Hyppää pääsisältöön

Vertaistuki

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopiston opiskelijoille on tarjolla monia erilaisia tukimuotoja ja ohjauspalveluita. Yksi tärkeimmistä opiskelijoiden tuen muodoista on muilta opiskelijoilta saatava vertaistuki.

Vertaistuki on monesti epävirallista; opiskelukavereilta tai samoja kursseja käyviltä kanssaopiskelijoilta saatavia vinkkejä, neuvoja ja apua. Yliopistolla on kuitenkin myös virallistettuja vertaistuen muotoja, jotka esitellään tässä artikkelissa. Jos kaipaat tukea opiskeluelämässä pärjäämiseen, hyvinvointiisi tai haluat tavata uusia ihmisiä yliopisto-opintojesi lomassa, niin lähde rohkeasti mukaan vertaistuen ryhmiin!

Jos olet kiinnostunut auttamaan opiskelutovereitasi, niin tule mukaan vertaisohjaajaksi! Moni vertaistuen toiminnoista on opinnollistettu, eli saat ohjaajana toimimisesta opintopisteitä ja pääset kehittämään työelämätaitojasi. Vertaisohjaajat saavat tehtäviinsä koulutuksen.

Muistathan lisäksi, että pääset juttelemaan opintoneuvojan kanssa Navigaattorin chatissa. Chat-ikkuna aukeaa Navigaattorin sivulle päivystysaikoina ilmestyvästä chat-palkista. 

Tuutorointi

Tampereen yliopistossa jokaiselle aloittavalle perustutkinto-opiskelijalle nimetään opintojen alkuvaihetta tukemaan opiskelijatuutori. Tuutori on kokeneempi, usein saman alan, opiskelija, jonka tehtävänä on tutustuttaa uusi opiskelija Tampereen yliopistoon, opiskelijayhteisöön ja korkeakoulumme tapoihin. Tuutori on usein ensimmäinen kanssaopiskelija, jonka uusi opiskelija lukukauden alussa tapaa.

Tuutorointi järjestetään yliopiston, Tampereen ylioppilaskunnan (TREY) sekä opiskelijajärjestöjen yhteistyönä. Tuutorointia tarjotaan niin suomen- kuin englanninkielisissäkin tutkinto-ohjelmissa aloittaville opiskelijoille. Lisäksi vaihto-opiskelijoille nimetään omat tuutorit.

  • Tuutoriksi: Niin kansallinen kuin kansainvälinenkin opiskelijatuutorointi ovat opetussuunnitelmaan kirjattuja opintojaksoja, joiden suorittamisesta saa opintopisteitä. Tuutorit koulutetaan tehtäväänsä. Tuutoriksi hakeudutaan TREYn tuutorihakulomakkeen kautta. 

Lue lisää opiskelijatuutoroinnista TREYn Tuutorointi-sivulta!

Liikuntatuutorointi

Liikuntatuutori toimii korkeakouluyhteisössä opiskelijoiden vertaistukena mahdollistaen liikuntaharrastuksia ja kannustaen liikkumaan. Liikuntatuutorointia voi tehdä killan/ainejärjestön liikuntavastaavana, urheiluseuran/lajijaoston toimihenkilönä tai yksittäisenä opiskelijana.

Liikuntatuutori voi esimerkiksi aktivoida opiskelijoita vuoroille ja tapahtumiin, mahdollistaa lajijaoston toimintaa, järjestää tapahtumia tai avustaa SportUnin palveluita. Liikuntatuutorit ovat siis yhteisömme liikuttajia ja urheilupalveluiden asiantuntijoita, joita saatat kohdata erilaisissa liikunnallisissa ympäristöissä.

  • Liikuntatuutoriksi: Liikuntatuutoritoimintaa koordinoi SportUni. Liikuntatuutoreita haetaan kahdesti vuodessa.

Lue lisää liikuntatuutoroinnin opintojaksosta Opiskelijan oppaasta!

Hyvinvoinnin ja jaksamisen vertaistuki

Opintojen aikana saatat kohdata erilaisia haasteita omassa hyvinvoinnissasi tai jaksamisessasi. Nämä tilanteet eivät välttämättä johdu suoraan opinnoistasi, mutta ne voivat silti asettaa opintiellesi esteitä. Yliopistolla on tarjolla erilaisia tukimuotoja hyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi, ja näihin haasteisiin pureudutaan myös vertaistuen kautta.

1) Myötätuntomentorointi:

Nyyti ry:n Myötätuntoa korkeakouluihin -hankkeessa kehitetty opiskelijoiden myötätuntomentorointi vertaisryhmissä käynnistettiin Tampereen yliopistossa keväällä 2022. Ryhmät ovat opiskelijoiden vertaisryhmiä, joissa kohdataan mukavassa ilmapiirissä ja tutustutaan yhdessä myötätunnon ja itsemyötätunnon mahdollisuuksiin ja haasteisiin sekä vahvistetaan yhteistä kykyämme myötätuntoiseen asenteeseen ja toimintaan. Myötätuntomentorointi tarjoaa yhden mahdollisuuden kohdata toisia, keskustella kasvotusten opiskelijatovereiden kanssa ja keskittyä hyvään sekä sellaisiin asioihin, mihin voi vaikuttaa. Ryhmän toimintaan kuuluu yhteistä keskustelua myötätuntoon liittyvistä aiheista sekä muun muassa myötätuntoiseen vuorovaikutukseen ja itsemyötätuntoon liittyviä harjoituksia.

Ryhmien vertaisohjaajat koulutetaan tehtävään. Vertaisohjaajina toimivat yhteiskuntatutkimuksen, luokanopettajan koulutuksen ja sosiaalityön koulutuksen opiskelijat, jotka saavat toiminnasta myös opintopisteitä.

  • Mukaan myötätuntomentoroinnin ryhmiin: uudet myötätuntomentorointiryhmät käynnistyvät keväällä 2023. Ilmoittautuminen ryhmiin aukeaa vuoden 2023 alussa, seuraa Intran viestintää.
  • Myötätuntomentoroiksi, vertaisohjaajaksi: Vertaisohjaajia haetaan taas syksyn 2022 aikana. Seuraa Intran uutisointia! 

Lue kevään 2022 myötätuntomentoroinnista ja katso video

2) Opiskelijan kompassi:

Vertaistuen toimintoja on liitetty myös osaksi Opiskelijan Kompassi -verkko-ohjelmaa. Kompassissa opiskelijat saavat työkaluja erilaisten haasteiden kohtaamiseen ja selvittämiseen opiskeluaikana. Ohjelman sisältöihin on mahdollista tutustua itseohjautuvasti, mutta tarjolla on myös opintopisteellisiä toteutuksia, joissa Kompassin ydinteemoja käydään eri tavoin läpi. 2 opintopisteen toteutukseen kuuluu hyvinvointivalmennuksia (joko yksilöpohjaisia tai ryhmävalmennuksia), joita toteuttavat psykologian maisteriopiskelijat. Ilmoittaudu mukaan SISUssa, jos olet kiinnostunut!

  • Mukaan Opiskelijan kompassin hyvinvointivalmennukseen: Lue lisää täältä.

Tutustu Opiskelijan Kompassiin ja hyvinvointivalmennuksiin Opiskelijan käsikirjassa!

Opiskelun vertaistuki

Opiskelun vertaistuen on tarkoitus tarjota opiskelijoille mahdollisuus oppia uusia tapoja edistää omia opintojaan, motivoida tarttumaan tehtäviin ja löytämään ryhmiä, joissa omat hommat etenevät tehokkaammin kuin yksin opiskellessa.

Opiskelutaitopajoihin osallistumalla pääset tutustumaan opiskelutaitoihin, oppimaan uutta sekä keskustelemaan muiden opiskelijoiden kanssa. Tapaamisissa perehdytään tunnin verran vaihtuviin opiskelutaitojen teemoihin. Sen jälkeen opiskellaan 1,5 tuntia Pomodoro-opiskelutekniikkaa hyödyntäen. Toimintaa vetävät vertaisohjaajat, eli se perustuu omien kokemusten jakamiselle sekä yhdessä tekemiselle. Ryhmien vertaisohjaajat koulutetaan tehtävään. Vertaisohjaajina toimivat yhteiskuntatutkimuksen ja sosiaalityön koulutuksen opiskelijat, jotka saavat toiminnasta myös opintopisteitä. 

  • Mukaan opiskelutaitopajoihin: aikataulut löydät Intran tapahtumasta tästä linkistä.
  • Vertaisohjaajaksi opiskelutaitopajoihin: Vertaisohjaajia haetaan seuraavan kerran kevään 2023 aikana. Seuraathan Intran uutisointia!

Muistathan myös oman tiedekuntasi opintoneuvojat yhtenä tuen lähteenä muun muassa Sisu-asioissa!

Vapaa-ajan vertaistuki

Opiskelun sujuminen ja hyvinvointi nojaavat vahvasti mielekkääseen kokonaisvaltaiseen opiskelijaelämään. Kavereiden ja vapaa-ajan aktiviteettien löytäminen ei kuitenkaan aina ole mutkatonta. Yliopistoyhteisömme tarjoaa onneksi paljon erilaisia mahdollisuuksia löytää uusia tuttavuuksia sekä kiinnostavaa tekemistä. 

1) Kahdenkeskistä opiskelu- ja kaveriseuraa voit etsiä ja löytää koko yliopistolle avoimesta StudyBuddy -Moodlesta! Liity Moodle-alueelle, lisää sinne oma ilmoituksesi ja vastaa muiden jättämiin viesteihin. 

2) Yhteisössämme vapaa-ajan vertaistukea ovat tarjonneet jo pitkään lukuisat ainejärjestöt, killat ja harrastejärjestöt. Järjestötoimintaan mukaan lähteminen on antoisaa, opettavaista ja mukavaa vapaa-ajan tekemistä, ja järjestöissä pääset vaikuttamaan aktiivisesti opiskelijoiden arkeen yliopistolla.

Tutustu TREYn piirissä toimiviin ainejärjestöihin, kiltoihin ja harrastekerhoihin!

3) Vapaa-ajan ryhmätoimintaa järjestetään korkeakouluyhteisössä monien toimijoiden yhteistyönä. Toiminnan tarkoituksena on tarjota kaikille opiskelijoille mielekkäitä vapaa-ajan aktiviteetteja ja mahdollisuuksia kohdata muita opiskelijoita epämuodollisessa ympäristössä.

  • Mukaan vapaa-ajan ryhmätoimintaan: Kurkista Learning Labin kalenteriin.
  • Vertaisohjaajaksi, seuraluotsiksi vapaa-ajan ryhmätoimintaan: Jos olet itse kiinnostunut järjestämään toimintaa jonkin tietyn tekemisen ympärille niin voit ryhtyä Learning Labin seuraluotsiksi ja saada toiminnasta opintopisteitä. Ilmoittautu seuraluotsiksi tämän linkin kautta!
Julkaistu: 2.12.2021
Päivitetty: 26.9.2022