Hyppää pääsisältöön

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen: Omahoidon tukeminen ja hoidonohjaus (nonstop-opinto)

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

5 opintopistettä

Toteutusaika

kaksi kuukautta aloituksesta

Hakuaika

1.8.2024-30.4.2025

Hinta

450 € (sis. ALV 24 %)

Kaupunki

Tampere

Tiedekunta tai osaamisyksikkö

Sosiaali- ja terveysala

Opetuksessa käytettävät kielet

suomi

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Verkko-opinnot

Täydennyskoulutuksella varmuutta diabeteshoitotyöhön!

Täydennä diabeteshoitotyön osaamistasi jatkuvasti käynnissä olevilla verkko-opinnoilla! Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan diabeteksen hoitotyön kliinistä osaamista ja ohjaustaitoja omahoidon tukemisessa ja hoidonohjauksessa.

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen edellyttää näyttöön perustuvaa välittömän potilastyön osaamista sekä kehittämisosaamista. Diabetestyön kliininen osaaminen -täydennyskoulutus koostuu 5 opintopisteen laajuisista moduuleista, joita opiskelija voi valita oman osaamistarpeensa mukaisesti.

Koulutus toteutetaan jatkuvasti käynnissä olevina verkko-opintoina. Ilmoittautumisen jälkeen voit tehdä opinnot omassa tahdissasi kahden kuukauden kuluessa.

Kohderyhmä:

Koulutuksen kohderyhmänä ovat korkeakoulututkinnon suorittaneet sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt ja ensihoitajat tai vastaavan sosiaali- ja terveysalan opistotason tutkinnon suorittaneet.

Tavoitteena on, että koulutuksen käynyt:

 • hallitsee eri-ikäisten diabetesta sairastavien hoidonohjauksen ja omahoidon tukemisen
 • osaa analysoida ja arvioida diabetesta sairastavan elämänlaatuun yhteydessä olevia tekijöitä ja niiden merkitystä hoitoon sitoutumisessa ja omahoidon onnistumisessa
 • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida diabetesta sairastavan asiakaslähtöistä, tavoitteellista ja näyttöön perustuvaa hoidonohjausta 
 • osaa arvioida ja kehittää hoidonohjausta ja omahoidon tukemista moniammatillisessa yhteistyössä vaikuttavuuden näkökulmasta
 • osaa analysoida, arvioida ja kehittää omia ja työyhteisön ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja

Koulutuksen sisällöt:

 • omahoitoon sitoutuminen ja hoidossa jaksaminen 
 • diabetes, elämänlaatu ja voimaantuminen 
 • diabetekseen ja sen hoitoon liittyvät pelot 
 • psykososiaalinen tukeminen 
 • oppiminen ja siihen vaikuttavat tekijät 
 • hoidonohjauksen erilaiset menetelmät ja arviointi 
 • hoidonohjaajana kehittyminen 
 • moniammatillinen yhteistyö, verkoston merkitys omahoidon tukemisessa

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan jatkuvina verkko-opintoina. Kyseessä on verkkokurssi, jossa on tehtäviä, testejä ja keskusteluja. Suoritusaika verkkokurssille on 2 kuukautta. Osallistujalla on myös mahdollisuus saada opiskeluunsa henkilökohtaista tukea kouluttajilta verkkoyhteyden välityksellä.

Opintoihin voi ilmoittautua 1.8.2024-30.4.2025 välisenä aikana.
Oppimisalusta (Moodle) aktivoituu noin kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta, jonka jälkeen voit aloittaa opinnot. Huom! ei lomajaksoina; viikko 9, kesä-heinäkuu, viikko 42.

Opinnot voi suorittaa itselle sopivaan tahtiin kahden kuukauden kuluessa ilmoittautumisesta. Ilmoittautumisen jälkeen saat lisäohjeita ja opastusta verkko-oppimisalustan eli Moodlen käyttöön. Päättymispäivämäärä on aina merkitty viestiin ja opinnot on suoritettava ennen tätä päivämäärää loppuun.

Kouluttaja:

Tuula-Maria Rintala, yliopettaja
 

Satun tarina: Tie diabeteshoitajaksi aukesi täydennyskouluttautumalla

”Melkein jo odotti aina seuraavaa viikkoa, jolloin aukeasi Tabulaan uusi aihe”, toteaa Satu Ranta-aho, joka aikoo jatkaa opiskelua myös jatkossa.

Tutustu myös muihin diabetesmoduuleihin!

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Meillä pääset kasvamaan tavalla, joka pohjautuu aina ajankohtaiseen tutkittuun tietoon ja todellisen elämän näyttöön.