Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Vertaistuki

Tampereen yliopiston opiskelijoille on tarjolla monia erilaisia tukimuotoja ja ohjauspalveluita. Yksi tärkeimmistä opiskelijoiden tuen muodoista on muilta opiskelijoilta saatava vertaistuki. Vertaistuki on monesti epävirallista; opiskelukavereilta tai samoja kursseja käyviltä kanssaopiskelijoilta saatavia vinkkejä, neuvoja ja apua. Yliopistolla on kuitenkin myös virallistettuja vertaistuen muotoja, jotka esitellään tällä sivulla.

Jos kaipaat tukea opiskeluelämässä pärjäämiseen, hyvinvointiisi tai haluat tavata uusia ihmisiä yliopisto-opintojesi lomassa, niin lähde rohkeasti mukaan vertaistuen ryhmiin! Jos olet kiinnostunut auttamaan opiskelutovereitasi, niin tule mukaan vertaisohjaajaksi! Moni vertaistuen toiminnoista on opinnollistettu, eli saat ohjaajana toimimisesta opintopisteitä ja pääset kehittämään työelämätaitojasi. Vertaisohjaajat saavat tehtäviinsä koulutuksen.

Muistathan, että voit jutella opintoneuvojan kanssa myös Navigaattorissa (ajanvaraukseton matalan kynnyksen ohjaus & tuki): Navigaattori neuvoo -päivystyksissä & Navigaattorin Jodel 'Ask Me Anything' -päivystyksissä.

Tuutorointi

1) Tuutorointi

Tampereen yliopistossa jokaiselle aloittavalle perustutkinto-opiskelijalle nimetään opintojen alkuvaihetta tukemaan opiskelijatuutori. Tuutori on kokeneempi, usein saman alan, opiskelija, jonka tehtävänä on tutustuttaa uusi opiskelija Tampereen yliopistoon, opiskelijayhteisöön ja korkeakoulumme tapoihin. Tuutori on usein ensimmäinen kanssaopiskelija, jonka uusi opiskelija lukukauden alussa tapaa.

Tuutorointi järjestetään yliopiston, Tampereen ylioppilaskunnan (TREY) sekä opiskelijajärjestöjen yhteistyönä. Tuutorointia tarjotaan niin suomen- kuin englanninkielisissäkin tutkinto-ohjelmissa aloittaville opiskelijoille. Lisäksi vaihto-opiskelijoille nimetään omat tuutorit.

  • Tuutoriksi: Niin kansallinen kuin kansainvälinenkin opiskelijatuutorointi ovat opetussuunnitelmaan kirjattuja opintojaksoja, joiden suorittamisesta saa opintopisteitä. Tuutorit koulutetaan tehtäväänsä. Tuutoriksi hakeudutaan TREYn tuutorihakulomakkeen kautta. 
  • Tutustu: Lue lisää opiskelijatuutoroinnista TREYn Tuutorointi-sivulta!

2) Liikuntatuutorointi

Liikuntatuutori toimii korkeakouluyhteisössä opiskelijoiden vertaistukena mahdollistaen liikuntaharrastuksia ja kannustaen liikkumaan. Liikuntatuutorointia voi tehdä killan/ainejärjestön liikuntavastaavana, urheiluseuran/lajijaoston toimihenkilönä tai yksittäisenä opiskelijana.

Liikuntatuutori voi esimerkiksi aktivoida opiskelijoita vuoroille ja tapahtumiin, mahdollistaa lajijaoston toimintaa, järjestää tapahtumia tai avustaa SportUnin palveluita. Liikuntatuutorit ovat siis yhteisömme liikuttajia ja urheilupalveluiden asiantuntijoita, joita saatat kohdata erilaisissa liikunnallisissa ympäristöissä.

Hyvinvoinnin ja jaksamisen vertaistuki

Opintojen aikana saatat kohdata erilaisia haasteita omassa hyvinvoinnissasi tai jaksamisessasi. Nämä tilanteet eivät välttämättä johdu suoraan opinnoistasi, mutta ne voivat silti asettaa opintiellesi esteitä. Yliopistolla on tarjolla erilaisia tukimuotoja hyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi, ja näihin haasteisiin pureudutaan myös vertaistuen kautta.

1) Myötätuntomentorointi

Myötätuntomentorointi on alun perin kehitetty Nyyti ry:n Myötätuntoa korkeakouluihin -hankkeessa. Ryhmät ovat opiskelijoiden vertaisryhmiä, joissa kohdataan mukavassa ilmapiirissä ja tutustutaan yhdessä myötätunnon ja itsemyötätunnon mahdollisuuksiin ja haasteisiin sekä vahvistetaan yhteistä kykyämme myötätuntoiseen asenteeseen ja toimintaan. Myötätuntomentorointi tarjoaa yhden mahdollisuuden kohdata toisia, keskustella kasvotusten opiskelijatovereiden kanssa ja keskittyä hyvään sekä sellaisiin asioihin, mihin voi vaikuttaa. Ryhmän toimintaan kuuluu yhteistä keskustelua myötätuntoon liittyvistä aiheista sekä muun muassa myötätuntoiseen vuorovaikutukseen ja itsemyötätuntoon liittyviä harjoituksia. Osallistumisesta saa yhden opintopisteen. 

Ryhmien vertaisohjaajat koulutetaan tehtävään. Vertaisohjaajina toimivat yhteiskuntatutkimuksen, luokanopettajan koulutuksen ja sosiaalityön koulutuksen opiskelijat, jotka saavat toiminnasta myös opintopisteitä. 

  • Mukaan myötätuntomentoroinnin ryhmiin: Seuraavat myötätuntomentoroinnin ryhmät järjestetään keväällä 2025, ilmoittautuminen aukeaa alkuvuodesta 2025. Seuraa Intran uutisointia!
  • Myötätuntomentoroiksi (vertaisohjaajaksi): Seuraava haku on syksyllä 2024. Seuraa Intran uutisointia!
  • Tutustu: Lue kevään 2024 myötätuntomentoroinnista!

2) Opiskelijan kompassi

Vertaistuen toimintoja on liitetty myös osaksi Opiskelijan Kompassi -verkko-ohjelmaa. Kompassissa opiskelijat saavat työkaluja erilaisten haasteiden kohtaamiseen ja selvittämiseen opiskeluaikana. Ohjelman sisältöihin on mahdollista tutustua itseohjautuvasti, mutta tarjolla on myös opintopisteellisiä toteutuksia, joissa Kompassin ydinteemoja käydään eri tavoin läpi. 2 opintopisteen toteutukseen kuuluu hyvinvointivalmennuksia (joko yksilöpohjaisia tai ryhmävalmennuksia), joita toteuttavat psykologian maisteriopiskelijat. Ilmoittaudu mukaan SISUssa, jos olet kiinnostunut!

Opiskelun vertaistuki

Opiskelujen aikana voi tulla kuitenkin eteen monenlaisia opiskelun käytäntöihin ja itse opiskelemiseen liittyviä kysymyksiä sekä avun tarpeita. Yliopistolla on tarjolla erilaisia tukimuotoja opiskelun tueksi, ja näihin haasteisiin pureudutaan myös vertaistuen kautta.

1) Opinnäyterupeama

Poikkitieteellistä vertaisohjaajien toteuttamaa vertaisryhmätoimintaa opinnäytetöiden aikaansaamisen tueksi, joka toteutetaan viikonlopputapahtumina. Avoin kaikille opiskelijoille opinnäytetyövaiheesta tai oppialasta riippumatta. Erityisesti opiskelijoille, joilla on aikaansaamisen ja aikatauluttamisen haasteita tai työn ja muun elämän yhdistämisen pulmia

  • Mukaan opinnäyterupeamaan: Seuraavat ryhmät järjestetään todennäköisesti syksyllä 2024. Seuraa Intran uutisointia!
  • Tutustu: Lue syksyn 2023 toiminnasta.

2) Vertaistukitoimintaa neuromoninaisille opiskelijoille (VENE)

Tule mukaan neuromoninaisten opiskelijoiden vertaistukitoimintaan jakamaan ajatuksia ja kokemuksia sekä tapaamaan muita neuromoninaisia opiskelijoita. Toiminta on suunnattu opiskelijalle, jolla on tai joka epäilee autismikirjon piirteitä, ADHD:ta, ADD:tä, Tourettea tai sensorisen intergaation häiriötä. Diagnoosia ei tarvitse olla, jotta voi osallistua toimintaan. Vetäjänä toimii Yhteisten ohjauspalveluiden koordinaattori.

3) Nivelvaiheen pienryhmäohjaus neuromoninaisille opiskelijoille (JOLLA) -pilotti

JOLLA on nivelvaiheen pienryhmäohjausta neuromoninaisille opiskelijoille. Pilotti on suunnattu opintonsa juuri aloittaville neuromoninaisille opiskelijoille. Se kokoaa yhteen saman alan tai rinnakkaisalojen neuromoninaisia opiskelijoita pienryhmäohjaukseen. Ilmoittaudu mukaan pienryhmäohjaukseen! 

4) Tiedekuntien opintoneuvojat

Muistathan myös oman tiedekuntasi opintoneuvojat yhtenä tuen lähteenä muun muassa Sisu-asioissa!

Vapaa-ajan vertaistuki

Opiskelun sujuminen ja hyvinvointi nojaavat vahvasti mielekkääseen kokonaisvaltaiseen opiskelijaelämään. Kavereiden ja vapaa-ajan aktiviteettien löytäminen ei kuitenkaan aina ole mutkatonta. Yliopistoyhteisömme tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia löytää uusia tuttavuuksia sekä kiinnostavaa tekemistä. 

1) StudyBuddy -Moodle

Kahdenkeskistä opiskelu- ja kaveriseuraa voit etsiä ja löytää koko yliopistolle avoimesta StudyBuddy -Moodlesta. Liity Moodle-alueelle, lisää sinne oma ilmoituksesi ja vastaa muiden jättämiin viesteihin. 

2) TREYn opiskelijajärjestöt

Yhteisössämme vapaa-ajan vertaistukea ovat tarjonneet jo pitkään lukuisat ainejärjestöt, killat ja harrastejärjestöt. Järjestötoimintaan mukaan lähteminen on antoisaa, opettavaista ja mukavaa vapaa-ajan tekemistä, ja järjestöissä pääset vaikuttamaan aktiivisesti opiskelijoiden arkeen yliopistolla.

3) Puhutaan suomea! -keskusteluklubi:

Suomenkielinen keskusteluklubi. Tarjoamme rennon ja ystävällisen ympäristön kaikentasoisille suomen kielen oppijoille sekä äidinkielenään puhuville, jotka ovat kiinnostuneita saamaan kansainvälisiä ystäviä ja auttamaan heitä harjoittelemaan.

Julkaistu: 2.12.2021
Päivitetty: 19.4.2024