Hyppää pääsisältöön

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen: Diabetes ja raskaus (nonstop-opinto)

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

5 opintopistettä

Toteutusaika

kaksi kuukautta aloituksesta

Hakuaika

1.8.2024-30.4.2025

Hinta

450 € (sis. ALV 24%)

Kaupunki

Tampere

Opetuksessa käytettävät kielet

suomi

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Verkko-opinnot

Täydennyskoulutuksella varmuutta diabeteshoitotyöhön!

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan diabeteksen hoitotyön kliinistä osaamista ja ohjaustaitoja omahoidon tukemisessa ja hoidonohjauksessa.

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen edellyttää näyttöön perustuvaa välittömän potilastyön osaamista sekä kehittämisosaamista. Diabetestyön kliininen osaaminen -täydennyskoulutus koostuu 5 opintopisteen laajuisista moduuleista, joita opiskelija voi valita oman osaamistarpeensa mukaisesti.

Koulutus toteutetaan jatkuvasti käynnissä olevina verkko-opintoina. Ilmoittautumisen jälkeen voit tehdä opinnot omassa tahdissasi kahden kuukauden kuluessa.

Kohderyhmä:

Koulutuksen kohderyhmänä ovat korkeakoulututkinnon suorittaneet sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt ja ensihoitajat tai vastaavan sosiaali- ja terveysalan opistotason tutkinnon suorittaneet.

Tavoitteena on, että koulutuksen käynyt:  

 • hallitsee laaja-alaisesti raskausdiabeteksen hoidon ja seurannan perustan (ravitsemus, liikunta ja lääkehoito hoitotasapainon ylläpidossa) 
 • osaa suunnitella ja arvioida yksilöllisesti raskausdiabetesta sairastavan naisen ja hänen perheensä ohjauksen ja tukemisen
 • ymmärtää raskausdiabeteksen merkityksen tyypin 2 diabetekseen sairastumisen riksitekijänä 
 • osaa suunnitella, arvioida ja analysoida yksilöllisesti raskaana olevan diabetesta (insuliininpuutosdiabetes, tyypin 2 diabetes) sairastavan naisen diabeteksen hoitoa ja omahoitoa sekä ohjausta ja tukea
 • osaa hyödyntää näyttöön perustuvia hoitosuosituksia, tutkimustietoa ja hyviä käytänteitä diabeteksen omahoidon tukemisessa ja ohjaamisessa raskausdiabeteksen aikana sekä kun diabetesta sairastava nainen suunnittelee raskautta, on raskaana sekä synnytyksen ja lapsivuodenajan aikana
 • osaa arvioida ja kehittää omia ja työyhteisön käytäntöjä raskausdiabeteksen ja raskaana olevan diabetesta sairastavan naisen hoidossa ja omahoidon tukemisessa 

Sisältö:

 • raskausdiabetes ja sen hoidon perusteet 
  - elintapahoito
  - lääkehoito
  - raskausdiabeteksen seuranta ja hoitopolku
 • raskausdiabeteksen jälkeinen seuranta ja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn merkitys
 • raskaana olevan diabetesta sairastavan naisen diabeteksen omahoidon osa-alueet (lääkehoito, insuliinihoito, ravitsemuksen ja liikunnan merkityksen hoitotasapainon ylläpidossa) 
 • raskaana olevan naisen ja perheen ohjaaminen ja tukeminen sekä perheen terveyden edistäminen  
 • raskausdiabeteksen sekä diabetesta sairastavan naisen raskauden ajan (raskauden suunnittelu, raskaus, synnytys) hoitosuositukset 
 • raskausdiabeteksen ja raskauden ajan sekä synnytyksen jälkeisen ajan hoitokäytäntöjen kehittäminen 

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan jatkuvina verkko-opintoina. Kyseessä on verkkokurssi, jossa on tehtäviä, testejä ja keskusteluja. Suoritusaika verkkokurssille on 2 kuukautta. Osallistujalla on myös mahdollisuus saada opiskeluunsa henkilökohtaista tukea kouluttajilta verkkoyhteyden välityksellä.

Opintoihin voi ilmoittautua 1.8.2024-30.4.2025 välisenä aikana.
Oppimisalusta (Moodle) aktivoituu noin kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta, jonka jälkeen voit aloittaa opinnot. Huom! ei lomajaksoina; viikko 9, kesä-heinäkuu, viikko 42.

Opinnot voi suorittaa itselle sopivaan tahtiin kahden kuukauden kuluessa ilmoittautumisesta. Ilmoittautumisen jälkeen saat lisäohjeita ja opastusta verkko-oppimisalustan eli Moodlen käyttöön. Päättymispäivämäärä on aina merkitty viestiin ja opinnot on suoritettava ennen tätä päivämäärää loppuun.

Kouluttaja:

Opintojen vastaavana opettajana toimii TAMKin yliopettaja Tuula-Maria Rintala.

Tutustu myös muihin diabetesmoduuleihin!