopolusta: Ensikertalaiskiintiö.

Valintaperusteet

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeenylioppilaiden todistusvalinnan tai ammattillisten tutkinnon suorittaneden todistusvalinnan perusteella. 

Aloituspaikat jakautuvat eri valitatavoille seuraavasti:

Hakukohde

Koulutuksen aloituspaikat

Valintakoe

Ylioppilaiden todistusvalinta

Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden todistusvalinta

Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus

120

70

40

10

Ensikertalaisille varataan 80 % aloituspaikoista. Löydät lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä Opintopolusta: Ensikertalaiskiintiö.

Jos mahdollista, sinulle lasketaan valintapisteet kaikilla valintatavoilla ja voit tulla valituksi millä tahansa valintatavalla.

Valintatapa: Valintakoe

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta saatavien pisteiden perusteella seuraavasti:

Valintakoe

40 pistettä

Valintatavassa ovat mukana kaikki hakijat pohjakoulutuksesta riippumatta.

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. hakutoivejärjestys
 2. arvonta

Valintatapa: Ylioppilaiden todistusvalinta

Opiskelijavalinta tehdään ylioppilastutkinnon arvosanoista saatavien pisteiden perusteella seuraavasti:

Ylioppilastutkinnon arvosanat

60 pistettä

Todistusvalinta on käytössä vain hakijan 1.hakutoiveessa ja siinä otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat. Todistuvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen varsinaista valintakoetta. Jos tulet valituksi suoraan koulumenestyksen perusteella, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Todistusvalinnassa ei ole käytössä varasijavalintaa.

Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan tässä valintatavassa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. äidinkielen arvosana
 2. ylitäyttö

Valintatapa: Ammattillisen perustutkinnon suorittaneiden todistusvalinta

Opiskelijavalinta tehdään liiketoiminnan perustutkinnon keskiarvosta saatavien pisteiden perusteella seuraavasti:

Ammatillisen tutkinnon keskiarvo

90 pistettä

Valintatavassa ovat mukana liiketoiminnan perustutkinnon suorittaneet hakijat, joilla TAMKin liiketalouden tutkinto-ohjelma (päivätoteutus) on 1.hakutoiveena ja siinä otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat. Todistusvalinnassa huomioidaan ammatilliset perustutkinnot, jotka on suoritettu 1.8.2015 alkaen. Todistusvalinta tehdään ammatillisen perustutkinnon painotetun keskiarvon perusteella. Todistuvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen valintakoetta. Jos tulet valituksia suoraan todistuksen perusteella, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen.

Sinun tulee tallentaa hakulomakkeelle kopio liiketoiminnan ammatillisesta perustutkinnosta viimeistään 10.4.2019 kello 15.00. Jos sinulla ei ole vielä lopullista tutkintotodistusta 10.4. mennessä, toimita linkki KOSKI-palveluun suorituksiisi osoitteella hakijapalvelut.tamk@tuni.fi viimeistään 17.5. kello 15.00. Huomioi, että kaikki vaadittavat tutkinnon osat tulee olla suoritettuina ja että keskiarvosi tulee löytyä KOSKI-palvelusta. Linkin on oltava voimassa vähintään 10.8. asti.

Jos et toimita vaadittua liitettä tai KOSKI-linkkiä määräaikaan mennessä, sinua ei voida ottaa huomioon hakukohteen ammatillisen tutkinnon todistusvalinnassa. Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen asti, kun keskiarvosi on tarkistettu.

Tasapistetilanteessa kaikki samalla pistemäärällä olevat hakijat valitaan.

Pisteytys

Valintakoe

Valintakokeesta voi saada enintään 40 pistettä ja siitä tulee saada vähintään 10 pistettä, jotta voit tulla valituksi.

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 

Yo-tutkintotodistus

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli *

20

19

17

12

10

Paras kieli (vieraat kielet ja toinen kotimainen) pitkä (lyhyt/keskipitkä)


20 (19)

 

19 (18)

 

17(16)

 

12 (11)

 

10 (9)

Matematiikka (lyhyt tai pitkä) tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)

 

20

 

19

 

17

 

12

 

10

* IB- tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.

Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Kansainvälinen ylioppilastutkinto

Jos olet suorittanut EB-tutkinnon, IB-tutkinnon tai Reifeprüfung-tutkinnon, tutkintotodistuksesi arvosanat muunnetaan vastaamaan suomalaista ylioppilastutkintoa. Löydät kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytysohjeet täältä: Ylioppilastutkinnon pisteitys.

Ammatillisen perustutkinnon pisteytys

Todistusvalinta tehdään ammatillisen perustutkinnon painotetun keskiarvon perusteella. Keskiarvotaulukon löydät täältä: Ammatillisten tutkintojen keskiarvotaulukko. Jos todistukseesi on laskettu keskiarvo valmiiksi, ilmoita tämä keskiarvo hakemuksella. Mikäli keskiarvoa ei ole hakemuksella laske se tämän ohjeen mukaisesti: Ohje painotetun keskiarvon laskemiseen.

Valintakoe

Liiketalouden valtakunnallinen valintakoe pidetään 7.6.2019 kello 12.00-14.00. Valintakokeeseen osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Sinun tulee osallistua valintakokeeseen siinä ammattikorkeakoulussa, jonka liiketalouden alan hakukohde on sinulla ylimpänä hakutoiveena ja hakukohde tekee valintakoeyhteistyötä. Valintakokeeseen ei lähetetä valintakoekutsua eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa. Tarkemmat tiedot valintakokeesta päivitetään kevään 2019 aikana ja lisätietoja löydät täältä: Valintakokeet

Valtakunnallisessa liiketalouden valintakokeessa on kolme osaa: kirjoitelma tai haastattelu (10 p.), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (15 p.) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (15. p). TAMKin valintakokeessa on kirjoitelma. Valintakoe kestää kaksi tuntia, mutta kokeeseen on varattava aikaa järjestelyineen kolme tuntia. Valintakokeesta voi saada enintään 40 pistettä ja siitä tulee saada vähintään 10 pistettä, jotta voit tulla valituksi.

Todistusvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan Oma Opintopolku -palvelussa ennen valintakoetta. Jos tulet valituksi suoraan koulutukseen koulumenestyksen perusteella, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen.

Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakoeyhteistyö

TAMK on mukana ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan valintaryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen.

Ennakkoaineisto

Kokeeseen liittyvä ennakkoaineisto julkaistaan 18.4.-7.6.2019. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Opiskelijavalinnan erityisjärjestelyillä tarkoitetaan käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi liikuntaesteiden poistaminen, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, lisäaika, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Näillä järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevat hakijat ovat yhdenvertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa. Lisätietoja erityisjärjestelyistä.

Hakumenettely

Lisätietoja hakemisesta saat sivulta Näin haet yhteishaussa.

Liitteet

Hakemusliitteet

Jos todistat hakukelpoisuutesi jollakin seuraavista, todistuskopioiden tulee olla ladattuna hakulomakkeelle 10.4.2019 kello 15.00 mennessä:

 • Kopio ennen vuotta 1990 suoritetusta ylioppilastutkinnosta
 • Kopio ulkomaisesta tutkintotodistuksesta sekä kopio ulkomaisen tutkintotodistuksen virallisesta käännöksestä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, jos todistusta ei ole kirjoitettu yhdellä näistä kielistä
 • Kopio European Baccalaureate Diplomasta tai ennakkoarvio 2019 valmistuvasta tutkinnosta
 • Kopio International Baccalaureate Diplomasta (IB Certificate ei riitä) tai ennakkoarvio (predicted grades tai vastaava) 2019 valmistuvasta tutkinnosta
 • Kopio Reifeprüfung- tai DIA-todistuksesta tai ennakkoarvio 2019 valmistuvasta tutkinnosta
 • mahdollisesta pakolaisstatuksesta kertova viranomaispäätös

Katso tarkemmat tiedot liitteiden toimittamisesta: Liitteet yhteishaussa.

Ammatillisen perustutkinnon todistuskopiot

Sinun tulee tallentaa hakulomakkeelle kopio liiketoiminnan ammatillisesta perustutkinnosta viimeistään 10.4.2019 kello 15.00. Jos sinulla ei ole vielä lopullista tutkintotodistusta 10.4. mennessä, toimita linkki KOSKI-palveluun suorituksiisi osoitteella hakijapalvelut.tamk@tuni.fi viimeistään 17.5. kello 15.00. Huomioi, että kaikki vaadittavat tutkinnon osat tulee olla suoritettuina ja että keskiarvosi tulee löytyä KOSKI-palvelusta. Linkin on oltava voimassa vähintään 10.8. asti.

Jos et toimita vaadittua liitettä tai KOSKI-linkkiä määräaikaan mennessä, sinua ei voida ottaa huomioon hakukohteen ammatillisen tutkinnon todistusvalinnassa. Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen asti, kun keskiarvosi on tarkistettu.

Ammatillisen tutkinnon todistusvalinnassa ovat mukana liiketoiminnan perustutkinnon suorittaneet hakijat, jotka hakevat ensisijaisesti TAMKin liiketalouden tutkinto-ohjelmaan (päivätoteutus) ja ovat ensikertalaisia. Todistusvalinnassa huomioidaan ammatilliset perustutkinnot, jotka on suoritettu 1.8.2015 alkaen. Todistusvalinta tehdään ammatillisen painotetun perustutkinnon keskiarvon perusteella. Jos tulet valituksia suoraan todistuksen perusteella, sinun ei tarvitse enää osallistua valintakokeeseen.

Opiskelemaan valittujen todistuskopiot

Jos tulet valituksi TAMKiin, toimita haussa käyttämiesi koulutodistusten kopiot TAMKin hakijapalveluihin 8.7.2019 kello 15.00 mennessä tai hyväksymisilmoituksessa annettuun päivämäärään mennessä. Suomalaisesta ylioppilastutkinnosta ei tarvitse lähettää kopiota. Suomalaisesta ammatillisesta tutkinnosta sen sijaan tulee toimittaa todistuskopio.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes TAMK on tarkistanut valinnan perusteena olevat todistukset. Kopioiden lisäksi TAMK tarkistaa valituksi tulleiden alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa. TAMK voi purkaa valinnan, jos et toimita todistuksia määräajassa tai jos olet antanut virheellisiä, valintaan vaikuttavia tietoja.

Katso tarkemmat tiedot: Näin otat opiskelupaikan vastaan.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolussa viimeistään 28.6.2019. Voit tarkistaa tilanteesi kirjautumalla palveluun esimerkiksi verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Kaikille hakijoille lähetetään myös sähköinen tuloskirje. Jos tulet valituksi TAMKiin, saat lisäksi sähköpostilla tiedon ja toimintaohjeet.

Jos sinulla on kysyttävää valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk(a)tuni.fi.

Kun saat opiskelupaikan,

 • saat tiedon paikasta sähköpostitse siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut hakulomakkeella.
 • löydät omat valintatietosi myös Oma Opintopolusta
 • ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolussa ja ilmoittaudu läsnä tai poissa olevaksi opiskelijaksi.
 • lähetä kopiot haussa käyttämistäsi todistuksista hakijapalveluihin saamiesi ohjeiden mukaisesti.
 • tutustu uuden opiskelijan sivuihin.

Varasijavalinta

Varasijalla olevia hyväksytään koulutukseen järjestyksessä sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu. Etukäteen on mahdotonta tietää, kuinka monta hakijaa tullaan hyväksymään varasijalta. Paikkoja vapautuu esimerkiksi silloin, kun aiemmin hyväksytyt hakijat tulevat hyväksytyiksi ylempiin hakutoiveisiinsa tai eivät ota saamaansa opiskelupaikkaa vastaan. Jos tulet hyväksytyksi varasijalta saat tiedon sähköpostitse hakulomakkeella ilmoittamaasi osoitteeseen, joten muista seurata sähköpostiasi.

Varasijavalinta päättyy viimeistään 31.7. Mikäli ryhmä saadaan täyteen ennen sitä, eikä uusia hakijoita enää valita varasijoilta, varasijat voidaan perua.

Opiskelijavalinnan tulosten oikaisu

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua. Valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk(a)tuni.fi.

Ellei asia tällöin selviä, tee kirjallinen oikaisupyyntö TAMKin tutkintolautakunnalle 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta eli yhteishaussa viimeistään 12.7.2019 kello 15.00.

Lisätietoja tulosten julkaisusta ja oikaisumenettelystä.