Hyppää pääsisältöön

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen: Diabeteksen hoidon laadun kehittäminen (nonstop-opinto)

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

5 opintopistettä

Toteutusaika

kaksi kuukautta aloituksesta

Hakuaika

1.8.2024-30.4.2025

Hakuaika

Jatkuva haku

Hinta

450 € (sis. ALV 24%)

Kaupunki

Tampere

Opetuksessa käytettävät kielet

suomi

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Verkko-opinnot

Täydennyskoulutuksella varmuutta diabeteshoitotyöhön!

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan diabeteksen hoitotyön kliinistä osaamista ja ohjaustaitoja omahoidon tukemisessa ja hoidonohjauksessa.

Täydennä diabeteshoitotyön osaamistasi jatkuvasti käynnissä olevilla verkko-opinnoilla!

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan diabeteksen hoitotyön kliinistä osaamista ja ohjaustaitoja omahoidon tukemisessa ja hoidonohjauksessa.

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen edellyttää näyttöön perustuvaa välittömän potilastyön osaamista sekä kehittämisosaamista. Täydennyskoulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan diabeteksen hoitotyön kliinistä osaamista ja ohjaustaitoja omahoidon tukemisessa ja hoidonohjauksessa. Koulutuksen osaamiskokonaisuudet sijoittuvat vaatimustasoltaan tasolle 7 (EQF ja NQF), joka vastaa ylemmän ammattikorkeakoulun vaatimustasoa. Järjestämme koulutuksen verkko-opintoina.

Kohderyhmä

Koulutus sopii korkeakoulututkinnon suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille. Koulutus sopii myös vastaavan sosiaali- ja terveysalan opistotason tutkinnon suorittaneille.

Koulutuksen tavoitteet

Opiskelija

  • osaa hyödyntää näyttöön perustuvia hoitosuosituksia, tutkimustietoa ja hyviä käytänteitä diabeteksen hoidon laadun kehittämisessä
  • arvioi vallitsevia hoitokäytäntöjä eettisesti kestävällä tavalla
  • ottaa vastuuta oman työyksikkönsä diabeteksen hoidon laadun kehittämisestä

Koulutuksen sisältö

  • Kansalliset ja kansainväliset diabeteksen hoidon- ja hoidonohjauksen suositukset
  • Kansallinen ja kansainväliset Diabetesrekisterit
  • Jatkuva ladun kehittäminen
  • Laatukriteerit, (tulos, prosessi ja resurssit), laadun mittaaminen ja seuranta
  • Vertaisarviointi ja hyvien käytäntöjen levittäminen organisaation toiminnan ja ammattilaisten kehittämisen työvälineenä

Toteutus

Opintoihin voi ilmoittautua 1.8.2024-30.4.2025 välisenä aikana. Oppimisalusta (Moodle) aktivoituu noin kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta, jonka jälkeen voit aloittaa opinnot. Huom! ei lomajaksoina; viikko 9,kesä-heinäkuu, viikko 42. Opinnot voi suorittaa itselle sopivaan tahtiin kahden kuukauden kuluessa ilmoittautumisesta. Ilmoittautumisen jälkeen saat lisäohjeita ja opastusta verkko-oppimisalustan eli Moodlen käyttöön. Päättymispäivämäärä on aina merkitty viestiin ja opinnot on suoritettava ennen tätä päivämäärää loppuun.

Kouluttaja

Opintojen vastaavana opettajana toimii TAMKin yliopettaja Tuula-Maria Rintala.

Satun tarina: Tie diabeteshoitajaksi aukesi täydennyskouluttautumalla

”Melkein jo odotti aina seuraavaa viikkoa, jolloin aukeasi Tabulaan uusi aihe”, toteaa Satu Ranta-aho, joka aikoo jatkaa opiskelua myös jatkossa.

Tutustu myös muihin diabetesmoduuleihin!

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Meillä pääset kasvamaan tavalla, joka pohjautuu aina ajankohtaiseen tutkittuun tietoon ja todellisen elämän näyttöön.