Hyppää pääsisältöön

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen Diabeteksen hoito vuodeosastolla (nonstop-opinto)

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

5 opintopistettä

Toteutusaika

kaksi kuukautta aloituksesta

Hakuaika

1.8.2024-30.4.2025

Hinta

450 € (sis. alv 24 %)

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Verkko-opinnot

Täydennä diabeteshoitotyön osaamistasi jatkuvasti käynnissä olevilla verkko-opinnoilla!

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan diabeteksen hoitotyön kliinistä osaamista ja ohjaustaitoja omahoidon tukemisessa ja hoidonohjauksessa.

Täydennyskoulutuksella varmuutta diabeteshoitotyöhön!

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan diabeteksen hoitotyön kliinistä osaamista ja ohjaustaitoja omahoidon tukemisessa ja hoidonohjauksessa.
Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen edellyttää näyttöön perustuvaa välittömän potilastyön osaamista sekä kehittämisosaamista. Diabetestyön kliininen osaaminen -täydennyskoulutus koostuu 5 opintopisteen laajuisista moduuleista, joita opiskelija voi valita oman osaamistarpeensa mukaisesti.
Koulutus toteutetaan jatkuvasti käynnissä olevina verkko-opintoina. Ilmoittautumisen jälkeen voit tehdä opinnot omassa tahdissasi kahden kuukauden kuluessa.

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat korkeakoulututkinnon suorittaneet sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt ja ensihoitajat tai vastaavan sosiaali- ja terveysalan opistotason tutkinnon suorittaneet.

Tavoite

Tässä moduulissa saat tietoa diabeteksen hoidosta ja seurannasta diabetesta sairastavan ollessa hoidossa vuodeosastolla.
Tavoitteena on, että koulutuksen käynyt:  

  • ymmärtää, mitkä asiat ovat keskeisiä diabeteksen kannalta vuodeosastohoidon aikana ja hyvän verensokeritasapainon merkityksen diabetesta sairastavan kokonaishoidossa
  • hallitsee diabeteksen hoidon ja seurannan perustan vuodeosastohoidon aikana 
  • osaa suunnitella ja arvioida yksilöllisesti diabetesta sairastavan hoitoa vuodeosastohoidon aikana hyvän verensokeritasapainon ylläpitämiseksi  
  • osaa hyödyntää näyttöön perustuvia hoitosuosituksia, tutkimustietoa ja hyviä käytänteitä diabeteksen hoidossa ja diabetesta sairastavan omahoidon tukemisessa ja ohjaamisessa 
  • osaa arvioida ja kehittää omia ja työyhteisön käytäntöjä diabeteksen hoidossa  

Sisältö

  • diabetes sairautena (hoito ja seuranta)
  • verensokeritasapainoon vaikuttavat tekijät ja niiden merkitys
  • akuutit tilanteet ja niiden hoitaminen
  • vuodeosastohoidon aikaiset diabeteksen hoidon käytännöt
  • diabetesta sairastavan jalkojen ja suun hoito

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan jatkuvina verkko-opintoina. Kyseessä on verkkokurssi, jossa on tehtäviä ja testejä. Suoritusaika verkkokurssille on 2 kuukautta. Osallistujalla on myös mahdollisuus saada opiskeluunsa henkilökohtaista tukea kouluttajilta verkkoyhteyden välityksellä.

Opintoihin voi ilmoittautua 1.8.2024 - 30.4.2025 välisenä aikana. Oppimisalusta (Moodle) aktivoituu noin kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta, jonka jälkeen voit aloittaa opinnot. Huom! ei lomajaksoina; viikko 9, kesä-heinäkuu, viikko 42.
Opinnot voi suorittaa itselle sopivaan tahtiin kahden kuukauden kuluessa ilmoittautumisesta. Ilmoittautumisen jälkeen saat lisäohjeita ja opastusta verkko-oppimisalustan eli Moodlen käyttöön. Päättymispäivämäärä on aina merkitty viestiin ja opinnot on suoritettava ennen tätä päivämäärää loppuun.

Kouluttaja

Tuula-Maria Rintala, yliopettaja