Hyppää pääsisältöön

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen: Diabeteksen lisäsairaudet ja niiden ehkäisy ja hoito (nonstop-opinto)

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

5 opintopistettä

Toteutusaika

kaksi kuukautta aloituksesta

Hakuaika

1.8.2024-30.4.2025

Hakuaika

Jatkuva haku

Hinta

450 € (sis. ALV 24%)

Kaupunki

Tampere

Opetuksessa käytettävät kielet

suomi

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Verkko-opinnot

Täydennä diabeteshoitotyön osaamistasi jatkuvasti käynnissä olevilla verkko-opinnoilla!

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan diabeteksen hoitotyön kliinistä osaamista ja ohjaustaitoja omahoidon tukemisessa ja hoidonohjauksessa.

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen edellyttää näyttöön perustuvaa välittömän potilastyön osaamista sekä kehittämisosaamista. Täydennyskoulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan diabeteksen hoitotyön kliinistä osaamista ja ohjaustaitoja omahoidon tukemisessa ja hoidonohjauksessa. Koulutuksen osaamiskokonaisuudet sijoittuvat vaatimustasoltaan tasolle 7 (EQF ja NQF), joka vastaa ylemmän ammattikorkeakoulun vaatimustasoa. Järjestämme koulutuksen verkko-opintoina.

Koulutus toteutetaan jatkuvasti käynnissä olevina verkko-opintoina. Ilmoittautumisen jälkeen voit tehdä opinnot omassa tahdissasi kahden kuukauden kuluessa.

Kohderyhmä

Koulutus sopii korkeakoulututkinnon suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille. Koulutus sopii myös vastaavan sosiaali- ja terveysalan opistotason tutkinnon suorittaneille.

Koulutuksen tavoitteet:

Osallistuja

  • hallitsee tiedollisesti diabetekseen liittyvien lisäsairauksien etiologian, diabetekseen liittyvät lisäsairaudet ja osaa soveltaa niiden hoitoperiaatteita asiakaskohtaisesti
  • osaa analysoida ja arvioida lisäsairauksien syntyyn vaikuttavia tekijöitä diabetesta sairastavan näkökulmasta 
  • osaa hyödyntää näyttöön perustuvia hoitosuosituksia, tutkimustietoa ja hyviä käytänteitä lisäsairauksien ehkäisyssä ja hoidossa
  • osaa ohjata ja tukea diabetesta sairastavaa lisäsairauksien ehkäisyssä ja hoidossa

Koulutuksen sisältö

  • lisäsairauksien ehkäisy
  • diabeettinen nefropatia
  • diabeettinen retinopatia
  • neuropatia
  • diabetes ja sydän
  • diabetesta sairastavan ohjaus ja tukeminen lisäsairauksien ehkäisyssä ja hoidossa

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan jatkuvina verkko-opintoina. Kyseessä on verkkokurssi, jossa on tehtäviä, testejä ja keskusteluja. Suoritusaika verkkokurssille on 2 kuukautta. Osallistujalla on myös mahdollisuus saada opiskeluunsa henkilökohtaista tukea kouluttajilta verkkoyhteyden välityksellä.

Opintoihin voi ilmoittautua 1.8.2024-30.4.2025 välisenä aikana. 
Oppimisalusta (Moodle) aktivoituu noin kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta, jonka jälkeen voit aloittaa opinnot. Huom! ei lomajaksoina; viikko 9,kesä-heinäkuu, viikko 42.
Opinnot voi suorittaa itselle sopivaan tahtiin kahden kuukauden kuluessa ilmoittautumisesta. Ilmoittautumisen jälkeen saat lisäohjeita ja opastusta verkko-oppimisalustan eli Moodlen käyttöön. Päättymispäivämäärä on aina merkitty viestiin ja opinnot on suoritettava ennen tätä päivämäärää loppuun.

Kouluttaja

Tuula-Maria Rintala, yliopettaja
 

Satun tarina: Tie diabeteshoitajaksi aukesi täydennyskouluttautumalla

”Melkein jo odotti aina seuraavaa viikkoa, jolloin aukeasi Tabulaan uusi aihe”,

toteaa Satu Ranta-aho, joka aikoo jatkaa opiskelua myös jatkossa.

Tutustu myös muihin diabetesmoduuleihin!

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Meillä oppiminen on niin hauskaa, että siihen jää koukkuun.