Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Lait ja asetukset

Yliopistolaki, muutokset ja asetukset


Perustuslaki (731/1999) sisältää säännökset yliopistojen tieteen, taiteen ja opetuksen vapaudesta ja yliopistojen itsehallinnosta.

Suomen perustuslaki

Yliopistolaki (558/2009) sisältää perussäännökset yliopistojen tehtävistä, hallinnosta, tutkinnoista ja opetuksesta.

Yliopistolaki

Asetus yliopistoista täydentää yliopistolakia.

Valtioneuvoston asetus yliopistoista

Tutkintojen viitekehys

 • Laki tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä (93/2017)
 • Lakia täydentävä valtioneuvoston asetus tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä (120/2017)

Yliopistoja koskevia muita asetuksia

 • Asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä ja muutokset (464/1998)
 • Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista ja muutokset (794/2004)
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä(1451/2014)
 • Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista ja muutokset (1082/2009)
 • Valtioneuvoston asetus erikoiseläinlääkärin tutkinnosta ja oikeudesta toimia erikoiseläinlääkärinä + muutokset (275/2000)
 • Asetus yliopistojen maisteriohjelmista (1474/2011)
 • Asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista (568/2005)
 • Opetusministeriön hallinnonalan yliopistoja koskevat lait ja säädökset
  Linkki opetusministeriön ylläpitämille sivuille.
 • FINLEX ® Valtion säädöstietopankki.

Opiskelijavalintaan liittyvää lainsäädäntöä

 • Yliopistolaki + muutokset (558/2009). Erityisesti pykälät 36 - 45
 • Valtioneuvoston asetus korkeakoulujen yhteishausta (293/2014)
 • Laki opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä ja muutokset (1058/1998)
 • Tietosuojalaki (1050/2018)

Tampereen yliopiston säännöksiä

Julkaistu: 21.2.2019
Päivitetty: 21.8.2023