Hyppää pääsisältöön

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen: Insuliininpuutosdiabetes (nonstop-opinto)

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

5 opintopistettä

Toteutusaika

kaksi kuukautta aloituksesta

Hakuaika

1.8.2024-30.4.2025

Hakuaika

Jatkuva haku

Hinta

450 € (sis. ALV 24 %)

Kaupunki

Tampere

Opetuksessa käytettävät kielet

suomi

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Verkko-opinnot

Opintojen taso

Muut opinnot

Täydennä diabeteshoitotyön osaamistasi jatkuvasti käynnissä olevilla verkko-opinnoilla!

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan diabeteksen hoitotyön kliinistä osaamista ja ohjaustaitoja omahoidon tukemisessa ja hoidonohjauksessa.

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen edellyttää näyttöön perustuvaa välittömän potilastyön osaamista sekä kehittämisosaamista. Diabetestyön kliininen osaaminen -täydennyskoulutus koostuu 5 opintopisteen laajuisista moduuleista, joita opiskelija voi valita oman osaamistarpeensa mukaisesti. 

Tässä moduulissa keskittymme tyypin 1 diabeteksen eli insuliininpuutosdiabeteksen hoitoon ja omahoitoon.

Koulutus toteutetaan jatkuvasti käynnissä olevina verkko-opintoina. Ilmoittautumisen jälkeen voit tehdä opinnot omassa tahdissasi kahden kuukauden kuluessa.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille. Koulutus soveltuu myös vastaavan sosiaali- ja terveysalan opistotason tutkinnon suorittaneille.

Koulutuksen tavoitteet

Osallistuja

 • hallitsee tiedollisesti insuliininpuutosdiabeteksen etiologian
 • hallitsee laaja-alaisesti insuliininpuutosdiabeteksen hoidon perustan (insuliinihoidon, ravitsemuksen ja liikunnan merkityksen hoitotasapainon ylläpidossa) 
 • osaa hyödyntää näyttöön perustuvia hoitosuosituksia, tutkimustietoa ja hyviä käytänteitä insuliininpuutosdiabetesta sairastavan potilaan hoidossa ja hoidon kehittämisessä 
 • pystyy soveltamaan, arvioimaan ja analysoimaan yksilöllisesti aikuisten, eri elämäntilanteessa (ei raskaus) olevien potilaiden hoitoa ja omahoitoa 

Koulutuksen sisältö

 • Insuliininpuutos diabeteksen etiologia  
 • Insuliininpuutosdiabeteksen lääkehoito
 • Ravitsemushoito   
 • Erilaiset huomioitavat tilanteet: hypoglykemia, insuliinihoito muuttuvissa tilanteissa
 • Liikunta osana hoitoa
 • Hoidon seuranta (omaseuranta, muu hoidon seuranta)
 • Jalkojenhoito, suun terveys
 • Sosiaaliturva, ammatinvalinta, ajoterveys

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan jatkuvina verkko-opintoina. Kyseessä on verkkokurssi, jossa on tehtäviä, testejä ja keskusteluja. Suoritusaika verkkokurssille on 2 kuukautta. Osallistujalla on myös mahdollisuus saada opiskeluunsa henkilökohtaista tukea kouluttajilta verkkoyhteyden välityksellä.

Opintoihin voi ilmoittautua 1.8.2024-30.4.2025 välisenä aikana. Oppimisalusta (Moodle) aktivoituu noin kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta, jonka jälkeen voit aloittaa opinnot. Huom! ei lomajaksoina; viikko 9, kesä-heinäkuu, viikko 42. Opinnot voi suorittaa itselle sopivaan tahtiin kahden kuukauden kuluessa ilmoittautumisesta. Ilmoittautumisen jälkeen saat lisäohjeita ja opastusta verkko-oppimisalustan eli Moodlen käyttöön. Päättymispäivämäärä on aina merkitty viestiin ja opinnot on suoritettava ennen tätä päivämäärää loppuun.

Kouluttaja

Opintojen vastaavana opettajana toimii TAMKin yliopettaja Tuula-Maria Rintala.
 

Satun tarina: Tie diabeteshoitajaksi aukesi täydennyskouluttautumalla

”Melkein jo odotti aina seuraavaa viikkoa, jolloin aukeasi Tabulaan uusi aihe”,

toteaa Satu Ranta-aho, joka aikoo jatkaa opiskelua myös jatkossa.

Tutustu myös muihin diabetesmoduuleihin!

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Meillä oppiminen on niin hauskaa, että siihen jää koukkuun.