Hyppää pääsisältöön

Vertaistuki

Tampereen yliopisto ja TAMK

Tampereen yliopiston opiskelijoille on tarjolla monia erilaisia tukimuotoja ja ohjauspalveluita. Yksi tärkeimmistä opiskelijoiden tuen muodoista on muilta opiskelijoilta saatava vertaistuki. Vertaistuki on monesti epävirallista; opiskelukavereilta tai samoja kursseja käyviltä kanssaopiskelijoilta saatavia vinkkejä, neuvoja ja apua. Yliopistolla on kuitenkin myös virallistettuja vertaistuen muotoja, jotka esitellään tällä sivulla.

Jos kaipaat tukea opiskeluelämässä pärjäämiseen, hyvinvointiisi tai haluat tavata uusia ihmisiä yliopisto-opintojesi lomassa, niin lähde rohkeasti mukaan vertaistuen ryhmiin! Jos olet kiinnostunut auttamaan opiskelutovereitasi, niin tule mukaan vertaisohjaajaksi! Moni vertaistuen toiminnoista on opinnollistettu, eli saat ohjaajana toimimisesta opintopisteitä ja pääset kehittämään työelämätaitojasi. Vertaisohjaajat saavat tehtäviinsä koulutuksen.

Muistathan lisäksi, että pääset juttelemaan opintoneuvojan kanssa Navigaattorin chatissa. Chatin löydät Navigaattorin sivulta Opiskelijan käsikirjassa. Chat aukeaa sivun oikeaan laitaan päivystysaikoina ilmestyvästä painikkeesta. 

Tuutorointi

Tampereen yliopistossa jokaiselle aloittavalle perustutkinto-opiskelijalle nimetään opintojen alkuvaihetta tukemaan opiskelijatuutori. Tuutori on kokeneempi, usein saman alan, opiskelija, jonka tehtävänä on tutustuttaa uusi opiskelija Tampereen yliopistoon, opiskelijayhteisöön ja korkeakoulumme tapoihin. Tuutori on usein ensimmäinen kanssaopiskelija, jonka uusi opiskelija lukukauden alussa tapaa.

Tuutorointi järjestetään yliopiston, Tampereen ylioppilaskunnan (TREY) sekä opiskelijajärjestöjen yhteistyönä. Tuutorointia tarjotaan niin suomen- kuin englanninkielisissäkin tutkinto-ohjelmissa aloittaville opiskelijoille. Lisäksi vaihto-opiskelijoille nimetään omat tuutorit.

  • Tuutoriksi: Niin kansallinen kuin kansainvälinenkin opiskelijatuutorointi ovat opetussuunnitelmaan kirjattuja opintojaksoja, joiden suorittamisesta saa opintopisteitä. Tuutorit koulutetaan tehtäväänsä. Tuutoriksi hakeudutaan TREYn tuutorihakulomakkeen kautta. 

Lue lisää opiskelijatuutoroinnista TREYn Tuutorointi-sivulta!

Liikuntatuutorointi

Liikuntatuutori toimii korkeakouluyhteisössä opiskelijoiden vertaistukena mahdollistaen liikuntaharrastuksia ja kannustaen liikkumaan. Liikuntatuutorointia voi tehdä killan/ainejärjestön liikuntavastaavana, urheiluseuran/lajijaoston toimihenkilönä tai yksittäisenä opiskelijana.

Liikuntatuutori voi esimerkiksi aktivoida opiskelijoita vuoroille ja tapahtumiin, mahdollistaa lajijaoston toimintaa, järjestää tapahtumia tai avustaa SportUnin palveluita. Liikuntatuutorit ovat siis yhteisömme liikuttajia ja urheilupalveluiden asiantuntijoita, joita saatat kohdata erilaisissa liikunnallisissa ympäristöissä.

  • Liikuntatuutoriksi: Liikuntatuutoritoimintaa koordinoi SportUni. Liikuntatuutoreita haetaan kahdesti vuodessa.

Lue lisää liikuntatuutoroinnin opintojaksosta Opiskelijan oppaasta!

Hyvinvoinnin ja jaksamisen vertaistuki

Opintojen aikana saatat kohdata erilaisia haasteita omassa hyvinvoinnissasi tai jaksamisessasi. Nämä tilanteet eivät välttämättä johdu suoraan opinnoistasi, mutta ne voivat silti asettaa opintiellesi esteitä. Yliopistolla on tarjolla erilaisia tukimuotoja hyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi, ja näihin haasteisiin pureudutaan myös vertaistuen kautta.

1) Myötätuntomentorointi:

Nyyti ry:n Myötätuntoa korkeakouluihin -hankkeessa kehitetty opiskelijoiden myötätuntomentorointi vertaisryhmissä käynnistettiin Tampereen yliopistossa keväällä 2022. Ryhmät ovat opiskelijoiden vertaisryhmiä, joissa kohdataan mukavassa ilmapiirissä ja tutustutaan yhdessä myötätunnon ja itsemyötätunnon mahdollisuuksiin ja haasteisiin sekä vahvistetaan yhteistä kykyämme myötätuntoiseen asenteeseen ja toimintaan. Myötätuntomentorointi tarjoaa yhden mahdollisuuden kohdata toisia, keskustella kasvotusten opiskelijatovereiden kanssa ja keskittyä hyvään sekä sellaisiin asioihin, mihin voi vaikuttaa. Ryhmän toimintaan kuuluu yhteistä keskustelua myötätuntoon liittyvistä aiheista sekä muun muassa myötätuntoiseen vuorovaikutukseen ja itsemyötätuntoon liittyviä harjoituksia.

Ryhmien vertaisohjaajat koulutetaan tehtävään. Vertaisohjaajina toimivat yhteiskuntatutkimuksen, luokanopettajan koulutuksen ja sosiaalityön koulutuksen opiskelijat, jotka saavat toiminnasta myös opintopisteitä.

Lue kevään 2022 myötätuntomentoroinnista ja katso video Intrassa! 

2) Opiskelijan kompassi:

Vertaistuen toimintoja on liitetty myös osaksi Opiskelijan Kompassi -verkko-ohjelmaa. Kompassissa opiskelijat saavat työkaluja erilaisten haasteiden kohtaamiseen ja selvittämiseen opiskeluaikana. Ohjelman sisältöihin on mahdollista tutustua itseohjautuvasti, mutta tarjolla on myös opintopisteellisiä toteutuksia, joissa Kompassin ydinteemoja käydään eri tavoin läpi. 2 opintopisteen toteutukseen kuuluu hyvinvointivalmennuksia (joko yksilöpohjaisia tai ryhmävalmennuksia), joita toteuttavat psykologian maisteriopiskelijat. Ilmoittaudu mukaan SISUssa, jos olet kiinnostunut!

Tutustu Opiskelijan Kompassiin ja hyvinvointivalmennuksiin Opiskelijan käsikirjassa!

3) Matalan kynnyksen vertaistukipajat alkoholisuhteesta

Tampereen yliopisto haluaa tarjota opiskelijoille tilaisuuden pohtia alkoholisuhdettaan ja juomistottumuksiaan vertaistukiryhmässä. Osallistuaksesi sinulla ei tarvitse olla päihdeongelmaa, vaan olet tervetullut keskustelemaan matalalla kynnyksellä ja ennaltaehkäisevästi. Vetäjinä toimivat yliopiston opiskelijoiden päihdeyhdyshenkilö Liisa Ikkala-Toiviainen ja opintopsykologiharjoittelija Julia Sangervo

Opiskelun vertaistuki

1) Opiskelutaitopajat:

Opiskelun vertaistuen on tarkoitus tarjota opiskelijoille mahdollisuus oppia uusia tapoja edistää omia opintojaan, motivoida tarttumaan tehtäviin ja löytämään ryhmiä, joissa omat hommat etenevät tehokkaammin kuin yksin opiskellessa.

Opiskelutaitopajoihin osallistumalla pääset tutustumaan opiskelutaitoihin, oppimaan uutta sekä keskustelemaan muiden opiskelijoiden kanssa. Tapaamisissa perehdytään tunnin verran vaihtuviin opiskelutaitojen teemoihin. Sen jälkeen opiskellaan 1,5 tuntia Pomodoro-opiskelutekniikkaa hyödyntäen. Toimintaa vetävät vertaisohjaajat, eli se perustuu omien kokemusten jakamiselle sekä yhdessä tekemiselle. Ryhmien vertaisohjaajat koulutetaan tehtävään. Vertaisohjaajina toimivat yhteiskuntatutkimuksen ja sosiaalityön koulutuksen opiskelijat, jotka saavat toiminnasta myös opintopisteitä. 

2) Vertaistukitoimintaa neuropsykiatrisella kirjolla oleville (VENE)

Tule mukaan neuropsykiatrisella kirjolla oleville opiskelijoiden vertaistukitoimintaan jakamaan ajatuksia ja kokemuksia sekä tapaamaan muita neuropsykiatrisella kirjolla olevia opiskelijoita. Toiminta on suunnattu opiskelijalle, jolla on tai epäilee autismin piirteitä, ADHD:ta/ADD:tä tai jotain muuta nepsypsykiatriseen kirjoon kuuluvaa. Diagnoosia ei tarvitse olla, jotta voi osallistua toimintaan. Vetäjänä toimii Yhteisten ohjauspalveluiden koordinaattori.

3) LUKI-vertaistapaamiset

Tuntuvatko lukemiseen tai kirjoittamiseen liittyvät pulmat häiritsevän opiskelua? Mietitkö keinoja, mitkä voisivat tukea oppimista? Haluaisitko kuulla, mitä muut opiskelijat ovat kokeilleet ja hyväksi havainneet? Tule tapaamaan opiskelukavereita, jotka pohtivat samoja asioita. Vetäjänä toimii yksilöllisten opiskelujärjestelyjen asiantuntija & opinto-ohjaaja yhteisistä ohjauspalveluista.

  • Mukaan LUKI-vertaistapaamisiin: Lue lisää Intrassa! Seuraavat tapaamiset järjestetään mahdollisesti kevään 2023 aikana, seuraa Intran uutisointia!

4) Muistathan myös oman tiedekuntasi opintoneuvojat yhtenä tuen lähteenä muun muassa Sisu-asioissa! Löydät opintoneuvojien yhteystiedot Opiskelijan käsikirjasta.

Vapaa-ajan vertaistuki

Opiskelun sujuminen ja hyvinvointi nojaavat vahvasti mielekkääseen kokonaisvaltaiseen opiskelijaelämään. Kavereiden ja vapaa-ajan aktiviteettien löytäminen ei kuitenkaan aina ole mutkatonta. Yliopistoyhteisömme tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia löytää uusia tuttavuuksia sekä kiinnostavaa tekemistä. 

1) Kahdenkeskistä opiskelu- ja kaveriseuraa voit etsiä ja löytää koko yliopistolle avoimesta StudyBuddy -Moodlesta! Liity Moodle-alueelle, lisää sinne oma ilmoituksesi ja vastaa muiden jättämiin viesteihin. 

2) Yhteisössämme vapaa-ajan vertaistukea ovat tarjonneet jo pitkään lukuisat ainejärjestöt, killat ja harrastejärjestöt. Järjestötoimintaan mukaan lähteminen on antoisaa, opettavaista ja mukavaa vapaa-ajan tekemistä, ja järjestöissä pääset vaikuttamaan aktiivisesti opiskelijoiden arkeen yliopistolla.

Tutustu TREYn piirissä toimiviin ainejärjestöihin, kiltoihin ja harrastekerhoihi ylioppilaskunnan sivuilla!

Julkaistu: 2.12.2021
Päivitetty: 26.1.2023