Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Opiskelijan Kompassi

Opiskelijan kompassi on Jyväskylän yliopiston kehittämä, tutkitusti toimiva verkkopohjainen hyvinvointi- ja elämäntaito-ohjelma, joka on ollut käytössä Tampereen yliopistossa toukokuusta 2021 alkaen. Opiskelijan kompassi tarjoaa näkökulmia, keinoja ja konkreettisia työkaluja erilaisiin arkipäiväisiin ongelmiin, joita opiskelija opintojensa aikana kohtaa. Verkko-ohjelma koostuu erilaisista hyvinvointiin liittyvistä teemoista ja harjoituksista, joita on saatavilla sekä tekstinä, äänitiedostoina että videoina. Opiskelijan kompassi perustuu arvo-, hyväksyntä- ja mindfulness-pohjaisiin menetelmiin.

Kirjaudu Opiskelijan Kompassiin TUNI-tunnuksella

Ohjelmassa opiskelija pääsee harjoittelemaan

  • ajatusten ja tunteiden käsittelyyn liittyviä taitoja,
  • tietoisuus- ja havainnointitaitoja, 
  • itsetuntemuksen ja itsensä kehittämiseen liittyviä taitoja,
  • omien arvojensa tunnistamista ja tavoitteiden asettamista, sekä
  • itsestä huolehtimisen ja palautumisen taitoja.

Opiskelijan kompassia voi käyttää itsenäisesti tai tuetusti

Opiskelija voi käyttää Opiskelijan kompassia omaan tahtiin itsenäisesti ja anonyymisti. Verkko-ohjelman itsenäinen käyttö on maksutonta kaikille Tampereen yliopiston opiskelijoille.

Ohjelman käytöstä opiskelija voi saada opintopisteitä suorittamalla itsenäisen Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot -kurssin (1 op). Lukuvuoden aikana järjestetään myös tuettuja ja maksuttomia Opiskelijan kompassiin pohjautuvia hyvinvointivalmennuksia, joista voi saada 2 op.

Ajankohtaista tietoa ja aikatauluja lukuvuonna 2023-2024

Käynnissä olevia tai päättyneitä toteutuksia koskevat tiedot siirretään sivun alaosaan otsikon 'Päättyneet toteutukset' alle. Sinne on siirretty jo 1. periodin kurssin tiedot.

2. periodissa: itsenäinen suomen- ja englanninkielinen toteutus (1 op) sekä ryhmävalmennuksia sisältävä 2 op toteutus

Opiskelijan kompassi- verkko-ohjelman itsenäiseen käyttöön pohjautuva Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot - opintojakso (suoritustapa 1, 1op) on suoritettavissa omaan tahtiin 2. periodin aikana  suomeksi ja englanniksi.  Itsenäisen Opiskelijan kompassin käytön tueksi järjestetään tukitunteja. Itsenäiseen Kompassin käyttöön pohjautuvan Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot -opintojakson suoritusvaatimuksiin kuuluu aktiivista itsenäistä Opiskelijan kompassi -verkko-ohjelman käyttöä sekä hyvinvointi- ja palautekyselyihin vastaamista. Tarkemmat tiedot opintojaksosta löytyvät Opsista opintojaksokuvauksesta.

Opintojakson itsenäisessä toteutuksessa (1 op) on tarjolla  myös viikottaisia opintopsykologin pitämiä tukitunteja.  Kielenä on suomi tai englanti periodista riippuen. 2. periodin kurssin tukitunnit pidetään englanniksi. Ilmoittaudu 2. periodin opintojaksolle TAU.PSY.000 Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot (suoritustapa 1).Tarkemmat tiedot opintojaksosta löytyvät Opsista opintojaksokuvauksesta.

Ilmoittautuminen päättyy 22.10.2023.

Ryhmävalmennukseen perustuva Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot (2 op) on tarjolla 2. periodissa. Valmennuksissa työstetään Opiskelijan Kompassin teemoja ja harjoituksia yhdessä hyvinvointivalmentajan (ja valmennusryhmän) kanssa. Valmentajina toimivat Tampereen yliopiston psykologian maisteriopiskelijat. 

Tuettu hyvinvointivalmennus on suunnattu kaikkien tiedekuntien perustutkinto-opiskelijoille. Ryhmä sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita käsittelemään omaa henkistä hyvinvointia sekä työskentelemään ajatuksien ja tunteiden kanssa. Ryhmässä voi oppia uusia psykologisia ja emotionaalisia taitoja sekä toimintamalleja, joita voi hyödyntää haastavissa elämäntilanteissa. 

Syksyllä 2023 toisessa periodissa on tarjolla neljä ryhmää, joista kolme ensimmäistä käynnistyy lokakuussa viikolla 43 ja yksi ryhmä marraskuun alussa viikolla 44. Ilmoittautuminen päättyy 30.9.2023 (Sisussa) ja ryhmiin valitaan henkilöt ilmoittaumisjärjestyksessä. Ilmoittautuneisiin ollaan yhteydessä vastuuopettaja Elina Vierikon toimesta jo ilmoittautumisaikana: 

Tuki kestää 6-7 viikkoa ja sisältää henkilökohtaisen alkutapaamisen ryhmän ohjaajan kanssa, viisi viikoittaista tapaamista kahden ohjaajan vetämässä ryhmässä, itsenäistä työskentelyä Opiskelijan kompassi -verkkoympäristössä ryhmän aikana sekä henkilökohtaisen palautekeskustelun. Lisäksi osallistujat täyttävät hyvinvointikyselyt ja palautekyselyn. Kuhunkin ryhmään osallistuu 6-8 yliopisto-opiskelijaa. Ryhmät kokoontuvat yliopistolla viikoittain (2h/kerta) yhden periodin ajan. Opiskelijan Kompassin teemoja työstetään yhteistoiminnallisesti sekä kotitehtävien avulla.  

Tuettu hyvinvointivalmennus on suunnattu kaikkien tiedekuntien perustutkinto-opiskelijoille. Ryhmä sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita käsittelemään omaa henkistä hyvinvointia sekä työskentelemään ajatuksien ja tunteiden kanssa. Ryhmässä voi oppia uusia psykologisia ja emotionaalisia taitoja sekä toimintamalleja, joita voi hyödyntää haastavissa elämäntilanteissa.    

  

Lisätietoa: 

opiskelijankompassi.tau [at] tuni.fi 

 

Julkaistu: 5.3.2021
Päivitetty: 20.9.2023