Hyppää pääsisältöön

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen: Tyypin 2 diabeteksen hoito (nonstop-opinto)

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

5 opintopistettä

Toteutusaika

kaksi kuukautta aloituksesta

Hakuaika

1.8.2024-30.4.2025

Hakuaika

Jatkuva haku

Hinta

450 € (sis. ALV 24 %)

Kaupunki

Tampere

Opetuksessa käytettävät kielet

suomi

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Verkko-opinnot

Täydennä diabeteshoitotyön osaamistasi jatkuvasti käynnissä olevilla verkko-opinnoilla!

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan diabeteksen hoitotyön kliinistä osaamista ja ohjaustaitoja omahoidon tukemisessa ja hoidonohjauksessa.

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen edellyttää näyttöön perustuvaa välittömän potilastyön osaamista sekä kehittämisosaamista. Diabetestyön kliininen osaaminen -täydennyskoulutus koostuu 5 opintopisteen laajuisista moduuleista, joita opiskelija voi valita oman osaamistarpeensa mukaisesti. Täydennyskoulutus on suunnattu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille, ensihoitajille ja muille vastaavan sosiaali- ja terveysalan opistotason tutkinnon suorittaneille.

Tässä moduulissa keskitymme aikuisten tyypin 2 diabeteksen hoitoon ja hoidon kehittämiseen. 

Koulutus toteutetaan jatkuvasti käynnissä olevina verkko-opintoina. Ilmoittautumisen jälkeen voit tehdä opinnot omassa tahdissasi kahden kuukauden kuluessa.

Koulutus sopii korkeakoulututkinnon suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille. Koulutus soveltuu myös vastaavan sosiaali- ja terveysalan opistotason tutkinnon suorittaneille.

Koulutuksen tavoitteet:

Osallistuja

 • osaa arvioida tyypin 2 diabeteksen syntyyn vaikuttavia tekijöitä sekä osaa tukea asiakasta diabetesta ennaltaehkäiseviin elintapoihin
 • hallitsee tiedollisesti tyypin 2 diabeteksen etiologian
 • hallitsee laaja-alaisesti tyypin 2 diabeteksen hoidon perustan (lääkehoidon, ravitsemuksen ja liikunnan merkityksen osana kokonaishoitoa) 
 • osaa hyödyntää näyttöön perustuvia hoitosuosituksia, tutkimustietoa ja hyviä käytänteitä tyypin 2 diabetesta sairastavan potilaan hoidossa ja hoidon kehittämisessä 
 • pystyy soveltamaan, arvioimaan ja analysoimaan yksilöllisesti aikuisten, eri elämäntilanteessa (ei raskaus) olevien potilaiden hoitoa ja omahoitoa 

Koulutuksen sisältö:

 • Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn periaatteet
 • Tyypin 2 diabeteksen etiologia
 • Tyypin 2 diabeteksen lääkehoito 
 • Ravitsemus osana kokonaishoitoa
 • Liikunta osana kokonaishoitoa
 • Painonhallinta 
 • Hoidon seuranta (omaseuranta, muu hoidon seuranta) 
 • Jalkojenhoito
 • Diabeteksen hoito muuttuvissa tilanteissa

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan jatkuvina verkko-opintoina. Kyseessä on verkkokurssi, jossa on tehtäviä, testejä ja keskusteluja. Suoritusaika verkkokurssille on 2 kuukautta. Osallistujalla on myös mahdollisuus saada opiskeluunsa henkilökohtaista tukea kouluttajilta verkkoyhteyden välityksellä.

Opintoihin voi ilmoittautua 1.8.2024-30.4.2025 välisenä aikana.
Oppimisalusta (Moodle) aktivoituu noin kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta, jonka jälkeen voit aloittaa opinnot. Huom! ei lomajaksoina; viikko 9, kesä-heinäkuu, viikko 42.
Opinnot voi suorittaa itselle sopivaan tahtiin kahden kuukauden kuluessa ilmoittautumisesta. Ilmoittautumisen jälkeen saat lisäohjeita ja opastusta verkko-oppimisalustan eli Moodlen käyttöön. Päättymispäivämäärä on aina merkitty viestiin ja opinnot on suoritettava ennen tätä päivämäärää loppuun.

Kouluttaja

Tuula-Maria Rintala, yliopettaja
 

Satun tarina: Tie diabeteshoitajaksi aukesi täydennyskouluttautumalla

”Melkein jo odotti aina seuraavaa viikkoa, jolloin aukeasi Tabulaan uusi aihe”,

toteaa Satu Ranta-aho, joka aikoo jatkaa opiskelua myös jatkossa.

Tutustu myös muihin diabetesmoduuleihin!

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Meillä oppiminen on niin hauskaa, että siihen jää koukkuun.